Psalmul 79, cf. LXX

1. Întru sfârșit, pentru cei care se vor schimba, mărturie lui Asaf, psalm pentru assirios/ asirian.

2. Cel care păstorești pe Israil, ia aminte! Cel care povățuiești ca pe oi pe Iosif. Cel care șezi peste Heruvimi, arată-Te

3. înaintea lui Efrem [Εφραιμ] și Veniamin [Βενιαμιν] și Manassi [Μανασση]! Ridică puterea Ta și vino întru mântuirea noastră!

4. Dumnezeul[e,] întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui!

5. Doamne, Dumnezeul Puterilor, până când ai să urgisești în rugăciunea robului Tău [ἕως πότε ὀργίζῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου Σου]?

6. Ne vei hrăni pe noi [cu] pâinea lacrimilor și ne vei adăpa pe noi în lacrimi, în [fără] măsură?

7. Pusu-ne-ai pe noi întru ceartă [cu] vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi.

8. Doamne, Dumnezeul Puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui! [Pauză psalmică].

9. Via din Egiptos/ Egipt ai scos-o. Izgonit-ai neamuri și ai sădit-0 pe ea.

10. Făcut-ai cale înaintea ei și ai sădit rădăcinile ei și [ea] a umplut pământul.

11. Umbra ei a acoperit munții și joardele ei cedrii lui Dumnezeu.

12. A întins joardele ei până la mare și până la râu vlăstarele ei.

13. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei care merg pe cale?

14. A stricat-o pe ea scroafa din crâng [σῦς ἐκ δρυμοῦ] și mistrețul cel sălbatic [μονιὸς ἄγριος] a păscut-o pe ea.

15. Dumnezeu[le] al Puterilor [ὁ Θεὸς τῶν Δυνάμεων], întoarce-Te acum [ἐπίστρεψον δή], privește din cer și vezi [ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ] și cercetează via aceasta [καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην]

16. și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta [καὶ κατάρτισαι αὐτήν ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου], și pe Fiul omului, pe care l-ai întărit Ție [καὶ ἐπὶ Υἱὸν ἀνθρώπου ὃν ἐκραταίωσας Σεαυτῷ]!

17. Arsă [cu] foc și săpată. De certarea feței Tale vor pieri.

18. Să fie mâna Ta peste Omul dreptei Tale și peste Fiul omului, pe care l-ai întărit Ție!

19. Și nu avem să ne depărtăm de la Tine. Ne vei face vii pe noi și numele Tău Îl vom chema.

20. Doamne, Dumnezeul Puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui!

Reîntoarcere la Nichita [64]

În poemul Moartea păsărilor, Nichita închipuie un potop nu cu apă, ci cu păsări și cu ouă de păsări (cu albuș și gălbenuș) care să inunde „orașul de tinichea”. Iar pe sine însuși se vde ca pe îngerul care „fumează/ țigare de la țigare” și căruia „aura lui afumară/ i-a căzut în jurul gâtului/ ca un ștreang”.

Am să fiu spânzurat”, spune el, „de propriul meu har/ afumat de tutun”. E vorba de harul poetic pe care și-l înnegrește cu păcate.

În jur „miroase-a avort și a hoit nenăscut,/ a oră barbară”.

Nichita își strigă durerile din ce în ce mai tare. De altfel, verbul a urla (cu derivatele sale) revine tot mai des în ultimele volume. Pare să sufere de dureri lăuntrice atroce, pe care le suportă din ce în ce mai greu.

Optimismul primelor volume s-a transformat într-un țipăt existențial.

Într-un alt poem, intitulat Pierderea cunoștinței prin cunoaștere, poetul se vede „în casa copilăriei mele”, în fața rudelor, care, „toți se sculaseră din somn”, înconjurat fiind de „turma mea de lei străvezii /…/ ca jadul,/ ca norul alb,/ ca sticla moale”.

Cuvintele sale poetice erau turma sa de lei străvezii. Iar el a stat ca poet în fața tuturor, având o misiune mai mult sau mai puțin înțeleasă de îmblânzitor de lei străvezii. Până când „toate rudele mele s-au ridicat la cer”.

„Am cerut o țigară și tata a coborât pe o rază și mi-a aprins-o./ El a venit special pentru că voia să-mi explice ceva numai mie,/ în așa fel încât ceilalți să nu audă ce-mi spune./ Am făcut un semn cu inima leilor transparenți care mă înconjurau. /…/ Tata mi-a spus ce avea să-mi spună:/ numai eu am auzit ce mi-a spus”.

Moartea tatălui său avea să îl afecteze foarte mult…

Un vers tainic iese însă din logica celorlalte – el e independent și ca așezare în text – : „Conversând cu tine harul meu a tremurat”.

În a doua parte a poemului apare un personaj misterios, „neobișnuit de melancolic”, despre care am putea crede că este chiar Eminescu. Și când leii străvezii „au devenit scut”, atunci „mie mi s-a făcut somn și m-am culcat pe scut”, iar acela a zis: „«Lasă-mă să te ridic și să te port pe scut»./ «Ridică-mă, am urlat, poartă-mă»”.

Se întețesc dialogurile cu Îngerul sau cu pasărea, precum vedem în poemele Al meu suflet, Psyhée și Soldatul și pasărea.

Reapare nostalgia copilăriei (Galben copil, oprit în poză), alături de motivul Ubi est? (Locomotive vechi, terasamente greieri), motiv pe care ne amintim că l-am întâlnit și în volumul Oul și sfera: „Tu treceai mânjit de aripi/ și cu pene și cu fulgi./ Unde ești tu cel de-atuncea/ unde fugi?” (Părându-mi rău de adolescență)[1].

În poezia din volumul de față: „Câinii lătrau de spaimă-n lanțul lor,/ și sâmburii gutuilor… // M-aș ține și acum de ei, dar unde-i/ trupul de-atunci, trăit și scurs/ pe spata undei?/ Astăzi mi-apare că e sus/ un cui în palma lui Iisus”.

„Spata undei” pare să însemne spatele undei. Însă poetul recurge la un joc de cuvinte, pentru că „spată” e un termen al limbii române vechi, care înseamnă spadă/ sabie. Semnificația undei o cunoaștem, a râului vieții care trece, însă, atunci când spune că a trăit „pe spata undei”, nuanțează această semnificație, pentru că spune, de fapt, că a trăit pe sabia undei, pe care trupul s-a scurs. Nu doar odată cu unda, ci tăindu-se de ascuțișul/ lama undei.

Refrenul Ubi sunt? este reactualizat și în poemul Ritual, din volumul următor, Belgradul în cinci prieteni: „iară voi care nu mai sunteți,/ unde sunteți?”.

Și tot în acest volum reapare și ideea că se simte ca un cui bătut în palma Domnului: „Du-te, îmi strigă ciocanul,/ du-te,/ du-te idiotule de cui de fier,/ du-te;/ Nu vezi că te bat în palma/ unui crucificat?!” (Ce fel de tren).

Întorcându-ne la vol. În dulcele stil clasic, vocile oamenilor nasc „un soare de plumb al vorbirii și greu” sau „viermele vorbirii”, în poemul Voci de mulți oameni.

Iar Nichita se plânge: „Nu-i sens, doamne, nu-i înțelegere/ să-mi alerge pe zăpada auzului”. Căci „singur și mut cu limba smulsă/ vreau un cuvânt, doar un cuvânt cu sens /…/ Am să-l jupoi de înțeles/ o, vis, o, basm, tandru eres”.

Consideră că a fost „limba mea vorbire pentru lume” și că el, ca poet, este „sabie /…/ între bine și-ntre rău /…/ lacrimă lungă, rea, de fier,/ la cei ce nasc, la cei ce pier” (Încins).

Și înțelegem de aici că idealul de cuvânt poetic al lui Nichita Stănescu căuta să urmeze cuvântului lui Dumnezeu, acela pe care Sfântul Apostol Pavlos îl numea sabie care desparte între bine și rău, între gândurile și intențiile bune și cele rele:

„Pentru că viu este cuvântul lui Dumnezeu și lucrător și mai ascuțit decât toată sabia ascuțită de amândouă părțile și străbate până la despărțirea sufletului și a duhului și a mădulărilor și a măduvei, și este judecător cugetelor și gândurilor inimei” (Evr. 4, 12, Biblia 1914).

„Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie, cu două tăișuri, și pătrunde până la despărțitura dintre suflet și duh, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii” (Evr. 4, 12, Biblia 1939).

Ba chiar, spunând că e sabie „între bine și între rău”, Nichita utilizează formularea biblică, așa cum apare ea în Biblia 1914: „au despărțit Dumnezeu între lumină și între întuneric” (Fac. 1, 4).

Deoarece cuvântul care are puterea să despartă „între bine și între rău”, este cel „care a fost la începutul lumilor lumii” și pe care l-a visat Nichita, după cum ne mărturisea de curând: „Acel cuvânt îl visez/ care a fost la începutul lumilor lumii,/ plutind prin întuneric şi despărţind/ apele de lumină” (Necuvinte, vol. Un pământ numit România). De fapt, acest cuvânt l-a visat de la bun început: „Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte/ lungi, sticloase, ca niște dălți ce despart/ fluviul rece de delta fierbinte,/ ziua de noapte”… (Cântec, în vol. O viziune a sentimentelor).

Altfel spus, cred că găsim aici dorința lui Nichita ca poezia lui să fie o maieutică – de origine biblică, iată – , un mod de a-i determina pe oameni să discearnă în ei înșiși cugetările și simțirile lor, „între bine și între rău”.

Și, definind sabia care este cuvântul său poetic, drept: „lacrimă lungă, rea, de fier,/ la cei ce nasc, la cei ce pier” ne evocă un alt cuvânt apostolic, care zice: „cuvântul crucii pentru cei ce pier – e nebunie; pentru noi, însă, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 18, Biblia 1939).


[1] A se revedea poemul și comentariul meu mai sus sau aici: http://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/27/reintoarcere-la-nichita-50/.

Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului [116]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului. Viața și Opera (2010)

Partea întâi, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a, a 44-a, a 45-a, a 46-a, a 47-a, a 48-a, a 49-a, a 50-a, a 51-a, a 52-a, a 53-a, a 54-a, a 55-a, a 56-a, a 57-a, a 58-a, a 59-a, a 60-a, a 61-a, a 62-a, a 63-a, a 64-a, a 65-a, a 66-a, a 67-a, a 68-a, a 69-a, a 70-a, a 71-a, a 72-a, a 73-a, a 74-a, a 75-a, a 76-a, a 77-a, a 78-a, a 79-a, a 80-a, a 81-a, a 82-a, a 83-a, a 84-a, a 85-a, a 86-a, a 87-a, a 88-a, a 89-a, a 90-a, a 91-a, a 92-a, a 93-a, a 94-a, a 95-a, a 96-a, a 97-a, a 98-a, a 99-a, a 100-a, a 101-a, a 102-a, a 103-a, a 104-a, a 105-a, a 106-a, a 107-a, a 108-a, a 109-a, a 110-a, a 111-a, a 112-a, a 113-a, a 114-a, a 115-a.

***

Responsabil pentru această stare de lucruri, pentru această natură universală şi umană avariată de perspectiva degringoladei haotice şi a morţii, este păcatul omenesc, în care un rol important îl joacă şi diavolul, care îl împinge pe om ca să strice haina Sfântului Botez şi să o zmolească cu zmoala păcatului [1] – minunată aliteraţie şi metaforă sinestezică, dacă privim lucrurile din punct de vedere literar.

Dar omul nu este rău prin creaţie şi nici prin fatalitate, ci prin voinţă liberă, prin care alege asemănarea cu Luceafărul căzut, în locul asemănării cu Dumnezeu, încât arapi negri sunt ticăloşii de păcătoşi pre carii păcatul îi face mai întunecaţi decât dracii [2].

Antim identifică însă păcatele într-un mod foarte concret şi foarte inteligibil pentru orice muritor: Că în trei chipuri greşaşte omul: sau din slăbiciune, sau din neştiinţă, sau din firea cea rea. Deci păcatul din slăbiciune iaste împotriva lui Dumnezeu Tatăl, căci (că) Tatăl să chiamă întru tot puternic.

Păcatul dintru neştiinţă iaste împotriva Fiiului, că Fiiul lui Dumnezeu să chiamă Înţelepciune.

Păcatul din firea cea rea iaste împotriva Duhului Sfânt, căci (că) Duhul Sfânt să chiamă Bun.

Deci care om va greşi din slăbiciune, sau din neştiinţă, îi va erta Domnul mai lesne, de să va pocăi. Că aşa zice David: „Păcatul tinereţelor mele ş-a neştiinţii mele nu-l pomeni”. Iar cine greşaşte din firea cea rea împotriva Duhului Sfânt, omului aceluia nu-i iartă Dumnezeu lesne păcatul. Că aşa zice Domnul Hristos: „Tot păcatul şi hula să va erta oamenilor, iar hula care iaste spre Duhul Sfânt nu să va erta oamenilor”.

Şi sunt păcate de moarte 7, carele sunt şi împotriva Duhului Sfânt, făr’ de nicio greşeală [fără nicio îndoială], de vreme ce sunt neertate, deaca nu să va face la dânsele căzuta [cuvenita] vindecare: păcatul cel dintâi iaste trufiia, dintru carele să naşte semeţiia şi neascultarea; al doilea iaste zavistiia, dintru carele să naşte vrăjmăşiia şi uciderea; al treilea iaste iubirea de argint, carele să numeşte a doua închinare de idoli, dintru carele să nasc toate relele;

al patrulea iaste călcarea de lege, adecă nebăgarea în seamă a celor hotărâte şi aşăzate în legi şi în pravile, dintru carele să naşte necredinţa şi lepădarea de Dumnezeu; al cincilea iaste sămânarea de vrajbă între fraţi şi între priiateni, care păcat l-au aflat singur satana; şi cine are acel nărav iaste asemenea diavolului;

al şaselea iaste nădejdia cea necuvioasă ce are neştine la multă mila lui Dumnezeu şi nu să părăseşte de păcate, socotind că-l va erta, dintru carele să naşte netemerea de Dumnezeu şi toată necurăţiia; al şaptelea, cel mai de pre urmă şi mai mare şi mai rău decât toate iaste oceaania, adecă deznădăjduirea de mila lui Dumnezeu, socotind că nu-l va erta cu niciun mijloc, dintru carele să naşte moartea cea sufletească şi munca cea vecinică a iadului [3].

Aceste păcate îi fac deci pe oameni „mai întunecaţi decât dracii”. Împotriva acestora se luptă mitropolitul cu sabiia Duhului, care iaste graiul lui Dumnezeu [4] şi îşi foloseşte toate darurile şi nemăsuratul talent artistic şi oratoric, precum şi toată puterea de convingere, pentru a eradica, pe cât posibil, păcatul şi consecinţele sale nefaste din sufletul omenesc.

Lista păcatelor de mai sus este înfricoşătoare şi s-ar putea părea că fiinţa umană este prea slabă pentru a putea face faţă ispitei celei cu multe tentacule. Însă toată nădejdea lumii stă în faptul că chipul lui Dumnezeu în om este restaurabil – atunci când omul conştientizează răutatea păcatului şi doreşte o reală disociere de acesta, o renegare interioară, cu toată forţa, a lui –  ceea ce reprezintă motivul, motivaţia adâncă a oricărei predici şi îl determină pe Antim să îl apostrofeze pe cel păcătos, într-un pasaj de un mare avânt expresiv şi retoric:

Unde ţi-ai pus, păcătosule, sufletul tău cel iscusit, cel frumos, cel minunat, cel vrednic? Unde ţi-ai îngropat partea cea mai aleasă a sinelui tău, zidirea cea mai iscusită a dumnezeeştii puteri, soţiia cea iubită a îngerilor? Unde iaste frumuseţia aceia a închipuirii cei dumnezeeşti? Unde iaste podoaba, a darului celui dumnezeesc? Unde iaste slava? Unde sunt frumuseţile lui cele minunate, carele îl arăta mai luminat decât soarele? Aşa, făr’ de socoteală, ai lăsat să îl piarză păcatul şi să-l vânture, ca ţărâna vântul [5].

Extraordinară este, cred, selecţia metaforică din acest text plin de poezie, în care antiteza, reliefată în momentul final, dintre esenţa spirituală şi nobilă a sufletului şi „ţărâna” spulberată, conferă un dramatism suplimentar seriei de interogaţii menite să interpeleze conştiinţa celui adormit în păcate.

După cum se vede, omul este pe deplin conştient şi responsabil de soarta sa veşnică şi nu este predeterminat de nimeni, căci el singur şi-a „îngropat” sufletul. Păcatul „zmoleşte” frumuseţea şi lumina spirituală a omului şi acesta se devalorizează singur până la a avea preţul ţărânii vânturate de vânt – o altă aliteraţie şi metaforă sinestezică.

Nu este nimeni culpabil pentru dezastrul moral şi ontologic al persoanei umane, în viziunea lui Antim, decât ea însăşi, dacă nu se valorizează corect şi nu rămâne în asemănarea cu Dumnezeu, pentru a nu-şi pierde frumuseţea originară, cea mai mare decât a soarelui, după părerea autorului nostru.

Dar nu numai frumuseţea se pierde prin păcat, ci şi viaţa, ca stare spirituală de comuniune cu Dumnezeu şi cu umanitatea restaurată, atunci când se rămâne la condiţia de inacceptare a existenţei altruiste şi pure, nealterate de păcat:

Că după ce face omul păcatul rămâne mort. Mort, pentru căci piiarde darul cel dumnezeesc; mort, pentru căci să desparte de Dumnezeu, Carele iaste viaţa cea adevărată şi ca pre un mort patimile lui, pohtele lui cele rele şi îndulcirile trupului său îl duc să-l îngroape. Unde? Afară din cetate, afară din pământul cel fericit al Raiului, în groapa vecinicii munci [6].

Într-o altă descriere înfricoşătoare, autorul remarcă: Acest păcătos, nu numai că iaste îngropat în groapa păcatului, făr’ de graiu, făr’ de duh, făr’ de simţire, făr’ de nădejdea mântuirii, ce iaste încă, ca şi Lazăr, legat de mâini şi de picioare, cu făşuri, adecă strâns tare de legăturile păcatelor lui (…) Are şi faţa lui cu giulgiu legată; fiind orbit de păcat nu cunoaşte ticăloasa lui întâmplare, nu vede adâncul întru carele să află; nu socoteşte muncile cele de veci ce-l aşteaptă.

Zace şi deasupra lui piatră grea, carele iaste puteria obiciaiului celui vârtos, care obiciaiu apasă şi îngreuiază sufletul lui atâta, cât nu-l lasă să se scoale din groapa ticăloşiei, nici îl lasă să răsufle. Deci precum pentru Lazăr zicea Martha, „Doamne, iată pute”, aşa mai cu cuviinţă putem să zicem şi noi cum că acest păcătos iaste adevărat împuţit, de vreme ce nu patru zile, ce săptămâni şi luni şi ani şi vremi, să află îngropat în groapa păcatului [7].

Salvarea de păcat nu este decât pocăinţa, pe care o propovăduieşte Antim în fiecare predică, însă nu ne vom opri acum decât la două mici fragmente în care mitropolitul îşi demonstrează forţa de persuasiune şi capacitatea poetică remarcabilă.

În primul dintre acestea se afirmă: Şi când [Dumnezeu] iaste mânios de sudălmile, de necinstirile şi de hulele ce-i fac în toate zilele păcătoşii, cu faptele lor cele fărdelege, cu strâmbătăţile lor, cu jafurile lor, cu multa a lor trufie, cu zavistia, ce hrănesc în inima lor, cu atâtea necurăţii cu carele spurcă şi trupul şi sufletul, stă gata să facă asupra lor răsplătire, să arunce asupra lor trăsnetele urgiei Sale, să-i piarză de pe toată faţa pământului.

Aleargă atunce pocăinţa şi cu o cuciarnică îndrăzneală, cu doao lacrăme ce varsă din ochi, cu un suspin ce înalţă la ceriu dintru adâncul inimii (cutez a zice), că leagă mâinile lui Dumnezeu, Îi ia armele a dreptei Lui răsplătire, preface urgiia Lui spre ertăciune, Îl face blând, ertătoriu, îndelung răbdătoriu, milostiv, iubitoriu asupra celui păcătos, carele atâta l-au necinstit şi nu L-au băgat în seama [8].

Personificarea pocăinţei se suprapune cu imaginea penitentului: acesta se identifică el însuşi cu pocăinţa, ca stare de automistuire în sine şi de comprimare a distanţei care îl desparte de Dumnezeu, prin efortul a „doao lacrăme ce varsă din ochi” şi al unui „suspin ce înalţă la ceriu dintru adâncul inimii”.

Efectul nu este de diminuare, ci de augmentare a sensului ascetic interior, pentru că cele „doao lacrăme”, precum şi „suspinul” din adâncul fiinţei, sunt metonimii sublime pentru o stare existenţială, pentru confundarea cu plânsul însuşi, a celui ce îşi reevaluează viaţa.

„Antim ameninţă, fără îndoială, îi ameninţă pe culpabili cu urgia pedepsei divine. Dar pune în celălalt talger al balanţei putinţa de salvare, pocăinţa, cu condiţia ca ea să fie «adevărată, iar nu mincinoasă», «curată, iar nu vicleană», «a inimii, iar nu a gurii». Un astfel de act, depus cu sinceritate, poate înfăptui miracolul, poate preface păcatele de moarte, şapte, în virtuţile care li se opun, tot şapte, adecă să prefacă trufiia în smerenie, iubirea de argint în milostenie, păcatul cel trupesc în curăţie, zavistiia în dragoste, lăcomiia în post, mâniia în blândeţe şi lenea în rugăciune şi într-alte fapte bune. În Didahii, pocăinţa este una dintre temele predilecte, aplecare ce nu poate mira la un înalt ierarh ortodox”[9].


[1] Idem, p. 91. [2] Idem, p. 166-167. [3] Idem, p. 122-123. [4] Idem, p. 36. [5] Idem, p. 146. [6] Idem, p. 213-214. [7] Idem, p. 143. [8] Idem, p. 215.

[9] Dan Horia Mazilu, Recitind…, vol. III, op. cit., p. 504.