Psalmul 86, cf. LXX

1. [Psalmul] fiilor lui Core, psalmul cântării. Temeliile lui [sunt] în munții cei sfinți.

2. Domnul iubește porțile Sionului, mai presus de toate locașurile lui Iacov.

3. [Lucruri] slăvite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu. [Pauză psalmică].

4. Îmi voi aduce aminte de Raav [Ῥαάβ][1] și de Babilon [Βαβυλῶνος][2] celor care mă cunosc pe mine. Și, iată, cei străini și Tirosul și poporul etiopienilor! Aceștia s-au născut acolo.

5. „Maică [este] Sionul [μήτηρ Σιων]”, va zice omul. Și om s-a născut în el. Și Însuși Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el.

6. Domnul va povesti în scriptura popoarelor [Κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν] și a stăpânitorilor acelora care s-au născut în el. [Pauză psalmică].

7. Că în[tru] Tine [este] locuirea tuturor veselindu-se [celor care se veselesc].


[1] E o formă a numelui Ῥαχάβ.

[2] Aici avem forma de G. sg. Eu am transliterat în text forma de N. sg. Βαβυλών.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *