1. [Psalmul] fiilor lui Core, psalmul cântării. Temeliile lui [sunt] în munții cei sfinți.

2. Domnul iubește porțile Sionului, mai presus de toate locașurile lui Iacov.

3. [Lucruri] slăvite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu. [Pauză psalmică].

4. Îmi voi aduce aminte de Raav [Ῥαάβ][1] și de Babilon [Βαβυλῶνος][2] celor care mă cunosc pe mine. Și, iată, cei străini și Tirosul și poporul etiopienilor! Aceștia s-au născut acolo.

5. „Maică [este] Sionul [μήτηρ Σιων]”, va zice omul. Și om s-a născut în el. Și Însuși Cel Preaînalt l-a întemeiat pe el.

6. Domnul va povesti în scriptura popoarelor [Κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν] și a stăpânitorilor acelora care s-au născut în el. [Pauză psalmică].

7. Că în[tru] Tine [este] locuirea tuturor veselindu-se [celor care se veselesc].


[1] E o formă a numelui Ῥαχάβ.

[2] Aici avem forma de G. sg. Eu am transliterat în text forma de N. sg. Βαβυλών.

Did you like this? Share it: