Psalmul 87, cf. LXX

1. Cântarea psalmului fiilor lui Core, întru sfârșit, pentru melet [ὑπὲρ μαελεθ], [ca] să răspundă înțelegerii lui Eman israilitisul [Αιμαν τῷ Ισραηλίτῃ].

2. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și în noapte înaintea Ta.

3. Să intre înaintea Ta rugăciunea mea! Pleacă urechea Ta întru rugăciunea mea [κλῖνον τὸ οὖς Σου εἰς τὴν δέησίν μου], Doamne!

4. Că s-a umplut de cele rele sufletul meu și viața mea Iadului s-a apropiat.

5. Socotit am fost cu cei care se coboară întru groapă, făcutu-m-am ca un om neajutorat, în[tre] cei morți liber.

6. Ca [niște] răniți culcați [ὡσεὶ τραυματίαι ἐρριμμένοι], dormind în mormânt [καθεύδοντες ἐν τάφῳ], de care nu Ți-ai mai adus aminte și încă au fost lepădați ei de la mâna Ta.

7. Pusu-m-au în groapa cea mai adâncă [ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ], în[tru] cele întunecate și în umbra morții [ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου].

8. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate ridicările Tale [τοὺς μετεωρισμούς Σου] le-ai adus asupra mea. [Pauză psalmică].

9. Depărtat-ai pe cei cunoscuți ai mei de la mine, pusu-m-ai urâciune lor. M-am dat și nu ieșeam.

10. Ochii mei au slăbit de sărăcie. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.

11. Nu celor morți vei face cele minunate [μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια]. Sau doctorii se vor ridica și se vor mărturisi Ție [ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσιν καὶ ἐξομολογήσονταί Σοι]?

12. Nu va povesti cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în pieire.

13. Nu se va [vor] cunoaște în întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământului uitat [καὶ ἡ δικαιοσύνη Σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ].

14. Și eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea va veni înaintea Ta.

15. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu [și] întorci fața Ta de la mine?

16. Sărac sunt eu și în osteneli din tinerețea mea. Iar înălțându-mă, m-am smerit și m-am deznădăjduit [ἐξηπορήθην].

17. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua [și] m-au cuprins dimpreună.

18. Depărtat-ai de la mine pe prieten și pe vecin și pe cei cunoscuți ai mei de nefericirea [mea].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *