Psalmul 91, cf. LXX

1.  Psalmul cântării, întru ziua sabatului.

2. Bine [este] a mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău, Preaînalte,

3. a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în timpul nopții,

4. în psaltirion [cu] zece coarde [ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ], cu cântare în liră [μετ᾽ ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ].

5. Că m-ai veselit, Doamne, în facerea Ta și în lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.

6. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, foarte s-au adâncit gândurile Tale [σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί Σου].

7. Omul cel nebun nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea.

8. Când au să se ridice cei păcătoși ca iarba și s-au aplecat/ gârbovit toți cei care lucrează fărădelegea, ca să-i nimicească cu totul întru veacul veacului.

9. Iar Tu [ești] Preaînalt întru veac, Doamne.

10. Că, iată, vrăjmașii Tăi vor pieri și se vor risipi toți cei care lucrează fărădelegea!

11. Și se va înălța cornul meu ca al celui cu un singur corn [καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου] și bătrânețea mea în uleiul cel gras [καὶ τὸ γῆράς μου ἐν ἐλαίῳ πίονι].

12. Și a privit ochiul meu în vrăjmașii mei și în cei care se ridică asupra mea făcând cele rele [și îi] va auzi urechea mea.

13. Cel Drept ca finicul[1] va înflori [Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει] [și] ca cedrul cel din Libanos se va înmulți [ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται].

14. Sădiți în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori.

15. Încă se vor înmulți în bătrânețea cea grasă [ἐν γήρει πίονι] și bine-pătimind vor fi

16. [ca] să vestească, că drept [este] Domnul Dumnezeul meu și nu este nedreptate în[tru] El.


[1] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Finic și https://en.wikipedia.org/wiki/Date_palm.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *