Psalmul 82, cf. LXX

1. Cântarea psalmului lui Asaf.

2. Dumnezeu[le], cine se va asemăna Ție? Să nu taci și nici să Te liniștești, Dumnezeu[le].

3. Că, iată, vrăjmașii Tăi au dat glasuri și cei care Te urăsc pe Tine au ridicat capul!

4. Împotriva poporului Tău au lucrat gând și s-au sfătuit împotriva Sfinților Tăi.

5. [Și] au zis: „Veniți și să-i nimicim cu totul pe ei din neam [ἐξ ἔθνους] și încă să nu se [mai] pomenească numele lui Israil!”.

6. Că s-au sfătuit în[tru] unire, împreună. Împotriva Ta făgăduință au orânduit

7. locașurile idumeilor [τῶν Ιδουμαίων] și ale ismailiteilor [οἱ Ισμαηλῖται], Moabul [Μωαβ] și agarinii [οἱ Αγαρηνοί],

8. Gheval [Γεβαλ] și Ammon [Αμμων] și Amalic [Αμαληκ] și cei străini, împreună cu cei care locuiesc [în] Tiros.

9. Căci și Assur, și [el] a venit împreună cu ei, [și] au fost întru ajutor fiilor lui Lot. [Pauză psalmică].

10. Fă lor ca lui Madiam și lui Sisara [τῇ Μαδιαμ καὶ τῷ Σισαρα], [și] ca lui Iavin în pârâul Chison [ὡς ὁ Ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κισων]!

11. Au fost nimiciți cu totul în Endor [Αενδωρ] [și] au fost făcuți ca gunoiul/ bălegarul pământului [ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ].

12. Pune pe stăpânitorii lor ca pe Oriv [Ωρηβ] și pe Ziv [Ζηβ] și pe Zevee [Ζεβεε] și pe Salmana [Σαλμανα], pe toți stăpânitorii lor!

13. Care au zis: „Să moștenim nouă înșine locul cel sfânt al lui Dumnezeu [τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ]”.

14. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca roată [ὡς τροχόν], ca miriște către fața vântului [ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου],

15. ca focul care va arde crângul, ca văpaia să ardă munții!

16. Așa îi vei căuta pe ei. În viforul Tău și în urgia Ta îi vei tulbura pe ei.

17. Umple fețele lor de necinste și vor căuta numele Tău, Doamne!

18. Să se rușineze și să se tulbure întru veacul veacului și să fie făcuți de rușine și să piară!

19. Și să cunoască [ei] că numele Ție [Tău este] Domnul [și] Tu singur [ești] Preaînalt peste tot pământul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *