Psalmul 84, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul fiilor lui Core.

2. Bine ai voit, Doamne, pământului Tău. Întors-ai robimea lui Iacov.

3. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. [Pauză psalmică].

4. Oprit-ai toată urgia Ta, întorsu-Te-ai de la urgia mâniei Tale.

5. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirilor noastre [ὁ Θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν], și întoarce-Ți mânia Ta de la noi!

6. Nu întru veac Te vei urgisi nouă [μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὀργισθήσῃ ἡμῖν] [pe noi]. Sau vei întinde urgia Ta din neam [și până] întru neam?

7. Dumnezeu[le], Tu întorcându-Te ne vei face vii pe noi și poporul Tău se va veseli în[tru] Ție [Tine].

8. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta să ne-o dai nouă!

9. Voi auzi ce va grăi în mine Domnul Dumnezeu. Că va grăi pace peste poporul Său și peste cei Cuvioși ai Lui și peste cei care își întorc spre El inima [lor].

10. Dar aproape [este] mântuirea Lui de cei care se tem de El, ca să se sălășluiască slava [Lui] în pământul nostru.

11. Mila și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au sărutat,

12. adevărul din pământ s-a ridicat și dreptatea din cer a privit.

13. Căci și Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul lui.

14. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune întru cale pașii Săi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *