Despre minciună [De mendacio]

Aurelius Augustinus, Despre minciună [De mendacio], ediție bilingvă, trad. din lb. lat. de Lucia Wald, studiu introd. și note de Constantin Georgescu, revizie științifică de Mariana Băluță-Skultéty, Ed. Humanitas, București, 2016, 172 p.

*

„minciună înseamnă să nu spui ceva altfel decât știi sau crezi că este”, p. 37.

„le-a fost de folos să fie înșelați, tot așa cum altora le-a dăunat să afle adevărul”, p. 41.

„e limpede că un enunț fals, însoțit de voința de a înșela, e o minciună”, p. 45.

„Așadar, de vreme ce, mințind, se pierde viața veșnică, nu se cade [cuvine] nicicând să se mintă de dragul [salvării] vieții trecătoare a cuiva”, p. 61.

Prof. Lucia Wald a ales să traducă pe pudicitia, p. 62, cu neprihănire, p. 63. Eu îl traduc prin curăție. De aceea, eu l-aș fi schimbat pe neprihănire cu curăție în fraza: „nu există neprihănire trupească decât dacă se sprijină pe neprihănirea sufletească”, p. 65. Căci curăția din suflet e cea care ne ajută să ne păstrăm curăția și în trupul nostru. Pentru că vom lupta în mod ascetic ca să ne păstrăm curăția și în trupul nostru.

Cineva „vrând să fie convingător când minte, face atunci când spune adevărul să fie necredibil”, p. 71. Face adevărul să nu fie demn de crezare.

„cei buni nu trebuie să mintă nicicând”, p. 71.

„oricine va minți pentru a evita acea [pângărire] nu păcătuiește”, p. 83. Se referă la o păcătuire personală.

„mincinosului îi place să mintă și se desfată în mintea lui cu plăcerea de a minți”, p. 89.

Mărturia mincinoasă e tot o minciună, p. 97.

Despre minciuna în timpul predicării, ne spune Sfântul Augustinus, „nimeni, în nici o împrejurare, nu trebuie să recurgă”, p. 107.

„Sfintele Scripturi conțin nu numai poruncile Domnului, ci și date despre viața și conduita morală a celor drepți: pentru ca, dacă nu e limpede cum anume se cuvine însușit ceea ce e prescris, aceasta să se clarifice prin raportare la faptele drepților”, p. 113. Pentru că în Viețile Sfinților noi vedem modul viu, realist, concret, în care s-au împlinit poruncile dumnezeiești.

„Orice minciună e un rău atât de mare și care trebuie evitat cu orice chip de sufletele desăvârșite și spirituale, încât nici măcar celor încă nedesăvârșiți nu trebuie să li se îngăduie perseverarea în ea”, p. 131.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.