Intimidarea interlocutorului

Într-o discuție în doi, privată sau publică, conversația e o mare…delicatețe. Bineînțeles, dacă ești delicat. Adică, dacă ești atent, afabil, condescendent…cu interlocutorul tău. Și dacă ești, nu ies deloc scântei, ci discuția e o lungă și frumoasă și caldă odihnire reciprocă.

Dacă nu ești și nici nu vrei să fii, atunci intri în discuție cu el pe picior de forță și nu de egalitate.

Îl privești de sus. Îl scuipi în cap (metaforic vorbind). Îl iei peste picior (tot metaforic vorbind). Și când te dai tare…la convorbitor, atunci vrei să îl intimidezi.

Problema e când interlocutorul nu se intimidează, ci este și rămâne tare în clanță, iar discuția e publică. Ce faci atunci? Unii, spre exemplu, au aruncat cu paharul de apă în celălalt. Alții s-au ridicat la bătaie. Alții și-au scuipat interlocutorii. Însă toate trei exemplele sunt dăunătoare și dezagreabile.

Căci pentru a lupta cu altul la nivel de cuvânt trebuie să ai cuvinte.

Da, să zicem că avem cuvinte! Zici, zici și iarăși zice, iar cel din fața ta o ține langa cu ale lui. Ce facem atunci? Discuția serioasă, care e purtată neserios de una dintre persoane, trebuie tratată cu sare. Adică, cu ironie. Și dacă e mai gros la obraz, îi zici mai cu putere…despre cât de nesimțit e. Dar dacă vezi că e sensibil la ironie…îi zici ceva prin care să înțeleagă că e „prea mult”. Și ce e prea mult…produce vomă.

Până la urmă, o discuție penibilă trebuie întreruptă înțelept. Și, de obicei, cel mai înțelept cedează primul într-o atare situație.

Plecăm, ne vedem de ale noastre…dar dacă celălalt crede că „nu s-a terminat discuția noastră”, atunci intimidarea sau enervarea conlocutorului continuă. Continuă zile și nopți, săptămâni și luni, chiar ani…

Pentru că poți întâlni oameni, care, și peste ani…să nu fi terminat cearta/ discuția/ răfuiala cu tine. Adică unul se răfuiește cu tine, în capul lui, din liceu. Altul din facultate. Mai întâlnești pe altul care a început o discuție cu tine la o conferință și n-a terminat-o nici până azi…în inima lui.

Așa că intimidarea interlocutorului se poate duce/ purta/ face la nivel online, pe stradă, din funcția pe care o ocupi, prin telefon, prin email, prin mesaje anonime, prin prieteni, prin dușmani, prin cunoscuți. Un subiect și o realitate complexă.

Pentru că pot exista oameni care vor să „îți dovedească” cum stau lucrurile, care „vor să te pună la punct”, care vor „să te învețe minte”…și tu nu ai ce face, decât să trăiești cu această…„discuție” continuă cu tine de peste zări și mări de intoleranță.

Cel care se ocupă cu reprofetizarea profețiilor vechitestamentare

La început de an, Past. Lazăr Gog (cred că e penticostal) se ocupă cu „perspectiva profetică” a anului care a început. I-am ascultat predica pe 2016, am rezistat 30 de minute, în timpul  mesei, și la cea pe 2017

Și, în esență, omul se ocupă cu „profeții” despre 2017, adică cu elucubrații. Pentru că găsește diverse locuri profetice din Vechiul Testament și le pune „să vorbească” despre prezentul nostru, când ele deja s-au împlinit. Adică „reprofetizează” profețiile.

Duhurile care îl „luminează” în demersul său, par aceleași cu cele care „i-au luminat” pe adventiști să aștepte venirea Domnului pe deal, în haine albe, sau cu cele care „îi luminează” pe extremiștii ortodocși „să înțeleagă” profețiile despre Antihrist. Amalgamând profeții, frici personale și minciuni, toți acești „văzători” falși ai adevărului se bucură să împărtășească cu toți starea lor de înșelare. Numai că ea e dezagreabilă…dacă o privești din afară, nefiind contaminat de maladie.

De ce mi-aș dori să fiu la modă?

În timpul comunismului oroarea tuturor era înserierea. Faptul că la școală toți trebuia să fim îmbrăcați la fel, pentru că, undeva, se hotărâse că asta trebuie să porți și așa trebuie să arăți. Și părinții ne cumpărau costume de mers la școală, pentru ca toți să arătăm…„la fel”.

Când a venit democrația, acest lucru l-am schimbat prima oară: am venit fiecare la școală după cum ne-am dorit. Și diversitatea a umplut clasele de curs.

Acum, din ce în ce mai mult, observ tendința evidentă a tinerilor României de a se înseria la nivel de vestimentație. Adică toți să arate „la fel”. Să pară toți „frați”. Fără ca măcar să se întrebe, cine și de ce a decis în locul lor, că asta „trebuie să se poarte”.

Pentru că industria hainelor e comercială. Și hainele se cumpără ca și laptele și pâinea. Iar dacă alegem ce să bem și ce să mâncăm, de ce nu alegem, în mod selectiv, și ce să îmbrăcăm? Sau, dimpotrivă, de ce nu renunțăm la hainele în serie și nu optăm pentru ca cineva să ne facă hainele pe gustul și pe măsura noastră?

Și tinerii îmi vor replica: „nu avem bani pentru haine pe comandă!” și e adevărat acest lucru. Dar tot la fel de adevărat e că și-au pierdut gustul pentru a fi personali și în materie de haine.

Căci, spre exemplu, dacă nu avem bani mulți, ne putem lua haine din diverse locuri și de la diverse firme, pentru ca să nu arătăm toți la fel. Dar comoditatea de a nu alege ce să porți pentru mine e de neînțeles, atâta timp cât poți comanda o haină online, așa cum comanzi un telefon sau un pat.

Eu nu mi-am dorit niciodată să fiu la modă. Prefer lucrurile clasice, sobre, cu prețuri decente. Dar nu îmi place să port ceea ce poartă toată lumea. Sau nu îmi place să iau lucruri pe care le poartă și alții, în jurul meu, ca să fiu ca ei. Pentru că nu suntem la fel și nici nu putem mima că suntem.

Reîntoarcere la Nichita [66]

Să ne oprim însă și asupra unei arte poetice intitulate Testament:

Mă cârpesc cu vorbe, cu substantive,
îmi cos rana cu un verb.
Noile paleative
de serv.

Îmi scriu cu trupul meu viața
și mersul stelelor ți-l scriu.
Vocala cea mai lungă este ața
cu care mortu-l cos, de viu.

Căci trebuie să dăm și mărturie,
altfel nimica n-ar mai fi,
în dulce scriere târzie
ținând alături morți și vii.

Tu ombilic din care curge
vorbirea numai altor guri
fără să știm unde ne duce
în care dalbe viituri.

Încât nu știu cine trăiește –
cuvântul poate, poate trupul.
Zăpada albă Doamne, poate,
sau urma-n ea, pe care o lasă lupul…

Poemele sunt paleative, sunt cârpiri „cu vorbe, cu substantive” și coasere a rănilor cu verbe. Poezia a devenit o ață „cu care mortu-l cos, de viu”. Mortul lăuntric, pentru că, după cum ne-a spus în alt poem, se simțea un înger cu „aura afumată” (Moartea păsărilor). Sau mortul  se înțelege ca cel cu viața zdrobită, ca cel nefericit.

Îmi cos rănile cu poezie, când poezia nu poate să închidă rănile grele ale sufletului, pare a ne spune poetul.

Însă poezia aceasta e scrisă „cu trupul meu”, adică, așa cum spune în altă parte, cu sângele lui. E o durere vie.

Și, deși poezia e doar un paleativ pentru autorul ei, căruia nu-i vindecă rănile, totuși „trebuie să dăm…mărturie” prin ea, pentru a ține alături „morți și vii”, pentru a da mărturia geniului poetic generațiilor viitoare.

Poezia e un „ombilic” care duce în viitor, care îl naște pe poet în necunoscute „dalbe viituri” ale viitorului.

Iar în ea trăiește „cuvântul poate, poate trupul./ Zăpada albă Doamne, poate,/ sau urma-n ea, pe care o lasă lupul”. În ea, poetul nu știe cine va trăi: cuvântul sau trupul, omul spiritual sau omul trupesc. Ori, altfel: spiritul viu al celui care a scris-o sau doar un simplu trup de cuvinte, care se va păstra muzeal dar cu care oamenii vor interacționa cu greutate.

Cine va trăi prin această poezie: inocența, zăpada sufletului sau lupul instinctelor, urma răutății?

Și aici ne reîntâlnim întrucâtva cu sensul final din poemul comentat anterior, în care spunea: „Ceva din carnea lui se face sevă,/ șarpe și măr,/ un fel de-a fi Adam și Evă,/ hrană goniților din adevăr”[1].

Însă, dacă luăm în considerare ceea ce poetul afirmase nu demult, și anume: „Mă mut în lup/ pentru că este vremea/ schimbării lupilor/ în clopote” (Mă mut în lup, vol. Un pământ numit România), atunci urma lupului pe zăpadă nu mai reprezintă ceva negativ…

Păcatele lumii îl trimit pe Nichita, putem zice inevitabil, cu gândul la sfârșitul ei. Și îl vedem cum se contemplă ca element răzbunător și nimicitor (ipostază rară) în poemul Obediență:

Când văz cum trece păsăretul
triunghiular și fâlfâind
și-auz cum urlă lin gornetul
lehuz, un aer trimbulind

și vechii prieteni nu mai sunt
decât o vagă-nchipuire
și-mi cântă pe acest pământ
popimea numai „deus irae”

numai atunci, numai acum,
numai cândva, ce-a fost odată
cu spiță lungă și de fum
la crivăț poate voi fi roată.

Simbolurile acestei poezii sunt profund religioase. Zborul „triunghiular” al păsărilor îl trimite cu gândul la Dumnezeu. Am regăsit triunghiul – simbol al Sfintei Treimi – în mai multe poeme din această perioadă:

„Deodată au venit pe sub copaci./ Duceau cu ei o chitară/ care lăsa în seară/ o umbră grea, triunghiulară” (Muzica, vol. Un pământ numit România)…

De ce n-aș crede că exiști/ tu ce respiri în unde,/ tu singură, văzuto doar cu ochiul/ triunghiular, din frunte” (Mult vechii de romantici…).

Altădată era delta[2]

„Gornetul lehuz” care „urlă lin” e o aluzie evidentă la trâmbițele sfârșitului (Apoc., cap. 8-9).

„Deus irae”, în latină, înseamnă „Dumnezeul mâniei”, care este o sintagmă de origine scripturală. Ad litteram este însă „dies irae” (VUL), care înseamnă „ziua mâniei” sau „ziua urgiei” Domnului, conform Sofonias, cap. 1: „ziua urgiei. [Căci] ziua aceea [este] zi de necaz și de nevoie, zi de răutate și de nimicire, zi de beznă și de întuneric, zi de nor și de ceață.  [Este] o zi de trâmbiță și de strigare…” (Sof. 1, 15-16)[3]. Biserica a interpretat acest capitol prim al Sfântului Profet Sofonias ca referindu-se la zilele din  urmă ale acestei lumi.

Nichita zice: și-mi cântă pe acest pământ/ popimea[4] numai «deus irae»”. Însă „dies irae” a existat ca imn în mesa romano-catolică pentru cei adormiți – unii afirmă că e posibil să fie mult mai vechi, din primul mileniu – până când a fost eliminat, la Consiliul II Vatican (1969-70)[5].

Unii dintre noi cunoaștem mai bine aria din Requiem-ul lui Mozart[6].

Cert e că Nichita trimite, simbolic, la sfârșitul acestei lumi, când „cu spiță lungă și de fum/ la crivăț poate voi fi roată”: o roată a crivățului, roată a mâniei lui Dumnezeu, cu spiță de fum. Postură în care poetul nu s-a mai ilustrat, poate unică în lirica sa.

Altfel însă, Nichita rămâne la sentimentul că a eșuat în ceea ce privește viața personală:

Poetul ca și soldatul
nu are viață personală.
Viața lui personală este praf
și pulbere.

(Poetul ca și soldatul,
vol. Belgradul în cinci prieteni)

Cât privește ultimele două versuri, am văzut mărturisiri asemănătoare și în poemul Cântec (vol. Un pământ numit România), Moartea păsărilor, Lepădare de copii, Rugare etc. (vol. În dulcele stil clasic).

Nichita Stănescu a avut întotdeauna credința că are datoria de a nu căuta atât a se împlini pe sine, cât mai mult (cu mult mai mult) de a-i reprezenta pe alții:

Poetul ca și soldatul
nu are viață personală.
Viața lui personală este praf
și pulbere.

El ridică în cleștii circumvoluțiunilor lui
sentimentele furnicii
și le apropie, le apropie de ochi
până când le face una cu propriul său ochi.

El își pune urechea pe burta câinelui flămând
și îi miroase cu nasul lui botul întredeschis
până când nasul lui și botul câinelui
sunt totuna.

Pe căldurile groaznice
el își face vânt cu aripile păsărilor
pe care tot el le sperie ca să le facă să zboare.

Să nu-l credeți pe poet când plânge.
Niciodată lacrima lui nu e lacrima lui.
El a stors lucrurile din lacrimi.
El plânge cu lacrima lucrurilor.

Poetul strânge în poezia lui și sentimentele furnicii, adică ale omului mic, nebăgat în seamă, și foamea lui, pe care o miroase, și își găsește alinare în aripile celor cărora le dă curaj să zboare.

El nu stoarce lacrimi din lucruri, ci „lucrurile din lacrimi”. Pentru că le face să fie altfel, trecându-le prin lacrima poeziei. Lacrima cu care el plânge, pe care a strâns-o de la mulți oameni și din multe lucruri, renunțând la viața sa personală, jertfindu-se pentru mulți ca și soldatul pentru cei pe care-i apără.

De aceea, „nu puneți niciodată mâna pe poet!// …Decât numai atunci când mâna voastră/ este subțire ca raza/ și numai așa mâna voastră ar putea/ să treacă prin el”.


[1] A se vedea mi sus sau: http://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/22/reintoarcere-la-nichita-65/.

[2] Chiar de la primele volume. A se vedea poemul Cântec I, din vol. O viziune a sentimentelor și comentariul meu de mai sus, sau aici: http://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/03/reintoarcere-la-nichita-3/.

[3] Traducere de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș. Cf. http://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/30/sofonias-cap-1-cf-lxx/.

Aveți aici întreaga carte:http://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/cartea-sfantului-profet-sofonias/.

[4] Nuanța peiorativă poate să nu se datoreze unei așa-zise atitudini „anti-religioase” sau „anti-clericale” a poetului, ci se poate înțelege mai bine ca o formă de protecție împotriva cenzurii comuniste.

[5] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Dies_Irae.

[6] Idem: https://www.youtube.com/watch?v=j1C-GXQ1LdY.

Ce mai fac vrăjmașii mei?

Iubiții mei[1],

când Domnul ne-a poruncit: „Iubiți pe vrăjmașii voștri [Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν], binecuvântați pe cei care vă blestemă pe voi [εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς], faceți bine celor care vă urăsc pe voi [καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς] și rugați-vă pentru cei care vă vatămă pe voi și vă prigonesc pe voi [καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, καὶ διωκόντων ὑμᾶς]!” [Mt. 5, 44, BYZ], El a făcut din vrăjmașii noștri niște…oameni aparte în viața noastră.

Pentru că El nu ne-a învățat să îi excludem din viața noastră, ci, dimpotrivă, să avem o raportare profund religioasă față de ei.

Căci Domnul ne-a învățat să ne iubim vrăjmașii și nu să-i urâm, să îi binecuvântăm și nu să îi dăm dracului, să le facem bine și să ne rugăm pentru ei, pe când ei fac tot ce e posibil ca să ne omoare.

Și pentru ca să iubești pe cineva, trebuie să stai pe lângă el și să îi arăți că îl iubești.

…Cum ajungem să avem vrăjmași? Ne putem alege vrăjmașii pe care ni-i dorim? Cum se naște vrăjmășia aceasta față de noi?

Primul lucru sigur e acesta: nu noi ne alegem vrăjmașii, ci ei își aleg pe cei pe care vor să îi vrăjmășească. Adică lor li se pune pata pe noi și nu noi îi chemăm în viața noastră ca să ne facă rău. Ei ne văd, se uită îndelung la noi, trag niște concluzii despre noi, încep să ne cunoască…dar prețuirea lor primă se transformă în ceva maladiv, într-o repulsie zilnică față de noi, într-o nevoie de a ne face rău.

Și al doilea lucru sigur în această problemă e că…le place să ne facă rău. Se țin de capul nostru. Plănuiesc rele la adresa noastră. Se bucură când greșim ceva anume, când ne văd într-o postură proastă, când alții ne vorbesc de rău. Și se coalizează, chiar și numai la nivel interior, cu ceilalți oameni care ne vorbesc de rău, sunt de acord cu ei, pentru că și ei nutresc aceleași sentimente față de noi.

Și dacă vrăjmașii noștri află că…mai există și alții care ne vrăjmășesc, în alt loc și pentru alte motive sau pentru aceleași, ei „se împrietenesc” cu aceia. Fac front comun cu ei. Se pun de acord în dorința lor de a ne face rău.

Iar Domnul nu pare să discute, în aparență, în Mt. 5, 44, problema în sine a vrăjmășiei interioare, ci numai relația ei cu noi. Căci El ne poruncește cum să ne comportăm noi față de vrăjmași. Și mulți cred acest lucru: că aici Domnul ne-a spus ce trebuie să facem noi față de ei, dar nu ne-a vorbit și despre boala în sine a vrăjmășiei.

Însă când Domnul ne poruncește să îi iubim pe vrăjmașii noștri, El ne spune ce e vrăjmășia: e neiubire. Căci la Mt. 5, 44, Domnul ne spune, deopotrivă, și despre cine sunt vrăjmașii și despre cum trebuie să ne raportăm noi față de ei.

Vrăjmașii noștri au nevoie de iubire, de iubire reală, pentru că ei trăiesc față de noi o iubire bolnavă. O iubire îmbolnăvită de invidie, de rușine, de îndreptățire de sine, de orgoliu.

Și când Domnul ne-a cerut să îi iubim, ne-a spus că numai iubirea noastră curată, reală, profundă, îi poate vindeca de neiubirea lor sau de iubirea lor îmbolnăvită de patimi.

Numai iubirea dăruită constant vindecă pe cineva de neiubire. Pentru că iubirea demonstrează continuu sinceritate și respect și prețuire, în timp ce primește palme, drăcuituri, răni și procese intentate dușmănos din partea iubirii bolnave.

Iubirea vindecă neiubirea. Iubirea binecuvintează. Iubirea face bine. Iubirea se roagă. Iubirea e pozitivă, e creatoare, ea îi vindecă pe oameni, îi scoate din egoismul lor, din turbarea lor, din demența lor.

Iubirea duhovnicească, pentru că despre ea vorbim aici, e cea care convinge și trezește și ridică pe om din nebunia păcatului și a morții.

Dar pentru ca să iubești astfel, și prin iubirea ta să înviezi pe oameni din ură, din nesimțire, din răutate, trebuie să iubești dumnezeiește.

– Și cine ne poate învăța pe noi să iubim dumnezeiește?

– Însuși Dumnezeu ne învață! Pentru că numai El poate coborî slava Lui în noi, ca să ne învețe iubirea Lui cea dumnezeiască și veșnică, prin care El a creat, a mântuit, susține și întărește întreaga umanitate.

Predica de azi are titlul pe care îl are, pentru că s-a născut dintr-o raportare interioară la Ps. 37. Unde Sfântul David ne mărturisește în mod profetic: „Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei care mă urăsc pe nedrept” [Ps. 37, 20, BYZ].

Cu alte cuvinte: Vrăjmașii mei sunt bine-mersi și se înmulțesc zilnic!

Căci ceea ce trăia Sfântul David, simțim și noi, în fiecare zi. Pentru că alături de vrăjmașii noștri care sunt oameni, îi avem și pe vrăjmașii noștri care sunt demoni.

Și, cu toate că Domnul ne-a spus să îi iubim doar pe vrăjmașii noștri care sunt oameni și nu și pe demoni, care și ei ne vrăjmășesc continuu, Scriptura și Tradiția Bisericii îi numesc pe demoni cu numele de vrăjmași.

Iar vrăjmașii aceștia, demonii, trăiesc, pentru că sunt ființe spirituale, și se întăresc continuu în lupta cu noi, pentru că neputințele și patimile noastre sunt cele care ne obosesc, care ne secătuiesc de forță. Pe când noi avem nevoie de somn, de mâncare, de liniște, demonii nu dorm, nu au nevoie de mâncare și nu se opresc din continua prigonire a noastră. Căci ei sunt tot timpul cu ochii pe noi, ne doresc tot timpul numai răul, doresc să ne înșele prin orice tertip și se bucură de păcatele noastre.

Bucuria demonilor e căderea noastră în păcat. Dacă păcătuim cu ceva, îi bucurăm prin păcatul nostru și lupta lor continuă cu noi constă în aceasta: în luarea cu totul a controlului asupra noastră.

Demonii vor să ne conducă, să ne facă robii lor, să ne facă niște păpuși de cârpă în mâinile lor. Și de aceea se luptă continuu cu noi, când văd că noi am decis și decidem continuu să ne curățim de patimi, să nu mai iubim păcatele, ci să iubim toată virtutea dumnezeiască.

Așa că, dacă vrem să vorbim la propriu despre vrăjmași și vrăjmășie interioară, aceste realități se fundamentează pe existența demonilor și pe răutatea lor voită.

Căci demonii au fost Îngeri la început, creați de Dumnezeu buni și curați, plini de slava Lui, dar au ajuns demoni, niște ființe lipsite de har, din mândrie, din ură și din invidie.

Iar în spatele fiecărui vrăjmaș omenesc al nostru stă un demon sau mai mulți. Căci demonii îl ajută să dorească răul și să plănuiască rele în defavoarea noastră.

– Ce facem noi când ne iubim vrăjmașii?

– Arătăm că răul sau căderea din slava lui Dumnezeu e o cădere din iubirea Lui. Că cel care urăște nu trăiește, ci se autodistruge. Așa după cum un toxicoman nu mai are o viață normală, ci o viață condusă de droguri. Căci el e nevoit să se drogheze, ca să simtă că e „viu”. După cum, cel care urăște și invidiază, are nevoie să facă rău celui pe care îl urăște și îl invidiază, pentru ca…să se simtă „bine”.

Însă, se simte bine cineva care face răul? Nu, nu se simte! Orice viciu e o moarte și nu viață. Fapt pentru care, vrăjmașii mei nu fac deloc „bine” și nici nu se simt „bine”. Vrăjmașii mei trăiesc din neiubirea lor, din neîmplinirea lor imensă și ei nu sunt ființe bucuroase, ci bolnave.

– Și de ce nu îi elimină cu totul Dumnezeu pe cei păcătoși și pe demoni, pentru ca noi, cei care vrem binele, să putem trăi liniștiți?

– Pentru că noi avem nevoie de vrăjmași în viața noastră! Vrăjmașii au rolul de a ne ține mereu treji, mereu priveghetori, mereu atenți la viața noastră. Dacă știi că atunci când scrii sau când vorbești sau când ieși pe stradă, sunt mulți ochi care abia așteaptă să scrie sau să spună ceva rău despre tine, ești foarte responsabil la fiecare cuvânt pe care îl spui și la fiecare gest pe care îl faci.

Vrăjmașii nu trebuie să ne omoare naturalețea și spontaneitatea, creativitatea și iubirea de oameni. Ei nu trebuie „să ne convingă” să ajungem ca ei, căci asta își doresc tot timpul. Dar dacă știi că ai niște „prieteni” pe invers, niște dușmani la Biserică, la locul de muncă, oriunde te duci, atunci grija ta e vie oricând. Pentru că vrăjmașul nostru poate fi oricine, vrăjmașul nostru poate fi oriunde, vrăjmașul nostru poate să ne creioneze oricând în culorile urii sale.

Prietenul de până mai ieri poate fi vrăjmașul nostru de azi și de mâine. Cel care știe despre tine, cel care poate afla despre tine, cel care găsește că a te vinde e un lucru „profitabil” poate fi oricând dușmanul nostru.

Pentru că Iudas Iscariotis, Apostolul, a fost Apostol până când a decis…că iubirea de bani e „mai importantă” decât să Îi slujească lui Dumnezeu. Și din Apostol și Prieten s-a făcut vrăjmaș al Stăpânului.

Și mulți din Biserică aleg, din păcate, să se facă mai bine vrăjmașii tăi decât prietenii tăi. Iar dacă frații și surorile noastre, din Biserică, ajung vrăjmașii noștri, atunci ce să mai cerem de la cei din afara Bisericii, de la eterodocși și de la păgâni, de la atei și de la sataniști, de la cei care luptă, la vedere, cu Biserica? Ei ne vor urî „în mod profesionist”, dacă cei din Biserică, învățați cu iubirea lui Dumnezeu, lasă iubirea de frați pentru…ura și invidia față de frați.

Ce fac vrăjmașii mei…acum? Cum o duc? Iar răspunsul meu și al nostru ar trebui să fie acesta: Vrăjmașii noștri sunt iubiți de către noi, pentru că noi ne rugăm pentru ei și pentru întreaga umanitate, după porunca Domnului, pentru ca toți oamenii să se mântuiască. Căci cea mai mare iubire față de oameni e aceasta: să vrei mântuirea tuturor.

Iar dacă vrem să excludem pe cineva de la mântuire înseamnă că suntem bolnavi de neiubire. Pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască [I Tim. 2, 4].

Așa stând lucrurile, iubiții mei, cine nu iubește, acela nu iartă, nu se roagă, nu binecuvintează pe tot omul! Iar cum Domnul nu ne-a spus să îl iubim pe vrăjmașul nostru doar dacă e…român, are bani și e bine văzut în societate, asta înseamnă că vrăjmașul nostru, care poate fi oricine, trebuie să fie iubirea noastră.

– Însă cum mai distingem iubirea pentru un prieten sau pentru soția și copiii noștri de iubirea pentru vrăjmași, dacă trebuie să îi iubim și pe unii și pe alții?

– Acest lucru îl înțelegem, dacă avem la propriu vrăjmași și nu „vrăjmași” imaginari. Cine are oameni care îl urăsc și îi fac rău, care se țin de ani buni după el, acela are și iubire față de ei. Pentru că le dorește tot binele, se roagă pentru ei, le vede nefericirea și răutatea lor și nu dorește să fie niciodată în locul lor. Când ai dușmani vii, reali, arțăgoși, resentimentari, ranchiunoși, iubitori de sine, orgolioși, atunci ai în fața ta o panoramă a decadenței, o bucată de Iad. Și tocmai de aceea îi iubești și nu le vrei răul: pentru că vezi că ei sunt deja niște epave, deja niște oameni mâncați până în măduvă de focul Iadului, adică de urgia lui Dumnezeu.

Și cum nu poți să lovești un copil sau un bătrân, când îi vezi cât de fragili sunt, tot la fel stă treaba și cu vrăjmașii noștri: ei, sărmanii, sunt atât de triști și de reci și de neiubiți, încât nu mai are rost să le fim și noi o povară.

Și, da, îți vine să iubești din tot sufletul și îți iubești cu adevărat vrăjmașii, pentru că Dumnezeu coboară în noi slava Lui, care ne învață această mare faptă a sfințeniei creștine! Mai întâi înveți să îți iubești vrăjmașii oameni, mai apoi și vrăjmașii demoni. Pentru că slava lui Dumnezeu ne învață să ne rugăm și pentru oameni și pentru demoni și pentru întreaga creație, pentru binele tuturor, că așa e Dumnezeu: e bun și iubitor față de toți.

Și Dumnezeu ne învață numai ce este El. Iar El este bunătate, iubire, milă, ajutor față de întreaga creație. Și numai dacă Dumnezeu ne învață pe cele ale Sale, noi putem să ne vindecăm interior și să îi vindecăm și pe alții cu slava Lui.

Așadar, iubiții mei, poruncile lui Dumnezeu sunt viața noastră și viața noastră e tot mai fericită, dacă împlinim, pe cât putem, poruncile Lui! Iar, între poruncile Lui, e și iubirea vrăjmașilor, despre care am vorbit în predica de față.

Dumnezeu să ne întărească ca să înțelegem voia Lui și să facem voia Lui în toate zilele vieții noastre! Amin.


[1] Scrisă în după-amiaza zilei de 24 ianuarie 2017, zi de marți, cu soare, 2 grade afară.