Psalmul 70, cf. LXX

1. [Psalmul] lui David, al fiilor lui Ionadab și al celor întâi care au fost robiți [τῷ Δαυιδ υἱῶν Ιωναδαβ καὶ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθέντων]. Dumnezeu[le], în Tine am nădăjduit, să nu mă rușinezi întru veac.

2. În[tru] dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate! Pleacă către mine urechea Ta și mă mântuiește!

3. Fii mie întru Dumnezeu apărător și întru loc tare [ca] să mă mântuiesc! Că tăria mea și scăparea mea ești Tu.

4. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna celui păcătos, din mâna celui fărădelege și care face nedreptate!

5. Că Tu ești răbdarea mea, Doamne. Domnul [este] nădejdea mea din tinerețea mea.

6. În[tru] Tine m-am întărit din pântece [ἐπὶ Σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός], din pântecele/ uterul maicii mele [ἐκ κοιλίας μητρός μου] Tu ești apărătorul meu. În Tine [este] lauda mea totdeauna.

7. Ca o minune m-am făcut multora. Și Tu [ești] ajutorul [meu] cel puternic.

8. Să se umple gura mea de laudă! Pentru că voi lăuda slava Ta, toată ziua mare-cuviința [τὴν μεγαλοπρέπειάν] Ta.

9. Să nu mă arunci întru vremea bătrâneții [μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν γήρους]. Când se sfârșește tăria mea, să nu mă părăsești [ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με].

10. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei care păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună,

11. zicând: „Dumnezeu l-a părăsit pe el. Urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este Cel care îl izbăvește!”.

12. Dumnezeu[le], să nu Te depărtezi de la mine. Dumnezeul meu, întru ajutorul meu ia aminte!

13. Să se rușineze și să se sfârșească cei care clevetesc sufletul meu! Să se îmbrace [cu] rușine și ocară cei care caută cele rele mie[1]!

14. Iar eu pururea voi nădăjdui [ἐγὼ δὲ διὰ παντὸς ἐλπιῶ] [întru Tine] și voi adăuga peste toată lauda Ta [καὶ προσθήσω ἐπὶ πᾶσαν τὴν αἴνεσίν Σου][2].

15. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta. Că nu am cunoscut învățături [ὅτι οὐκ ἔγνων γραμματείας].

16. Intra-voi în[tru] stăpânirea [ἐν δυναστείᾳ] Domnului. Doamne, îmi voi aduce aminte numai de dreptatea Ta.

17. M-ai învățat, Dumnezeu[le], din tinerețea mea și până acum voi vesti minunile Tale[3].

18. Și până la bătrânețe și la [cea mai adâncă] bătrânețe [καὶ ἕως γήρους καὶ πρεσβείου], Dumnezeu[le], să nu mă părăsești, până am să vestesc brațul Tău tot neamului care vine. Stăpânirea Ta și dreptatea Ta,

19. Dumnezeu[le], [sunt] până la cele înalte, [până la] la cele mărite [μεγαλεῖα] pe care le-ai făcut. Dumnezeu[le], cine [este] asemenea Ție?

20. Câte mi-ai arătat mie, [Dumnezeule], necazuri multe și pe cele rele! Dar, întorcându-Te, m-ai făcut viu și din abisurile/ adâncimile pământului iarăși m-ai adus pe mine.

21. Măritu-s-a măreția Ta [ἐπλεόνασας τὴν μεγαλοσύνην Σου] și, întorcându-Te, m-ai mângâiat și din abisurile/ adâncimile pământului iarăși m-ai adus pe mine.

22. Căci și eu mă voi mărturisi Ție în[tru] instrument de psalm [ἐν σκεύει ψαλμοῦ]. Adevărul Tău, Dumnezeu[le], Cel Sfânt al lui Israil, Ți-l voi cânta Ție în liră [τὴν ἀλήθειάν Σου ὁ Θεός ψαλῶ Σοι ἐν κιθάρᾳ ὁ Ἅγιος τοῦ Ισραηλ].

23. Bucura-se-vor buzele mele când am să-Ți cânt Ție și sufletul meu pe care l-ai răscumpărat.

24. Și încă și limba mea toată ziua va cugeta dreptatea Ta, când au să se rușineze și au să fie dați spre ocară cei care caută cele rele mie.


[1] Cei care caută să îmi facă mie lucruri rele.

[2] Voi adăuga mereu laude peste toate laudele pe care Ți le-am adus până acum, Doamne! Te voi lăuda tot mai mult și mai mult în toate zilele vieții mele.

[3] Și până și acum vestesc minunile Tale și le voi vesti întotdeauna.

2 comentarii la „Psalmul 70, cf. LXX”

 1. Sfintite Parinte, cum se poate intelege faptul ca Psalmistul o data zice, „Căci, iată!, în fărădelegi am fost zămislit și în păcate m-a râvnit pe mine mama mea” (Ps. 50, 7, cf. http://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/18/psalmul-50-cf-lxx/), iar aici spune: „În[tru] Tine m-am întărit din pântece, din pântecele/ uterul maicii mele Tu ești apărătorul meu. În Tine [este] lauda mea totdeauna” (Ps. 70, 6)?

  Cum pot fi valabile amandoua? Sarut mana mult si multumesc!

  1. Domnule Valeriu,

   nu e nicio contradicție între cele două afirmații scripturale!

   În Ps. 50, 7 avem de-a face cu transmiterea păcatului de la părinți la copil, cu ceea ce se petrece în sufletul fătului și al nou-născutului, pe când în Ps. 70, 6 e vorba despre constituirea psiho-fizică a omului în uterul mamei. Cel care îl întărește pe om ca să se dezvolte în uterul mamei e Dumnezeu, pe când noul om, încă din pântecele mamei, învață mișcările patimilor, învață păcatul.

   Și eu vă mulțumesc și vă doresc numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *