Psalmul 96, cf. LXX

1. [Psalmul] lui David, când pământul Lui este făcut. Domnul a împărățit. Să se bucure pământul! Să se veselească insulele cele multe!

2. Nor și întuneric [este] împrejurul Lui, dreptate și judecată, dreptatea tronului Său.

3. Foc va merge înaintea Lui și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi.

4. Strălucit-au fulgerele Sale lumea. A văzut și s-a clătinat pământul.

5. Munții s-au topit ca ceara de la fața Domnului, de la fața Domnului a tot pământul.

6. Vestit-au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui.

7. Să se rușineze cei care se închină celor cioplite, cei care se laudă în idolii lor! Închinați-vă Lui toți Îngerii Săi!

8. A auzit și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne.

9. Că Tu ești Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul [și] foarte Te-ai preaînălțat peste toți dumnezeii.

10. Cei care iubiți pe Domnul, urâți răul! Domnul păzește sufletele Cuvioșilor Săi. Din mâna celor păcătoși îl [îi] va izbăvi pe ei.

11. Lumină a răsărit celui Drept și veselie celor drepți [cu] inima.

12. Veseliți-vă, Drepților, în[tru] Domnul și mărturisiți-vă [cu] pomenire sfințeniei Lui!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *