Psalmul 64, cf. LXX

1. Întru sfârșit, psalmul lui David [εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ], cântarea lui Ieremias și a lui Iezechiil, din poporul pribegiei, când erau a ieși [ᾠδή Ιερεμιου καὶ Ιεζεκιηλ ἐκ τοῦ λόγου τῆς παροικίας ὅτε ἔμελλον ἐκπορεύεσθαι].

2. Ție Ți se cuvine laudă, Dumnezeu[le], în Sion, și Ție Ți se va împlini făgăduința în Ierusalim.

3. Auzi rugăciunea mea! Către Tine tot trupul va veni.

4. Cuvintele celor fărădelege ne-au biruit pe noi și neevlaviile noastre Tu le vei ispăși [καὶ τὰς ἀσεβείας ἡμῶν Σὺ ἱλάσῃ].

5. Fericit [este cel] pe care l-ai ales și l-ai luat. [El] va locui în curțile Tale. Umplea-ne-vom în bunătățile casei Tale. Sfânt [este] templul Tău, minunat în dreptate.

6. Auzi-ne, Dumnezeu[le], Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și [a celor care sunt] în mare, departe!

7. Pregătind munții în tăria Lui, încins în putere,

8. Cel care tulbură chitul mării [ὁ συνταράσσων τὸ κύτος τῆς θαλάσσης]. Sunetele valurilor ei vor tulbura neamurile [ἤχους κυμάτων αὐτῆς ταραχθήσονται τὰ ἔθνη]

9. și se vor teme cei care locuiesc marginile [pământului] de la semnele Tale[1]. Ieșirile de dimineață și de seară le vei înveseli [ἐξόδους πρωίας καὶ ἑσπέρας τέρψεις].

10. Cercetat-ai pământul și l-ai îmbătat [ἐμέθυσας] pe el, înmulțit-ai bogăția lui, râul lui Dumnezeu s-a umplut de ape. Gătit-ai hrana lor, că așa [este] pregătirea Ta.

11. Brazdele lui îmbată-le [τοὺς αὔλακας αὐτῆς μέθυσον]! Înmulțește roadele lui! În picăturile lui se va veseli răsărind [ἐν ταῖς σταγόσιν αὐτῆς εὐφρανθήσεται ἀνατέλλουσα].

12. Vei binecuvânta cununa anului bunătății Tale [εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου] și câmpiile Tale se vor umple de grăsime.

13. Se vor îngrășa cele frumoase ale pustiei [πιανθήσονται τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου] și [cu] bucurie dealurile se vor încinge [καὶ ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώσονται].

14. Îmbrăcatu-s-au berbecii oilor și văile vor înmulți grâul. Vor striga, căci vor și cânta.


[1] Se vor teme din cauza semnelor, a minunilor Tale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *