Psalmul 57, cf. LXX

1. Întru sfârșit, să nu nimicești cu totul [μὴ διαφθείρῃς], [psalmul] lui David, întru scriere pe stâlp.

2. Așadar, dacă grăiți cu adevărat dreptate, drept judecați fiii oamenilor?

3. Căci și în inimă lucrați fărădelege în [pe] pământ [și] nedreptate mâinile voastre împletesc.

4. Înstrăinatu-s-au cei păcătoși din pântece [ἀπηλλοτριώθησαν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ μήτρας], rătăcitu-s-au din pântece [ἐπλανήθησαν ἀπὸ γαστρός], spus-au minciuni [ἐλάλησαν ψεύδη].

5. Mânia lor [este] după asemănarea șarpelui [θυμὸς αὐτοῖς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως]. [Este] ca a unei aspide[1] surde [ὡσεὶ ἀσπίδος κωφῆς] și astupându-și urechile ei [καὶ βυούσης τὰ ὦτα αὐτῆς],

6. care nu va auzi glasul celor care cântă și al vrăjitorului vrăjind de înțelept [φαρμάκου τε φαρμακευομένου παρὰ σοφοῦ].

7. Dumnezeu a zdrobit dinții lor în gura lor, măselele leilor le-a zdrobit Domnul.

8. Vor fi disprețuiți ca apa trecând. Va întinde arcul Său până ce vor slăbi.

9. Ca ceara topindu-se vor fi luați. A căzut foc și nu au văzut soarele.

10. Mai înainte de a înțelege spinii voștri [πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς ἀκάνθας ὑμῶν] verigarul [τὴν ῥάμνον][2],  ca pe vii, ca în urgie vă va înghiți pe voi [ὡσεὶ ζῶντας ὡσεὶ ἐν ὀργῇ καταπίεται ὑμᾶς].

11. Veseli-se-va cel Drept când are să vadă răzbunare [împotriva] celor neevlavioși. Mâinile lui le va spăla în sângele celui păcătos.

12. Și omul va zice: „Așadar, dacă este roadă celui Drept? Așadar, este Dumnezeu judecându-i pe ei în [pe] pământ?”.


[1] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Asp_(reptile).

[2] E vorba de Rhamnus cathartica. A se vedea aici:  https://ro.wiktionary.org/wiki/verigar și aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Rhamnus_cathartica.

Așa arată un verigar: https://ro.wiktionary.org/wiki/verigar#/media/File:Rhamnus_catharthica_tree_size.jpg.

Și acestea sunt frunzele, florile și fructele lui: https://ro.wiktionary.org/wiki/verigar#/media/File:Rhamnus_cathartica_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-255.jpg.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *