Psalmul 59, cf. LXX

1. Întru sfârșit, [psalmul] celor care încă se vor schimba [τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι], întru scriere pe stâlp, [psalmul] lui David, întru învățătură [εἰς διδαχήν],

2. când a ars Mesopotamia Siriei și Siria Sova [ὁπότε ἐνεπύρισεν τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας καὶ τὴν Συρίαν Σωβα] și s-a întors Ioab și a lovit [în] Valea Sărurilor 12.000 [de oameni] [καὶ ἐπέστρεψεν Ιωαβ καὶ ἐπάταξεν τὴν Φάραγγα τῶν Ἁλῶν δώδεκα χιλιάδας].

3. Dumnezeu[le], lepădatu-ne-ai pe noi și ne-ai doborât, Te-ai urgisit și [apoi] Te-ai milostivit de noi.

4. Cutremurat-ai pământul și l-ai tulburat pe el [συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὐτήν]. Vindecă ruinele lui, că s-a cutremurat [ἴασαι τὰ συντρίμματα αὐτῆς ὅτι ἐσαλεύθη]!

5. Arătat-ai poporului Tău cele aspre [σκληρά], adăpându-ne pe noi [cu] vinul umilinței [οἶνον κατανύξεως].

6. Dat-ai celor care se tem de Tine semn [ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις Σε σημείωσιν] [ca] să fugă de la fața arcului [τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου]. [Pauză psalmică].

7. Pentru ca să-i izbăvească pe cei iubiți ai Săi. Mântuiește [cu] dreapta Ta și auzi-mă!

8. Dumnezeu a grăit în cel Sfânt al Lui: „Bucura-Mă-voi și voi împărți Sihemurile[1] și Valea Corturilor o voi măsura.

9. Al meu este Galaadul și al Meu este Manassi [Μανασση] și Efrem [este] tăria capului Meu. Iudas [este] împăratul Meu.

10. Moab [este] cazanul [λέβης][2] nădejdii Mele. Peste Idumea voi întinde sandaua [τὸ ὑπόδημά] Mea. Mie cei străini Mi s-au supus”.

11. Cine mă va duce departe, întru cetatea întărită? [Sau] cine mă va povățui până la Idumea?

12. [Oare] nu Tu, Dumnezeu[le], Cel care ne-ai lepădat pe noi? Și nu vei ieși [oare], Dumnezeu[le], în puterile[3] noastre?

13. Dă-ne nouă ajutor [să scăpăm] din necaz [δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως], că deșartă [este] mântuirea omului [καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου][4]!

14. Dar în[tru] Dumnezeu vom face putere [ἐν δὲ τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν] și El îi va disprețui pe cei care ne necăjesc pe noi.


[1] În text avem forma Σικιμα, care e forma de Ac. pl. Eu am format pluralul însă de la N. sg, de la Συχέμ [Sihem].

[2] Biblia de la 1688 a tradus pe λέβης cu căldare. Ed. BOR 1988 a folosit cuvântul vas. În VUL s-a folosit olla, adică oală. Eu am tradus pe λέβης ca pe un corelativ al lui caldron of copper, care înseamnă cazan de aramă. Adică asemănător cu Biblia de la 1688, care s-a referit la căldarea mare de aramă.

[3] În armatele noastre. În puterile noastre armate.

[4] Deșartă e mântuirea pe care o așteptăm de la oamenii de pe pământ în vremea necazului nostru, pentru că mântuirea vine numai de la Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *