Lucas 3, 1-9, cf. BYZ

1. Iar în al 15-lea an al stăpânirii lui Tiberios Chesar[1], stăpânind Pontios Pilatos[2] al Iudeii, și fiind tetrarh al Galileii Irodis, iar Filippos, fratele lui, fiind tetrarh al Itureii[3] și al țării Trahonitis[4], iar Lisanias[5] fiind tetrarh al Abilinisului[6],

2. în [vremea] arhiereilor Annas [Ἅννας][7] și Caiafas [Καϊάφας][8], a fost cuvântul lui Dumnezeu în Ioannis, fiul lui Zaharias, în pustie.

3. Și a venit [el] întru toată împrejurimea Iudeii, propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor [κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν].

4. Precum s-a scris în cartea cuvintelor lui Isaias [Ἠσαΐας][9] Profetul, zicând: „Glasul strigând în pustie [Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ]: «Pregătiți calea Domnului [Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου]! Drepte faceți cărările Lui [εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους Αὐτοῦ]!».

5. Toată valea se va umple și tot muntele și dealul se va [vor] smeri. Și va fi [vor fi] cele strâmbe întru drept[e] [καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν] și cele aspre întru căi line [καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας].

6. Și va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu [καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ]”.

7. Așadar, [Ioannis] zicea mulțimilor care vin [veneau] să se boteze de către el: „Puilor de vipere [Γεννήματα ἐχιδνῶν], cine v-a arătat vouă să fugiți de urgia care vine [τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς]?

8. Așadar, faceți roade vrednice de pocăință! Și să nu începeți a zice în voi înșivă: «Tată avem pe Avraam», căci vă spun vouă, că Dumnezeu poate [și] din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.

9. Iar acum și securea stă la rădăcina pomilor. Așadar, tot pomul care nu face roadă bună se taie și întru foc se aruncă”.


[1] Am transliterat ambele nume la N. sg.: Τιβέριος Καῖσαρ. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius.

[2] Am făcut același lucru: Πόντιος Πιλᾶτος.

[3] Pentru că N. sg. este Ἰτουραία.

[4] Pentru că N. sg. este Τραχωνῖτις.

[5] Forma de N. sg.: Λυσανίας.

[6] De la N. sg. Ἀβιληνή.

[7] La N. sg.

[8] Tot la N. sg.

[9] Forma de N. sg.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *