Psalmul 58, cf. LXX

1. Întru sfârșit, să nu nimicești cu totul [μὴ διαφθείρῃς], [psalmul] lui David, întru scriere pe stâlp, când a trimis Saul și a păzit casa lui, [ca] să-l omoare pe el.

2. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Dumnezeu[le], și de la cei care se ridică împotriva mea răscumpără-mă!

3. Izbăvește-mă de cei care lucrează fărădelegea și de oamenii sângiurilor mântuiește-mă!

4. Că, iată, au vânat sufletul meu! Stătut-au împotriva mea cei puternici. [Nu pedepsi] nici fărădelegea mea, nici păcatul meu, Doamne [οὔτε ἡ ἀνομία μου οὔτε ἡ ἁμαρτία μου Κύριε]!

5. [Căci] fără nelegiuire am alergat și [ei] s-au îndreptat. Ridică-Te întru întâmpinarea mea și vezi!

6. Și Tu, Doamne, Dumnezeul Puterilor, Dumnezeul lui Israil, ia aminte [ca] să cercetezi toate neamurile! Să nu Te milostivești de toți cei care lucrează fărădelegea. [Pauză psalmică].

7. Se vor întoarce întru [spre] seară și vor fi înfometați ca un câine și vor înconjura cetatea.

8. Iată, ei vor vorbi cu gura lor și sabie [va fi] în buzele lor! Că[ci] cine a auzit?

9. Și Tu, Doamne, vei râde de ei, vei disprețui toate neamurile.

10. Tăria mea către Tine o voi păzi, că Dumnezeu este apărătorul meu.

11. Dumnezeul meu [ești și] mila Sa va veni înaintea mea. Dumnezeu mi Se va arăta mie în vrăjmașii mei [ὁ Θεὸς δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου].

12. Să nu-i omori pe ei ca nu cumva să uite legea mea [Ta]. Risipește-i pe ei în puterea Ta și coboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne!

13. Păcatul gurii lor [este] cuvântul buzelor lor și să se prindă în[tru] mândria lor! Și din blestemul și minciuna [lor] se vor vesti sfârșiturile [διαγγελήσονται συντέλειαι] [lor].

14. În urgia sfârșitului [vor muri] și nu au să mai fie [ἐν ὀργῇ συντελείας καὶ οὐ μὴ ὑπάρξωσιν]. Și vor cunoaște că Dumnezeu [καὶ γνώσονται ὅτι ὁ Θεὸς], [Cel] al marginilor pământului [τῶν περάτων τῆς γῆς], stăpânește lui Iacov [δεσπόζει τοῦ Ιακωβ]. [Pauză psalmică].

15. Se vor întoarce întru [spre] seară și vor fi înfometați ca un câine și vor înconjura cetatea.

16. Ei se vor risipi să mănânce, iar dacă nu au să se sature, vor și murmura.

17. Dar eu voi cânta puterii Tale și mă voi bucura dimineața de mila Ta. Că ai fost apărătorul meu și scăparea [mea] în ziua necazului meu.

18. Ajutorul meu [ești Tu], Ție Îți voi cânta, că [Tu], Dumnezeu[le], apărătorul meu ești. [Tu ești] Dumnezeul meu [și] mila mea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.