Lucas 3, 23-38, cf. BYZ

23. Și Însuși Iisus era ca [la] 30 de ani [ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα] [și era] începând [să propovăduiască], fiind – precum se socotea [ὡς ἐνομίζετο][1] – fiul lui Iosif, [fiul] lui Ili [Ἡλί],

24. [fiul] lui Mattat [Ματθάτ], [fiul] lui Levi [Λευΐ], [fiul] lui Melhi [Μελχί],[fiul] lui Ianne [Ἰανναί[2]], [fiul] lui Iosif,

25. [fiul] lui Mattatias [Ματταθίας[3]], [fiul] lui Amos [Ἀμώς], [fiul] lui Naum [Ναούμ], [fiul] lui Esli [Ἐσλί], [fiul] lui Nanghe [Ναγγαί],

26. [fiul] lui Maat [Μαάθ], [fiul] lui Mattatias, fiul lui Semein [Σεμεΐν[4]], [fiul] lui Iosif, [fiul] lui Iudas [Ἰούδας[5]],

27. [fiul] lui Ioanan [Ἰωανάν], [fiul] lui Risa [Ῥησά], [fiul] lui Zorobabel [Ζοροβάβελ], [fiul] lui Salatiil [Σαλαθιήλ], [fiul] lui Niri [Νηρί],

28. [fiul] lui Melhi, [fiul] lui Addi [Ἀδδί], [fiul] lui Cosam [Κωσάμ], [fiul] lui Elmodam [Ἐλμωδάμ], [fiul] lui Ir [Ἤρ],

29. [fiul] lui Iosis [Ἰωσῆς[6]], [fiul] lui Eliezer [Ἐλιέζερ], [fiul] lui Iorim [Ἰωρίμ[7]], [fiul] lui Mattat, [fiu] lui Levi,

30. [fiul] lui Simeon [Συμεών], [fiul] lui Iudas, [fiul] lui Iosif, [fiul] lui Ionam [Ἰωνάμ[8]], [fiul] lui Eliachim [Ἐλιακίμ[9]],

31. [fiul] lui Melea [Μελεᾶ], [fiul] lui Mainan [Μαϊνάν], [fiul] lui Mattata, [fiul] lui Natam [Ναθάμ][10], [fiul] lui David [Δαυίδ],

32. [fiul] lui Iesse [Ἰεσσαί], [fiul] lui Obid [Ὠβήδ[11]], [fiul] lui Booz [Βοόζ[12]], [fiul] lui Salmon [Σαλμών], [fiul] lui Naasson [Ναασσών],

33. [fiul] lui Aminadab [Ἀμιναδάβ], [fiul] lui Aram [τοῦ Ἀράμ], [fiul] lui Esrom [Ἑσρώμ], [fiul] lui Fares [Φαρές], [fiul] lui Iudas,

34. [fiul] lui Iacov [Ἰακώβ], [fiul] lui Isaac [Ἰσαάκ], [fiul] lui Avraam [Ἀβραάμ], [fiul] lui Tara [Θάρα], [fiul] lui Nahor [Ναχώρ],

35. [fiul] lui Seruh [Σερούχ][13], [fiul] lui Ragav [Ῥαγαῦ], [fiul] lui Falec [Φάλεκ[14]], [fiul] lui Eber [Ἑβέρ], fiul lui Sala [Σαλά],

36. [fiul] lui Cainam [Καϊνάμ[15]], [fiul] lui Arfaxad [Ἀρφαξάδ], [fiul] lui Sim [Σήμ], [fiul] lui Noe [Νῶε], [fiul] lui Lameh [Λάμεχ],

37. [fiul] lui Matusala [Μαθουσάλα], [fiul] lui Enoh [Ἐνώχ], [fiul] lui Iaret [Ἰαρέτ[16]], [fiul] lui Maleleil [Μαλελεήλ], [fiul] lui Cainam,

38. [fiul] lui Enos [Ἐνώς], [fiul] lui Sit [Σήθ], [fiul] lui Adam [Ἀδάμ], [Fiul] lui Dumnezeu.


[1] După cum presupuneau oamenii.

[2] Am editat aici forma de N. a substantivului, adică pe cea pe care am transliterat-o. În text era forma de G. Ἰαννά.

[3] Am făcut același lucru: am schimbat forma de G. cu cea de N., pe care am transliterat-o.

[4] Forma de N. Cea de G. nu avea n-ul final.

[5] Aceeași mutare: am schimbat G. cu N.

[6] Din nou am schimbat G.[enitivul] cu N.[ominativul].

[7] Forma de N. Forma de G., care era în text, era aceasta: Ἰωρείμ.

[8] Forma de N. Forma din text, la G., era aceasta: Ἰωνάν.

[9] Este forma de N. Forma de G, existentă în text, era aceasta: Ἐλιακείμ.

[10] E forma de N. Forma de G. din text era Ναθάν.

[11] Numele bunicului Sfântului Profet David are două forme de nominativ: cea din text, Ὠβήδ, dar și forma Ἰωβήδ [Iobid].

[12] Și acest nume are și o altă formă de N: forma Βόες [Boes].

[13] O a doua formă de N. este Σαρούχ [Saruh].

[14] Forma de N. Forma de G., aflată în text, era Φάλεγ [Faleg].

[15] Forma de N. Pe când G. era Καϊνάν [Cainan].

[16] Forma de N. Căci G. este Ἰαρέδ [Iared].

2 comentarii la „Lucas 3, 23-38, cf. BYZ”

    1. Dacă ea există în Evanghelia Sfântului Lucas și Scriptura e a Bisericii, cine a păstrat-o, domnule Nistor? Iar dacă face parte din Evanghelie, atunci e revelată de Dumnezeu, în sensul că El l-a luminat pe Sfântul Lucas să o includă aici. Vi se par logice lucrurile pe care vi le-am spus? Vă mulțumesc pentru atenție!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.