Lucas 4, 1-13, cf. BYZ

1. Iar Iisus, [fiind] plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordanis și era dus în Duhul întru pustie [καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον],

2. 40 de zile ispitindu-Se de către diavolul [ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου]. Și [El] nu a mâncat nimic în zilele acelea; și, sfârșindu-se ele[1], după aceea a flămânzit [ἐπείνασεν].

3. Și diavolul I-a zis Lui: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi pietrei acesteia ca să se facă pâine!”.

4. Și Iisus a răspuns către el, zicând: „A fost scris că «Nu numai în[tru] pâine va trăi omul [Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος], ci [și] în tot cuvântul lui Dumnezeu [ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ]»”.

5. Și diavolul ridicându-L pe El întru munte înalt [Καὶ ἀναγαγὼν Αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν], I-a arătat Lui toate împărățiile lumii în[tr-o] clipă de vreme [ἐν στιγμῇ χρόνου].

6. Și diavolul I-a zis Lui: „Ție Îți voi da puterea aceasta toată și slava lor; că mie mi-a fost dată, și cui am să vreau, i-o dau pe aceasta.

7. Așadar, dacă Tu ai să Te închini înaintea mea, va fi toată a Ta”.

8. Și Iisus, răspunzându-i lui, a zis: „Pleacă înapoia Mea, Satana [Σατανᾶ]! [Căci] a fost scris: «Te vei închina Domnului Dumnezeului tău și numai Lui Îi vei sluji»”.

9. Și L-a dus pe El întru Ierusalim și L-a pus pe El pe aripa templului și I-a zis Lui: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te pe Tine de aici jos!

10. Căci a fost scris că: «Îngerilor Lui va porunci pentru tine, [ca] să te păzească».

11. Și: «Pe mâini te vor ridica, ca nu cumva să se poticnească de piatră piciorul tău»”.

12. Și Iisus, răspunzându-i lui, a zis că: „A fost zis: «Nu vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău».

13. Și diavolul sfârșindu-și toată ispitirea, s-a depărtat de El până la o vreme [ἄχρι καιροῦ].


[1] Zilele postirii Sale.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *