Psalmul 67, cf. LXX

1. Întru sfârșit, [psalmul] lui David, psalmul cântării.

2. Să se ridice/ să învieze Dumnezeu [ἀναστήτω ὁ Θεός] și să se risipească vrăjmașii Lui [καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ Αὐτοῦ] și să fugă de la fața Lui cei care Îl urăsc pe El [καὶ φυγέτωσαν οἱ μισοῦντες Αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Αὐτοῦ]!

3. Precum se sfârșește fumul, să se sfârșească! Precum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu

4. și cei Drepți să se veselească! Să se bucure înaintea lui Dumnezeu! Să se desfăteze în veselie!

5. Cântați lui Dumnezeu! Cântați numelui Lui! Faceți cale Celui care a pus piciorul peste apusuri [ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν]! Domnul [este] numele Lui. Și bucurați-vă înaintea Lui! Se vor tulbura de la fața Lui,

6. a Tatălui celor orfani și a Judecătorului văduvelor. Dumnezeu [este] în locul cel sfânt al Lui.

7. Dumnezeu sălășluiește pe cei singuri în casă, scoțând în bărbăție pe cei care au fost încătușați [ἐξάγων πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ], de asemenea pe cei amărâți, pe cei care locuiesc în morminte.

8. Dumnezeu[le], când ai ieșit Tu înaintea poporului Tău, când ai trecut Tu în pustie. [Pauză psalmică].

9. Pământul s-a cutremurat, căci și cerurile au picurat de la fața lui Dumnezeu, [și] el, [muntele] Sina, de la fața Dumnezeului lui Israil.

10. Ploaie de bună voie vei deosebi, Dumnezeu[le], moștenirii Tale. Și [ea] a slăbit, iar Tu o vei întări pe ea.

11. Vietățile [τὰ ζῷά] Tale locuiesc în ea. Ai pregătit în bunătatea Ta celui sărac [ἡτοίμασας ἐν τῇ χρηστότητί Σου τῷ πτωχῷ], Dumnezeu[le].

12. Domnul va da cuvânt celor care binevestesc [cu] putere multă [Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ].

13. Împăratul Puterilor [este] al celui iubit și [cu] frumusețea casei se împart prăzile.

14. Dacă aveți să dormiți în mijlocul sorților [ἐὰν κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων], aripile argintate ale porumbiței [πτέρυγες περιστερᾶς περιηργυρωμέναι] [veți avea] și cele ale spatelui ei [vor fi] în[tru] verdeața aurului [καὶ τὰ μετάφρενα αὐτῆς ἐν χλωρότητι χρυσίου]. [Pauză psalmică].

15. Când deosebește Cel ceresc împărații peste ea [ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ᾽ αὐτῆς], [atunci norii] vor ninge în Selmis [χιονωθήσονται ἐν Σελμων[1]].

16. Muntele lui Dumnezeu [este] munte gras [ὄρος τοῦ Θεοῦ ὄρος πῖον]. [Este] munte închegat, munte gras [ὄρος τετυρωμένον ὄρος πῖον].

17. Pentru ce gândiți, munți închegați, [la] muntele [în] care a binevoit Dumnezeu a locui în el? Căci și Domnul va locui [în el până] întru sfârșit [καὶ γὰρ ὁ Κύριος κατασκηνώσει εἰς τέλος].

18. Carul lui Dumnezeu [sunt] cei 10.000 [τὸ ἅρμα τοῦ Θεοῦ μυριοπλάσιον] și mii [sunt] înfloriți [χιλιάδες εὐθηνούντων]. [Și] Domnul [este] în[tru] ei[2], în Sina [și] în cel Sfânt [ὁ Κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινα ἐν τῷ Ἁγίω].

19. Suitu-Te-ai întru înălțime [ἀνέβης εἰς ὕψος], ai robit robime [ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν], luat-ai daruri în[tru] oameni [ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώπῳ]. Ca și [în] cei neascultători să locuiască Domnul. Dumnezeu [este] binecuvântat.

20. Binecuvântat [este] Domnul zi de zi. [Căci] va spori nouă Dumnezeul mântuirilor noastre. [Pauză psalmică].

21. Dumnezeul nostru [este] Dumnezeu a mântui și ale Domnului, ale Domnului [sunt] ieșirile morții.

22. Dar Dumnezeu va zdrobi capetele vrăjmașilor Lui, creștetul părului al celor care umblă în greșelile lor.

23. Zis-a Domnul: „Din Vasan Mă voi întoarce [ἐκ Βασαν ἐπιστρέψω], Mă voi întoarce în adâncimile mării [ἐπιστρέψω ἐν βυθοῖς θαλάσσης].

24. Pentru ca să se scufunde piciorul tău în sânge [ὅπως ἂν βαφῇ ὁ πούς σου ἐν αἵματι], limba câinilor tăi [ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου], din vrăjmașii de la el [ἐξ ἐχθρῶν παρ᾽ αὐτοῦ]”.

25. Văzut-au căile Tale, Dumnezeu[le], căile Dumnezeului meu, a[le] Împăratului Celui în cel Sfânt.

26. Au venit înainte stăpânitorii ținându-se de cei care cântă, în mijlocul tinerelor timpaniste [ἐν μέσῳ νεανίδων τυμπανιστριῶν]/ cântând din timpane.

27. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israil!

28. Acolo [era] Veniamin, mai tânăr, în extaz [ἐν ἐκστάσει]/ în uimire. Stăpânitorii lui Iudas, povățuitorii lor, stăpânitorii Zabulonului, stăpânitorii Neftalimului.

29. Poruncește, Dumnezeu[le], puterii Tale! Întărește-o, Dumnezeu[le], pe aceasta, pe care ne-ai lucrat-o nouă!

30. De la templul Tău, în Ierusalim, Ție Îți vor aduce împărații daruri.

31. Ceartă fiarele trestiei, adunarea taurilor în juncile popoarelor, [ca] să nu se închidă cei încercați argintului [ca argintul]! Risipește neamurile cele care vor războaie!

32. Vor veni bătrâni din Egiptos. Etiopia va merge înainte [și va întinde] mâna ei lui Dumnezeu.

33. Împărații pământului, cântați lui Dumnezeu! Cântați lui Dumnezeu! Cântați Domnului! [Pauză psalmică].

34. Cântați lui Dumnezeu, Celui care a pus piciorul peste cerul cerului [τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ], peste răsărituri [κατὰ ἀνατολάς]! Iată, va da în glasul Lui, glas de putere!

35. Dați slavă lui Dumnezeu! Peste Israil [este] marea cuviința a Lui și puterea Lui [este] în nori.

36. Minunat [este] Dumnezeu în[tru] cei Sfinți ai Lui, Dumnezeul lui Israil. El va da putere și tărie poporului Său. Binecuvântat [este] Dumnezeu.


[1] Σελμων e forma de D. sg. Tocmai de aceea eu am transliterat în text forma de N. sg: Σελμίς.

[2] În cei 10.000 ai carului lui Dumnezeu.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *