Lucas 4, 14-30, cf. BYZ

14. Și Iisus S-a întors în puterea Duhului întru Galilea; și vestea despre El a ieșit în toată împrejurimea.

15. Și El învăța în sinagogile lor, slăvindu-Se de către toți.

16. Și a venit întru Nazaret [Ναζαρέτ], care [unde] era crescut; și a intrat, după obiceiul Lui [κατὰ τὸ εἰωθὸς Αὐτῷ], în ziua sabaturilor întru sinagogă [ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν], și S-a ridicat să citească [καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι].

17. Și I s-a dat Lui cartea lui Isaias Profetul. Și derulând [ἀναπτύξας] cartea[1], a aflat locul [în] care era scris:

18. „Duhul Domnului [este] peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți [cu] inima, să propovăduiesc robilor eliberarea [ἄφεσιν] și celor orbi recăpătarea vederii, să trimit [pe cei] împilați în eliberare [ἐν ἀφέσει],

19. să propovăduiesc anul plăcut Domnului [κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν]”.

20. Și rulând cartea [πτύξας τὸ βιβλίον], dând-o slujitorului, a șezut; și ochii tuturor [acelora care] erau în sinagogă erau ațintiți [asupra] Lui.

21. Și a început a zice către ei că: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre [Σήμερον πεπλήρωται ἡ Γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν]”.

22. Și toți mărturiseau Lui [καὶ πάντες ἐμαρτύρουν Αὐτῷ][2] și se minunau în cuvintele harului, care ies [ieșeau] din gura Lui [καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος Αὐτοῦ], și ziceau: „Nu este Acesta fiul lui Iosif?”.

23. Și [Iisus] a zis către ei: „Cu siguranță Îmi veți zice Mie parabola aceasta: «Doctore, vindecă-te pe tine însuți!». Câte am auzit făcându-se în Capernaum [Καπερναούμ], fă și aici în patria Ta [ἐν τῇ πατρίδι Σου]!”.

24. Și [Iisus] a zis [către ei]: „Amin zic vouă, că niciun Profet [nu] este primit în patria sa [οὐδεὶς Προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ].

25. Și în adevăr vă zic vouă, multe văduve erau în zilele lui Ilias [Ἠλίας][3] în Israil, când s-a închis cerul pentru 3 ani și 6 luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul.

26. Și către niciuna [dintre] acestea [nu] a fost trimis Ilias, ci numai în Sarepta [Σάρεπτα] Sidonului [Σιδών][4], către o femeie văduvă.

27. Și mulți leproși erau în [zilele] lui Eliseos [Ἐλισαῖος][5] Profetul în Israil; și niciunul [dintre] ei [nu] s-a curățit, ci numai Neeman Sirosul [Νεεμὰν ὁ Σύρος]/ Sirianul”.

28. Și [καὶ], auzind acestea [ἀκούοντες ταῦτα], s-au umplut toți de mânie în sinagogă [ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ],

29. și ridicându-se, L-au scos pe El în afara cetății, și L-au dus pe El până [pe] sprânceana muntelui [καὶ ἤγαγον Αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους], pe care fusese zidită cetatea lor, întru [pentru ca] să-L arunce jos pe El [εἰς τὸ κατακρημνίσαι Αὐτόν][6].

30. Dar El, trecând prin mijlocul lor, mergea[7].


[1] Pentru că era sub formă de rulou, ca în fotografia de aici: http://www.buendiario.com/wp-content/uploads/2014/02/Buendiario-rabino-hungria-rollos-tora-rusia-sinagoga.jpeg.

[2] Toți erau de acord cu El, cu ceea ce El spunea.

[3] Forma de N. În text era forma de G.

[4] Forma de N. În text era G.

[5] Forma de N. În text era forma de G.

[6] Să-L arunce în prăpastie.

[7] A plecat de acolo.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *