The poesy never stays in vain/ Poezia nu stă niciodată degeaba

On each day I count the unending
Pe fiecare zi număr nesfârșitul
and I discover that it is not too little.
și descopăr că el nu este prea puțin.
My hands are covering you.
Mâinile mele te acoperă.
I do my best as to tell you the truth.
Fac tot posibilul ca să îți spun adevărul.
For I am wrapped
Căci sunt înfășurat
in the joy of loving you.
în bucuria de a te iubi.
I am here, on every day,
Sunt aici, pe fiecare zi,
in the joy of loving you.
în bucuria de a te iubi.
Because there is no separation
Pentru că nu există nicio despărțire
between us.
între noi.
No, there is no unspoken syllable!
Nu, nu există nicio silabă nerostită!
Everything has been said.
Totul a fost spus.
Therefore, we are not afraid of no death.
De aceea, noi nu ne temem de nicio moarte.
We are here
Noi suntem aici,
together, supporting the words.
împreună, sprijinind cuvintele.
We are not afraid of what say
Noi nu ne temem de ce spun
the bad people, which have taste of death
oamenii răi, care au gust de moarte
on their tongue.
pe limba lor.
We embrace from unending love.
Noi ne îmbrățișăm din iubire nesfârșită.
We are a small part from the Church of God,
Noi suntem o mică parte din Biserica lui Dumnezeu,
which embraces us.
care ne îmbrățișează.
And poesy is with us at the table.
Și poezia e cu noi la masă.
Between us, the poesy stands as an eternal
Între noi, poezia stă ca o veșnică
memory of unforgetting.
pomenire a neuitării.

4 comments

 • Cei ce sprijină cuvintele nu se tem de moarte pentru că ei cred în cuvinte și trăiesc în cuvinte, în cuvintele care sunt adevăr și care sunt har, lumină de la Dumnezeu și lumină a lui Dumnezeu pentru oameni. Un poem minunat, Părinte, Sărut mâna!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Vă dau dreptate întru totul, doamnă Ioana! Trebuie să sprijini cuvintele în sufletul tău și prin tot ceea ce faci, pentru ca ele să te reprezinte. Altfel, una se spune despre tine și altul ești tu. Vă mulțumesc pentru apreciere! Dumnezeu să vă întărească în tot lucrul cel bun!

 • Poezia dv creștină e cu adevărat înălțătoare. Nu am mai citit ceva asemănător în zilele noastre. Dumnezeu și Maica Sa cea Sfântă să vă ajute să scrieți mai departe.

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Vă mulțumesc frumos, domnule Sofronie, pentru apreciere și rugăciune! Vă doresc numai bine și spor în toate!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *