Lucas 4, 31-44, cf. BYZ

31. Și [Iisus] a coborât întru Capernaum, orașul Galileii; și era învățându-i pe ei în sabaturi.

32. Și se minunau de învățătura Lui, că în putere [ἐν ἐξουσίᾳ] era cuvântul Său.

33. Și în sinagogă era un om având duh de demon necurat [πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου], și a strigat [cu] glas mare,

34. zicând: „Lasă [Ἔα]! Ce [este] nouă și Ție [τί ἡμῖν καὶ Σοί], Iisuse Nazarine[ne] [Ἰησοῦ Ναζαρηνέ]? Ai venit să ne pierzi pe noi? Te știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu [ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ]”.

35. Și Iisus l-a certat lui [pe el], zicând: „Taci și ieși din el!”. Și demonul, aruncându-l pe el întru mijloc, a ieșit din el, [cu] nimic stricându-l pe el.

36. Și s-a făcut uimire [θάμβος] în toți și spuneau unii către alții, zicând: „Ce [este] cuvântul acesta? Că în stăpânire și putere poruncește necuratelor duhuri și [ele] ies”.

37. Și a ieșit vestea despre El întru tot locul cel dimprejur.

38. Și ridicându-Se [Iisus] din sinagogă, a intrat întru casa lui Simon. Și soacra lui Simon era pătimind [πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη] [din cauza] febrei mari [πυρετῷ μεγάλῳ]; și L-au rugat pe El pentru ea.

39. Și [Iisus] stând asupra ei, a certat febrei [ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ] [febra] și [boala] a lăsat-o pe ea [καὶ ἀφῆκεν αὐτήν]; și [aceasta], îndată ridicându-se, le slujea lor.

40. Însă, apunând soarele, toți câți aveau bolind [cu] boli felurite [πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις], îi aduceau pe ei către El [ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς Αὐτόν]; și Același mâinile punându-Și fiecăruia [pe fiecare] [dintre] ei, i-a vindecat pe ei.

41. Și ieșea[u] și demoni din mulți, strigând și zicând că: „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu”. Și, certându-i, nu îi lăsa pe ei a vorbi, că[ci] știuseră [ᾔδεισαν] a fi El Hristos.

42. Și făcându-se ziuă, [Iisus] ieșind, a mers într-u[n] loc pustiu [εἰς ἔρημον τόπον]. Și mulțimile Îl căutau pe El și au venit până la El. Și Îl țineau pe El [pentru] a nu pleca de la ei.

43. Iar El a zis către ei că: „Și altor orașe Mi se cuvine să binevestesc Împărăția lui Dumnezeu! Că întru aceasta am fost trimis”.

44. Și [Iisus] era propovăduind în sinagogile Galileii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *