Faptele Apostolilor, cap. 15, 22-30, cf. BYZ

22. Atunci s-a părut Apostolilor și Presbiterilor, [dimpreună] cu toată Biserica, alegând bărbați dintre ei, să-i trimită întru Antiohia, împreună cu Pavlos și Barnabas: [adică] pe Iudas, cel care se cheamă Barsabbas [Βαρσαββᾶς], și pe Silas [Σίλας], bărbat povățuind în[tru cele] ale fraților,

23. scriind prin mâinile lor acestea: „Apostolii și Presbiterii și frații, fraților celor din Antiohia și Siria și Cilicia, [fraților] celor dintre neamuri, [le spune] a se bucura [χαίρειν]!

24. Deoarece am auzit că unii dintre voi, ieșind [din Biserică], v-au tulburat pe voi [cu] cuvintele [lor], tulburând sufletele voastre, zicând [că trebuie] a vă tăia împrejur și a păzi legea, cărora [noi] nu le-am poruncit [aceste lucruri];

25. părutu-s-a nouă, fiind de comun acord, alegând bărbați, să-i trimitem către voi, împreună cu cei iubiți ai noștri, Barnabas și Pavlos,

26. oamenilor dându-și [care și-au dat] sufletele lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos.

27. Așadar, i-am trimis pe Iudas și pe Silas, și pe ei, prin cuvânt, poruncindu-le acestea.

28. Căci părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă, a pune nimic mai mult vouă greutate, afară de acestea necesare:

29. a vă îndepărta de cele jertfite idolilor și de sânge și de [animalul] cel sugrumat și de curvie; de care păzindu-vă pe voi, bine veți face. Rămâneți cu bine!”.

30. Așadar, aceștia eliberându-se, au venit întru Antiohia; și adunându-se mulțimea[1], au dat epistola.


[1] În Biserică.

2 comments

  • Doamne ajută Părinte! De ce ascultă unii ce spun demonii la exorcizări dacă Domnul nu îi lăsa pe demoni să vorbească?

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      Ascultă din curiozitate, doamnă Doina, dar și pentru că le place să creadă că demonii le vor furniza „date importante” pentru viața lor! Însă Domnul nu îi lăsa pe demoni să vorbească, pentru ca nu cumva oamenii să creadă că și demonii propovăduiesc „ceea ce trebuie”. Numai că azi demonii și demonismul și lucrurile anti-bisericești sunt apreciate, pentru că oamenii sunt pătimași și apropiați mai mult de demoni decât de Dumnezeu și Sfinții Lui. Și de aceea, astăzi cu atât mai mult trebuie stopată vorbirea demonilor din oamenii pe care îi posedă, pentru ca să se audă în Biserică numai glasul Lui și nu răstălmăciri ale adevărului. Numai bine și spor în toate!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *