Faptele Apostolilor, cap. 4, 5-13, cf. BYZ

5. Și a fost în a doua zi [că] s-au adunat împreună stăpânitorii lor și cei mai bătrâni și cărturarii întru Ierusalim,

6. și Annas arhiereul și Caiafas și Ioannis și Alexandros și câți erau din neamul arhieresc.

7. Și punându-i pe ei în mijloc, îi întrebau: „În ce putere sau în ce nume ați făcut voi aceasta?”.

8. Atunci Petros, umplându-se de Duhul Sfânt [πλησθεὶς Πνεύματος Ἁγίου], a zis către ei: „Stăpânitorilor ai poporului și cei mai bătrâni ai lui Israil,

9. dacă noi, astăzi, [suntem] cercetați în[tru] facerea de bine a omului celui bolnav, în ce acesta a fost mântuit;

10. cunoscut să fie tuturor [celor] ai voștri și întregului popor al lui Israil, că în numele lui Iisus Hristos Nazoreosul [ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου[1]], pe Care voi L-ați răstignit [și] pe Care Dumnezeu L-a înviat din morți, în El a stat acesta sănătos înaintea voastră!

11. El este piatra care a fost disprețuită de către voi, cei care zidiți, cea care s-a făcut întru capul unghiului.

12. Și mântuire nu este în nimeni altul; căci nu este alt nume care a fost dat în[tre] oameni, în[tru] care trebuie să ne mântuim noi”.

13. Și văzând îndrăzneala lui Petros și a lui Ioannis și înțelegând că sunt oameni needucați/ necărturari [ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν] și nepregătiți [ἰδιῶται], se minunau, și îi cunoșteau pe ei că erau [fuseseră] împreună cu Iisus.


[1] Pentru că am transliterat N. Ναζωραῖος.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *