Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente din Comentariul la Cântarea Cântărilor [11]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfantul Ambrosius al Mediolanului

Sfântul Ambrosius, Episcop de Mediolanum
(340-397, pomenit pe 7 decembrie în Biserica Ortodoxă)

*

(2, 10) „Ridică-te”, zice, „vino, apropiata mea, frumoasa mea, porumbița mea [proxima mea, formosa mea, columba mea]”. Și tu, […] dacă, așadar, ai în tine zidirea lui Dumnezeu [aedificationem Dei] și către Răsărit stau deschise întotdeauna ferestrele tale, vine Cuvântul, stă după peretele/ zidul tău (2, 9), „căci ochii Domnului [sunt] peste cei Drepți” (Ps. 33, 16), privește prin ferestrele tale [prospicit per fenestrat suas].

Ce sunt aceste ferestre? Citim [despre] ferestrele despre care zice Ieremias: „a intrat moartea prin ferestre” (Ier. 9, 21), prin care a intrat avariția [avaritia], a intrat pofta [libido]. Ochiul tău este fereastră. Dacă ai privit femeia poftind-o, a intrat moartea prin ochiul tău. Dacă ai privit avutul văduvei sau bogățiile celui mai mic și ai stârnit lăcomia ta, [atunci] „a intrat moartea prin ferestre”.

Așadar, precum prin acestea intră moartea, [tot la fel] intră și viața. […] Prin aceste ferestre privește Hristos, ca să o cheme pe mireasă.

Distingând peste plase [Eminens super retia]. Distingând bine, pentru că este singurul pe care nu Îl înfășoară plasele păcatelor. Toți era în plase/ curse, ba mai mult, până acum suntem în plase, pentru că nimeni [nu este] fără păcat decât numai Iisus, pe care, necunoscând păcatul, Tatăl L-a făcut păcat pentru noi[1]. […]

„Ridică-te, vino, apropiata mea”: adică, scoală-te din morți, ridică-te din lanțurile cu care erai legată împrejur. Ridică-te, pentru că Eu am înviat pentru tine [Ego resurrexi tibi]! Sfărâmă legăturile nedreptății, pentru că Eu deja le-am sfărâmat pentru tine! Vino, pentru că deja plasele au fost rupte! […]

Ședea în casă [intra domum] Mireasa credincioasă Domnului, întru peretele/ zidul legii  și al Profeților [intra parietem legi et Prophetarum], construit prin zidirea pietrelor duhovnicești, care îngrădea și înconjura casa împărătească, plină de har și de veselie [domum regiam, plenam jucunditatis et laetitiae].

Se mira de comorile împărătești și privea cu îngrijorare, dorind a primi înțelepciunea care să-i arate aceste bogății. În taină era, dar căuta înțelegerea tainei Lui. A venit Domnul Iisus venind peste munți. Era văzut târziu că venea pentru noi, dar El Se grăbea. Cu adevărat sărea și sălta, pentru ca să salte peste învățăturile trupești și pietrificate [corporalia et saxosa dogmata] ale evreilor. A stat dincolo de zidul casei care era în Vechiul Testament, privind prin fereastra legii și prin ochiurile [plasei] Profeților [Prophetarum cavernas].

Încă nu erau deschise intrările [vestibula] casei aceleia, încă nu fuseseră descoperite cheile pentru lacătele ușilor înțelepciunii, prin care erau încuiate cu legea cele dinăuntru. Dar de sus, adică din [cerul] duhovnicesc, privind în [acest] loc, a chemat Biserica, ca, ridicându-se prin lege și Profeți pe vârful înalt al Evangheliei, să calce plasele și nodurile interpretării iudaice [retia judaicae interpretationis et nodos] cu pasul neînfricoșat/ netulburat [intrepido vestigio][2].

Și de aceea o numește apropiată, ca să se lipească de Hristos [ut adhaereat Christo], să nu caute cele lumești. De aceea [o numește] frumoasă, ca să ducă/ să poarte picioarele cele frumoase ale celor care binevestesc [evangelizantium]. De aceea [o numește] porumbiță, ca să caute spre cele duhovnicești, să părăsească cele pământești[3].


[1] PL 15, col. 1978.

[2] PL 15, col. 1979.

[3] Idem, col. 1979-1980.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *