Iov, cap. 13, cf. LXX

1. Iată, acestea a văzut ochiul meu și a auzit urechea mea!

2. Și am cunoscut câte și voi cunoașteți și nu sunt mai neînțelegător decât voi. porno

3. Dar [eu] însă nu [voi face aceasta], ci eu către Domnul voi grăi și voi mustra înaintea Lui, dacă are să voiască.

4. Dar voi sunteți doctori nedrepți și vindecători de toate cele rele.

5. Să fie dar vouă să tăceți și [cuvântul meu] va ieși vouă întru înțelepciune.

6. Ascultați mustrarea gurii mele și [la] judecata buzelor mele luați aminte!

7. Dacă [oare] nu înaintea Domnului vorbiți și înaintea Lui rostiți [cu] viclenie?

8. Cu adevărat vă veți retrage? [Mai degrabă,] și voi înșivă faceți-vă judecători!

9. [Căci este] într-adevăr [lucru bun], dacă Binele[1] are să vă cerceteze pe voi. Căci dacă le veți face pe toate [cele bune], veți fi adăugați Lui [προστεθήσεσθε Αὐτῷ].

10. [Însă cu] nimic mai puțin vă va mustra pe voi [οὐθὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς], și [cu atât mai mult] dacă, și pe ascuns, de fețe[le oamenilor] vă veți minuna [εἰ δὲ καὶ κρυφῇ πρόσωπα θαυμάσετε].

11. Care din amândouă: nu înfricoșările Lui vă răsucește [răsucesc] pe voi și frica de la El va cădea vouă?

12. Și va scoate trufia voastră ca cenușa și trupul cel de lut.

13. Tăceți ca să vorbesc și să mă odihnesc de mânie!

14. Luând cărnurile mele [cu] dinții, iar sufletul meu îl voi pune în mâna [ψυχὴν δέ μου θήσω ἐν χειρί] [mea].

15. Dacă Stăpânitorul are să mă supună, când [acest lucru l-a] și început, cu adevărat însă voi vorbi și voi mustra înaintea Lui.

16. Și aceasta îmi va ieși întru mântuire [καὶ τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν], căci nu va intra viclenia înaintea Lui [οὐ γὰρ ἐναντίον Αὐτοῦ δόλος εἰσελεύσεται].

17. Ascultați, ascultați cuvintele mele, căci voi vesti vouă ascultându-vă!

18. Iată, eu sunt aproape de judecata mea! Că[ci] eu am cunoscut [că] Drept mă voi arăta.

19. Căci cine este cel care va fi judecat mie [τίς γάρ ἐστιν ὁ κριθησόμενός μοι][se va judeca cu mine]? Că[ci] acum voi tăcea și voi lipsi.

20. Și [în] două [lucruri] îmi vei folosi [și] atunci de la fața Ta nu mă voi ascunde:

21. mâna [Ta] de la mine îndepărtează-o [τὴν χεῖρα ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπέχου][2] și frica Ta să nu mă uimească [καὶ ὁ φόβος Σου μή με καταπλησσέτω]!

22. Apoi eu Te voi chema și Îți voi asculta Ție. Sau eu Îți voi grăi [Ție] și Ție Îți voi da răspuns.

23. Cât de mari sunt păcatele mele și fărădelegile mele? Învață-mă care sunt!

24. Pentru ce de mine Te ascunzi [διὰ τί ἀπ᾽ ἐμοῦ κρύπτῃ] și îmi povățuiești pe cel potrivnic Ție [ἥγησαι δέ με ὑπεναντίον Σοι]?

25. Cu adevărat, ca o frunză mișcându-se de vânt vei fi evlavios[3] sau ca iarba purtându-se de vânt mi Te împotrivești mie?

26. Că ai scris împotriva mea cele rele [ὅτι κατέγραψας κατ᾽ ἐμοῦ κακά] și ai pus în jurul meu păcatele tinereții [περιέθηκας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας].

27. Și ai pus piciorul meu în piedică și m-ai păzit [în] toate faptele [mele] și întru rădăcinile picioarelor mele ai venit [εἰς δὲ ῥίζας τῶν ποδῶν μου ἀφίκου],

28. [Tu, Cel] care învechește ca burduful sau ca o haină mâncată de molii.


[1] Binele este aici corelativul lui Dumnezeu.

[2] Adică pedeapsa cu care l-a pedepsit.

[3] Sfântul Iov e tot în dialog cu Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *