Citate din Sfânta Scriptură la Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce

„După izbândă cu noroc ce făcusă Bogdan vodă în Țara Leșască, iată-i veni de la Dumnezeu osânda asupră, cum grăiește și prorocul David, psalm 7: Lac sapă și-l scurmă și căzu în groapa care au făcut…”[1].

„Neștiutoare fire omenească și de primejdiile sale […]. Bine dzice Sfânta Evanghelie: Cu ce măsură măsuri, măsura-ți-să-va[2].

„Și așea s-au aședzat Constantin-vodă, feciorul lui Ieremiei-vodă cel mai mare, la domniie, cu bucuriia țărâi, avândŭ țara nedejdea că va urma pre tată-său. Ce departe au fostŭ Constantin-vodă de acéie fericiie. Ce precum dzice Iisus-Sirah: Vai de acéie cetate, unde este domnul tânărŭ[3].

„Domnul, ori bun, ori rău, la toate primejdiile feritŭ trebuiește, că oricum este, de la Dumnedzău este. Precum dzice Svinta Scriptură: […] Nu-i niceo putére, fără de la Dumnedzău dată[4].

„Iară cuvântul și sfat înțeleptŭ den singură hirea izvoréște, până în cât ieste, precum dzice și Înțelepciunea lui Solomon: […] Den rostul direptului izbucnéște înțelepciunea[5].

„Ce turcii cu săgeți de bumbacŭ ucig pre oameni și lor pot să slujască acéle cuvente a Sfintei Scripturi: […] Muiatu-s-au cuventele lor mai mult decât untŭ-de-lemn și acele sânt săgeți[6].

„Iară nu omul, ce Dumnedzău sfărâmă războaiele, precum dzice Scriptura: Господь сбкрушѧ брани”[7].

„…fugindŭ den târgoviște Mihnea-vodă și simțindu-se în faptele sale céle mai multŭ decât păgânéști, cu furiș de Racoții, în Ardeal, unde-și ș-au borât curând și sufletul în prăpăștile iadului. Și cum scrie Sfânta Scriptură: […] Perit-au pomenirea lui cu sunet[8].

„Sângur [Însuși] Mântuitorul nostru, Domnul și Dumnezeu Hristos, ne învață, zicândŭ: […] Cercați Scripturile[9].

„Și-n scurtă vreme cădzu blăstămul mai degrabă pe Dumitrașco Ceaurul vel-logofătŭ, fiind sfetnic, că-i scută Dumnedzău viiața. […] Să stinsă pomenirea lui cu sunet, și moșâile lui cădzură la mâni streine. […] Că lacrâmile săracilor nice soareli, nice vântul nu le poate usca. După cum dzice și Iisus Sirah, că ruga smeritului nuori în cer pătrunde”[10].

„Precum dzice Scriptura: Nu va folosi averea în dzioa urgiii[11].

„Dzice Hristos la Evanghelii că, dacă s-ar împuți sarea, bucatile cu ce s-or săra [?]”[12].


[1] Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, ediție îngrijită de P. P. Panaitescu, repere istorico-literare alcătuite de Mircea Scarlat, Ed. Minerva, București, 1987, p. 82.

[2] Miron Costin, Letopisețul Țărâi Moldovei. De neamul moldovenilor, ediție îngrijită de P. P. Panaitescu, Ed. Minerva, București, 1979, p. 20.

[3] Idem, p. 30. [4] Idem, p. 45. [5] Idem, p. 64. [6] Idem, p. 77. [7] Idem, p. 127.

[8] Idem, p. 177. [9] Idem, p. 192.

[10] Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei, ediție îngrijită și glosar de Iorgu Iordan, Ed. Minerva, București, 1980, p. 109.

[11] Idem, p. 245. [12] Idem, p. 299.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *