Amănunte despre Evanghelia Sfântului Matteos, în secolul întâi

În Viața, nevoințele și pătimirea Sfântului Apostol Vartolomeu, prăznuit pe 11 iunie, ni se spune că, după ce propovăduit în mai multe părți ale lumii,

„Sfântul Vartolomeu s-a dus în părțile Indiei și a zăbovit acolo, ostenindu-se multă vreme, umblând și propovăduind cuvântul Domnului prin cetăți și sate și tămăduind pe cei neputincioși, cu numele lui Hristos. Apoi, luminând pe mulți și făcându-le biserici, le-a dat Evanghelia Sfântului Matei ce o purta la sine, tălmăcind-o în limba lor; iar pe cea în limba evreiască a lăsat-o la ei, care, după o sută de ani și mai mult, a fost adusă în Alexandria de Panten, filosoful creștin. După ce a ieșit din India, Sfântul Vartolomeu s-a dus în Armenia cea mare”[1].

Așadar, Sfântul Apostol Vartolomeos a tradus Evanghelia Sfântului Apostol Matteos în limba indiană, în primul secol creștin. Dar le-a lăsat indienilor și Evanghelia în ebraică, pe care o purta cu sine și despre care aflăm că a fost dusă ulterior în Alexandria.

În aceeași zi este prăznuit și Sfântul Apostol Varnavas. Și acesta, fiind în Cipru și sosind vremea pătimirii sale, ni se spune că și el

„avea cu dânsul Evanghelia de la Matei, scrisă [copiată] de mâna sa; deci a poruncit să o ia Sfântul [Apostol și Evanghelist] Marcu și să o îngroape împreună cu dânsul”[2].

După pătimirea și adormirea sa,

„Sfântul Marcu cu alți câțiva frați, mergând în taină, au luat întreg trupul Apostolului…și l-au îngropat într-o peșteră care era departe de cetate [Salamina] ca la cinci stadii, punând pe pieptul lui Sfânta Evanghelie, după cum poruncise Apostolul”[3].

Iar după mai bine de patru secole, în timpul celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic, au fost descoperite în mod minunat Sfintele sale Moaște. Și

„împăratul [Sfântul Flavius Marcianus[4]] a cerut să i se dea acea Evanghelie care s-a găsit pe pieptul Apostolului, și, luând-o, a împodobit-o cu aur și cu pietre scumpe de mult preț și a pus-o în Biserica împărătească din palatul său [din Constantinopol]”[5].


[1] Viețile Sfinților pe luna iunie, Editura Episcopiei Romanului, 1997, p. 171.

[2] Idem, p. 183. [3] Ibidem.

[4] Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Marcian_(împărat).

[5] Viețile Sfinților pe luna iunie, op. cit., p. 186.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *