Citări TPA în Aniversări culturale 2016

În 2016 a fost aniversarea Sfântului Antim Ivireanul. Iar Biblioteca Națională a României a publicat o arhivă a scrierilor dedicate Sfântului Antim. Volumul este acesta. Atât eu, cât și soția mea, am fost citați cu cărțile sau studiile noastre online dedicate Sfântului Antim Ivireanul. A se vedea p. 78 și 101 din carte. Le mulțumim editorilor care ne-au citat!

Iov, cap. 16, cf. LXX

1. Și răspunzând Iov, zice:

2. „Auzit-am [ca] acestea multe, [căci] mângâietori de rele [παρακλήτορες κακῶν] [sunteți] toți.

3. Căci ce, nu este rânduială cuvintelor Duhului? Sau ce îți [te] va supăra ție [pe tine], că răspunzi?

4. Și eu [pot] ca și voi vorbind [să vorbesc], dacă se supunea [s-ar fi supus] și sufletul vostru în locul celui al meu. Atunci voi sări [întru] voi [cu] cuvinte și voi clătina împotriva voastră capul.

5. Și să fie tărie[1] în gura mea [εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόματί μου] și mișcarea buzelor nu o voi înfrâna [κίνησιν δὲ χειλέων οὐ φείσομαι][2].

6. Căci dacă voi vorbi, nu mă va durea rana. Iar dacă și voi tăcea, [cu] cât mai puțin mă voi răni?

7. Iar acum ostenit m-am făcut [νῦν δὲ κατάκοπόν με πεποίηκεν], nebun [μωρόν], putred [σεσηπότα].

8. Și Te-ai apucat de mine [καὶ ἐπελάβου μου]. Întru mărturie a făcut [εἰς μαρτύριον ἐγενήθη] [aceasta]. Și s-a ridicat în mine minciunea mea [καὶ ἀνέστη ἐν ἐμοὶ τὸ ψεῦδός μου] [și] în fața mea a dat răspuns [κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεκρίθη].

9. [În] urgie folosindu[-mă Dumnezeu] [ὀργῇ χρησάμενος][3], m-a doborât [κατέβαλέν με], scrâșnind asupra mea dinții [ἔβρυξεν ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας] [Lui], săgețile atacatorilor Lui în mine a[u] căzut [βέλη πειρατῶν Αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔπεσεν].

10. [Cu] pironirile ochilor a sărit, [cu ceva] ascuțit m-a lovit întru obraz și împreună au alergat împotriva mea.

11. Căci m-a dat Domnul întru mâinile celui nedrept [παρέδωκεν γάρ με ὁ Κύριος εἰς χεῖρας ἀδίκου] și la cei neevlavioși m-a aruncat [ἐπὶ δὲ ἀσεβέσιν ἔρριψέν με].

12. Fiind în pace, [El] m-a risipit. Luându-mă de păr, m-a smuls. M-a pus ca pe un semn [κατέστησέν με ὥσπερ σκοπόν].

13. M-au înconjurat [cu] sulițe, aruncând întru rinichii mei. Necruțând[u-mă], au vărsat întru pământ fierea mea.

14. Doborându-mă cădere peste cădere [κατέβαλόν με πτῶμα ἐπὶ πτώματι], au alergat către mine cei care pot [ἔδραμον πρός με δυνάμενοι].

15. Sac am cusut peste pielea mea și puterea mea în pământ s-a stins.

16. Pântecele meu a ars de [atâta] plâns [ἡ γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυθμοῦ] și peste pleoapele mele [s-a lăsat] umbra [ἐπὶ δὲ βλεφάροις μου σκιά].

17. Și [lucru] nedrept nu era în mâinile mele și rugăciunea mea [era] curată.

18. Și pământul are să acopere peste sângele trupului meu, [încât] nici să fie [nu va fi] loc strigării mele.

19. Și acum, iată, în ceruri [este] mărturia mea [καὶ νῦν ἰδοὺ ἐν οὐρανοῖς ὁ μάρτυς μου] și cunoscătorul meu [este] în[tru] cei prea înalți [ὁ δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψίστοις]!

20. Să ajungă rugăciunea mea către Domnul [ἀφίκοιτό μου ἡ δέησις πρὸς Κύριον] și înaintea Lui să picure ochiul meu [ἔναντι δὲ αὐτοῦ στάζοι μου ὁ ὀφθαλμός].

21. Și să fie mustrarea omului înaintea Domnului și fiul omului [înaintea] aproapelui său.

22. Și ani nenumărați au venit și voi merge [în] calea pe care nu mă voi mai întoarce.


[1] Slava lui Dumnezeu, harul Său.

[2] Nu îmi voi opri buzele în slujirea Domnului, ci Îl voi lăuda pe El și voi vorbi despre El oamenilor.

[3] În urgia Lui certându-mă, El m-a folosit duhovnicește, m-a înțelepțit.

Biblia cosmică în poezia românească

Acest articol este alcătuit din fragmente din cărțile mele[1]. Pentru că mi-am dat seama că am reflectat și am scris de multe ori, în mod disparat, despre tema indicată în titlu, dar nu am pus niciodată lucrurile cap la cap. De aceea am luat diverse pasaje, mai întinse sau mai scurte, din cărțile mele, și le-am alipit unul de altul pentru a avea o perspectivă mai amplă și mai unitară despre un subiect a cărui cercetare m-a pasionat.

N-am mai procedat astfel în trecut, însă acum mi se pare utilă strângerea la un loc a acestor date (fără a fi exhaustivă), pentru mine și poate și pentru alții.

Continuă să citești Biblia cosmică în poezia românească