Iov, cap. 19, cf. LXX

1. Și răspunzând Iov, zice:

2. „Până ce veți face osteneală sufletului meu și mă dărâmați [cu] cuvintele [καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις]?

3. Cunoașteți numai că Domnul m-a făcut așa! Mă vorbiți de rău, nerușinându-vă de mine, [și] mințiți mie.

4. Da, într-adevăr, [dacă] cu adevărat eu m-am înșelat [m-aș fi înșelat] și lângă mine petrece [ar fi petrecut] înșelătorul [πλάνος], [puteați] să vorbiți cuvânt care nu se cuvenea. Însă cuvintele mele se înșală, dar nu asupra vremii.

5. Și las la o parte că asupra mea vă măriți și săriți mie [cu] ocară [ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει].

6. Așadar, cunoașteți că Domnul este Cel care a tulburat [γνῶτε οὖν ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν ὁ ταράξας] și întăritura Lui peste mine a înălțat [ὀχύρωμα δὲ Αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ ὕψωσεν]!

7. Iată, râd ocării și nu voi vorbi, voi striga și nicăieri [nu este] judecată [pentru mine][1]!

8. Împrejur m-am zidit și nu am să trec, peste fața mea întuneric am pus [ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο].

9. Și slava de la mine a dezbrăcat și a luat cununa de pe capul meu.

10. M-a rupt împrejur și mă duceam. Și a tăiat ca un copac nădejdea mea [ἐξέκοψεν δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου].

11. Și groaznic mie [cu] urgie [m-]a folosit [δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο] și m-a considerat pe mine ca vrăjmaș [ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν][2].

12. Și împreună au venit atacatorii Lui peste mine [ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια Αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ] [și întru] căile mele m-au înconjurat iscoadele[3] [ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσάν με ἐγκάθετοι].

13. Și frații mei s-au depărtat de la mine [ἀπ᾽ ἐμοῦ δὲ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν] [și mai degrabă] au cunoscut pe cei străini decât pe mine [ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμε]. Iar prietenii mei nemilostivi s-au făcut [φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν].

14. Nu mi s-au prefăcut cei aproape ai mei [οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου][4] și cei care știau numele meu m-au uitat [καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου].

15. [Pentru] vecinii casei și slujnicele mele, străin [ἀλλογενὴς] eram înaintea lor.

16. [Pe] slujitorul meu l-am strigat și nu a ascultat, și gura mea se ruga [de el].

17. Și o rugam pe femeia mea și îi chemam binevoitor pe fiii concubinelor mele,

18. iar ei întru veac m-au părăsit. Când am să mă ridic[5], [ei] împotriva mea vorbesc.

19. Și m-au urât cei care mă știau. Așadar, cei care m-au iubit, [aceia] s-au ridicat împotriva mea.

20. În pielea mea au putrezit cărnurile mele [ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου], iar oasele mele în dinți se țin.

21. Miluiți-mă, miluiți-mă, o, prietenilor, căci mâna Domnului este cea care s-a atins de mine [χεὶρ γὰρ Κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστιν]!

22. Și de ce mă prigoniți ca și Domnul [διὰ τί δέ με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ Κύριος], și de cărnurile mele nu vă săturați?

23. Căci cine să dea [poruncă] să scrie cuvintele mele [τίς γὰρ ἂν δῴη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου] și să le pună pe ele în carte întru veac [τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα]?

24. În condei de fier și de plumb [să le scrie] sau în pietre să le sculpteze?

25. Căci știu că veșnic este Cel care mă va dezlega pe mine pe pământ [οἶδα γὰρ ὅτι ἀέναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς],

26. [ca] să ridice pielea mea care a îndurat acestea [ἀναστήσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀνατλῶν ταῦτα]. Căci de la Domnul acestea mi s-a[u] săvârșit [παρὰ γὰρ Κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη],

27. pe care eu însumi le știu. Pe care ochiul meu le-a văzut și nu altul. Și toate în sânul meu s-a[u] săvârșit.

28. Iar dacă și veți zice: «Ce vom zice înaintea lui? Și rădăcina cuvântului vom afla în[tru] el [καὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ]?»,

29. temeți-vă, așadar, și voi de văl [ἐπικαλύμματος], căci mânia [Domnului] peste cei fărădelege va veni și atunci vor cunoaște unde le este lor pădurea [καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη]!”.


[1] Nu sunt judecat de către nimeni.

[2] Se referă la cum a fost socotit el de către Dumnezeu.

[3] Spionii. Cei trimiși să vadă ce face Sfântul Iov.

[4] Nu s-au prefăcut că mă compătimesc, că sunt cu mine în durere.

[5] De jos. Când am să mă ridic în picioare.

Eminescu: între modernitate și tradiție [83]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

În rândul poeților care l-au devansat pe Eminescu în ilustrarea acestei teme, însă, așa cum spuneam și altă dată, n-am face deloc o eroare dacă l-am enunța și pe Dimitrie Cantemir, cu pasajul binecunoscut (acea eleghie trăghicească) din Istoria Ieroglifică (pe care îl redăm, în consecință, poetic):

Munți, crăpați,
copaci, vă despicați,
pietri, vă fărâmați!

Asupra lucrului ce s-au făcut
plângă piatra cu izvoară,
munții puhoaie coboară,
lăcașele Inorogului, pășunele, grădinele,
cernească-să,
pălească-să,
veștedzască-să,
nu înflorească,
nu înverdzască,
nici să odrăslească
și pre domnul lor cu jele,
pre stăpânul lor negrele,
suspinând,
tânguind,
nencetat să pomenească.

Ochiuri de cucoară,
voi, limpezi izvoară,
a izvorî să părăsiți,
și-n amar vă primeniți. /…/

Clătească-se ceriul,
tremure pământul,
aerul trăsnet,
nuârii plesnet,
potop de holbură,
întunerec de negură
vântul să aducă.

Soarele zimții să-și rătedze,
luna, s[f]iindu-se, să să rușinedze,
stelele nu scântăiadze,
nici Galatea să luminedze.

Tot dobitocul ceresc [constelațiile] glasul să-și sloboadză,
faptă nevădzută, plecându-să, vadză.

Cloșca puii răszipască,
Lebăda Lira să-și zdrobească,
Leul răcnească,
Taurul mugească,
Aretele [Berbecul] fruntea să-și slăbască,
Racul în coajă neagră să să primenească,
Capricornul coarnele să-și plece,
Peștii fără apă să să înece,
Gemenii să să desfrățască,
Fecioara frâmsețe să-și grozăvască,
cosița galbănă în negru văpsască,
Scorpiia ascuțit acul să-și tâmpască,
Strelețul [Săgetătorul], arcul frângând, ținta nu lovească,
Cumpăna dreptatea nu mai arete,
Apariul [Vărsătorul] topască-să-n sete.

Mars [Marte] vârtutea în slăbiciune să-și primenească,
Mercurie între planete nu mai crăinicească,
Zefs [Jupiter] monarhiia în veci să-și robască,
Vinerea [Venus] floarea frumseții să-și veștedzască,
Cronos [Saturn] scaunul de sus în gios să-și coboară.
Finicul în foc de aromate moară,
Oltariul jirtfe nu priimască,
Păharul băutură să nu mai mestească.
Chitul crepe în apa Aridanului,
Iepurile cadză-n gura Sirianului,
Musculița cu jeale să vâzâiască,
amândoi Urșii [Ursa mare și cea mică] să mormăiască.

Pletele Verenicăi să să pleșuvească,
Corona frumoasă nu le-mpodobească.
Pigasos de Andromeda să se depărtedze,
Perseos de Casiopa să să-nstrăineze.
Zmăul [Dragonul] capul cu coada să-și împleticească.
Chivotul lui Noe în liman să primejduiască,
Porumbelul, frundza măslinului cercând, rătăcească,
îndărăpt a să întoarce nu mai nemerească. /…/

Mute-se Arcticul,
strămute-se Andarticul,
osiia sferească în doaî să frângă,
toată iușorimea în chentru să-mpingă,
stihiile toate tocmirea să-și piardză,
orânduiala bună în veci nu mai vadză,
toate îndărăpt și-n stânga să să-nvârtejască,
de jeale să să uluiască,
de ciudă să să amurțească
și dreptatea Inorogului în veci povestească[1].

Figurativ și ideatic, pasajul cantemirean pare a nu avea prea multe elemente în comun cu viziunea eminesciană, mult mai apropiată, ca elaborare vizuală, de cea a lui Costin și Dosoftei, întrucât Eminescu nu denumește niciodată constelațiile, nici zodiacale, nici extrazodiacale – deși în alte câteva poeme face referiri la zodii – ci se concentrează asupra tiparelor desemna-te similar (reamintim) la Is. 34, 4, Ioil 2, 10; 3, 4, Mt. 24, 29 și Apoc. 6, 12-13).

Substratul tematic cataclismic este însă esențial de urmărit în literatura veche, dar, în afară de acest aspect, există și un altul foarte important.

Eminescu creionează scene eshatologice condensate în Mortua est! : „Gândirile-mi rele sugrum’ cele bune…/ Când sorii se stâng și când stelele pică,/ Îmi vine a crede că toate-s nimică.// Se poate ca bolta de sus să se spargă,/ Să cadă nimicul cu noaptea lui largă,/ Să văd cerul negru că lumile-și cerne/ Ca prăzi trecătoare a morții eterne[2]. Zguduitoare tablouri eshatologice apar, de asemenea, în Andrei Mureșanu ori în episodul Greciei din Memento mori, unde sunt rodul cugetării unor poeți înnebuniți de durere, precum Mureșanu sau Orfeu (ori al unei perspective congeniale cu a lui Orfeu).

Avem, prin urmare, rememorând acestea, o viziune mai clară asupra legăturii dintre suferință personală și eshatologie universală. Apropierea dintre Andrei Mureșanu și Orfeu se face, de altfel, și în Epigonii, unde „Mureșan /…/ cheamă piatra să învie ca și miticul poet”, fiind „semnelor vremii profet”.

Inclusiv imaginea atât de tulburătoare și de sugestivă a bisericii în ruină, din Melancolie, era legată inițial de ideea unei mari suferințe personale, așa cum ne dezvăluie proiectul dramei Ștefan cel Tânăr:

Când cimitirul doarme și crucile veghează
Când pintre ele buhe țipând poetizează[3]
Și-n clopotnița veche de stâlpi toaca izbește,
Când sufletu-unui demon cu vântul lui trezește

Arama amorțită…biserica-n ruină
Stă ca o cuvioasă pustie și bătrână
Și prin ferestre sparte, ca printre ochi de nori,
Trece-o suflare sfântă cu aripe răcori,

Când intri înăuntru și în iconostas
Vezi că abia conture și umbre a rămas,
De ploaie și de vânturi s-au dus fețele sfinte
Cari de sfinți și îngeri din ceri ni-aduc aminte,

Și când deschizi altarul și pe masa-n ruină
Vezi palidă și moartă întinsă o vergină,
Atunci părul stă codru pe fruntea ta zburlită
Și ceasul meazănoptei cu aripa-i vrăjită

Atinge ochi-ți galbeni…încât, coprins de teamă,
Gândirea-ți turburată soarele în noapte cheamă…
Ca s-apese sigiliul de aur și lumină
Pe lumea cea trezită din noaptea care-ntină

Cu razele ei negre, cu fața ei arabă
Aerul alb ca apa. Ș-apoi privirea-ți slabă
Abia deosebește altar, cruce, vergină
Când ochi-și se-nnoptează…Și-n creieri se-nsenină…

O, vis absurd dar dulce…când moarta nebunie
Înfige ochii-i palizi în mintea ta pustie[4].

Poemul Scrisoarea I este singurul exemplu în care pasajul eshatologic pare a nu fi generat de flagelări sufletești (cel puțin în varianta antumă) și a fi cugetat de o rațiune lucidă. La origine însă, perspectiva eshatologică eminesciană, tradusă în registru poetic ca și în cazul lui Cantemir, are în comun cu a acestuia inducerea percepției negative prin intermediul amănuntului biografic devastator.

Tradiția bizantin-medievală este de luat în considerare cu atenție[5].


[1] Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, ed. cit., p. 298-300.

[2] Sublinierile îi aparțin, aici, lui Eminescu.

[3] Bacovian avant la lettre.

[4] M. Eminescu, Opere, VIII, ed. inițiată de Perpessicius, op. cit., p. 166.

[5] A se vedea Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, ed. cit., p. 298, n. 3 și 4:

„Prima parte din această plângere [a lui Cantemir] este imitată după așa-numitele trenoi din literatura greacă din secolele XV-XVI, plângeri în special pentru căderea Constantinopolului sub turci, în care se face apel la participarea naturii la durerea oamenilor (vezi D. C. Hesseling, Histoire de la littèrature greque moderne, Paris, 1924, p. 3).

A doua parte din această plângere este distinctă de prima, și se pare că este făcută după cărțile sibiline, care erau în vremea aceea des exploatate de cei care se ocupau cu problema profețiilor. Chiar Nicolae Milescu a scris o carte asupra sibilelor, în limba rusă: Cniga o sibilah (Cartea despre sibile).

Se vede că și Cantemir cunoștea acest gen de preocupări din contactul său cu lumea grecească de atunci. Felul în care vorbește aici arată că el folosește acea parte din cărțile sibiline care vorbește de sfârșitul lumii, când apare ca un fenomen caracteristic răsturnarea semnelor zodiacale, a constelațiilor, răsturnarea drumului planetelor și, în genere, o întreagă confuzie cosmică. În legătură cu acestea este de admirat cât de bine cunoștea Cantemir astronomia, și chiar astrologia, pe care o detesta, în practică, ca neconformă cu principiile dogmatice creștine (vezi Metafizica [lui Cantemir])”.

Prima parte a plângerii lui Cantemir poate fi comparată și cu plângerea din poemul lui Stavrinos, asupra uciderii lui Mihai Viteazul: „O, pietre, acum crăpați! Copaci, dezrădăcinați-vă! Iar voi, munți, bociți! Și voi, câmpii, întristați-vă! Căci au rămas toți voinicii fără acela de care se speriau și balaurii și leii; acela care se ostenea pentru Ortodoxie și era sigur că o să i se facă liturghie în Sfânta Sofia…”, a se vedea Stavrinos, Poveste preafrumoasă a lui Mihail Voievod, în Cartea cronicilor, texte antologate și comentate de Elvira Sorohan, Ed. Junimea, București, 1986, p. 111.

A se vedea și Cronica lui Stavrinos, în traducerea lui Gheorghe Tomozei, Ed. Eminescu, 1975, p. 90.