Iov, cap. 27, cf. LXX

1. Și încă adăugând, Iov a zis [cu] un cuvânt-înainte:

2. „Trăiește Domnul, Care astfel m-a judecat, și Atotțiitorul, Cel care a amărât sufletul meu.

3. [Căci,] cu adevărat, încă suflarea mea fiind înăuntru și Duhul cel dumnezeiesc fiind mie în nări [Πνεῦμα δὲ θεῖον τὸ περιόν μοι ἐν ῥισίν],

4. [încât] nu vor grăi buzele mele cele fărădelege, nici sufletul meu [nu] va gândi cele nedrepte.

5. Nici mie să [nu-mi] fie a vă arăta vouă cele drepte până [când] am să mor, căci nu voi părăsi nerăutatea mea [οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀκακίαν].

6. Ci dreptății luând aminte, [dar] nu am să mă bag în față, căci nu am știut [întru] mine făcând [să fac] cele rele.

7. Dar [însă] nu [voi face acestea], ci să fie vrăjmașii mei ca pieirea celor neevlavioși și cei care se ridică asupra mea ca pieirea celor fărădelege.

8. Căci care și este nădejdea celui neevlavios? Că[ci el nu] ține nădăjduind în Domnul. Oare se va mântui?

9. Oare rugăciunea lui o va asculta Domnul? Sau, venind lui nevoie,

10. [oare va fi] neavând vreo îndrăzneală înaintea Lui? Sau când, chemându-l El, Îi va asculta Lui?

11. Dar acum vă voi vesti vouă ce este în mâna Domnului. [Despre cele] care este [sunt] la Atotțiitorul nu voi minți.

12. Iată acum, toți ați știut că puneți cele deșarte celor deșerți!

13. Aceasta [este] partea omului neevlavios de la Domnul. Și averea stăpânitorilor va veni de la Atotțiitorul la ei.

14. Dar dacă au să se facă mulți fiii lor, [atunci] întru înjunghiere vor fi. Iar dacă au și să se îmbărbăteze, [atunci] vor cere.

15. Iar cei care trăiesc lui în moarte vor muri [οἱ δὲ περιόντες αὐτοῦ ἐν θανάτῳ τελευτήσουσιν], și [pe] văduva lor nimeni [nu] o va milui.

16. Dacă are să adune ca pământul argintul și asemenea lutului va pregăti aurul,

17. acestea toate cei Drepți le vor câștiga și averile lui cele adevărate le vor ține.

18. Și s-a dus casa lui ca moliile și ca păianjenul.

19. Cel bogat, adormind, și nu va adăuga. Ochii lui i-a deschis și nu este.

20. Durerile l-au întâmpinat pe el ca apa și [odată cu] noaptea l-a cuprins pe el întunericul.

21. Îl va lua pe el arzând și va pleca, și îl va risipi pe el din locul său.

22. Și va arunca peste el și nu îl va cruța. Din mâna Lui [cu] fugă va fugi.

23. Va [vor] plesni peste el mâinile lor și îl va [vor] șuiera pe el din locul său.