Iov, cap. 33, cf. LXX

1. Și, într-adevăr, nu [va fi așa]. Ci, ascultă Iov cuvintele mele și vorbirii mele dă-i ascultare!

2. Căci, iată, am deschis gura mea și a grăit limba mea!

3. Curată mi-e inima [dimpreună cu] cuvintele [mele] [καθαρά μου ἡ καρδία ῥήμασιν] și înțelegerea buzelor mele curat va gândi [σύνεσις δὲ χειλέων μου καθαρὰ νοήσει].

4. Duhul cel Dumnezeiesc [este] Cel care m-a făcut pe mine [Πνεῦμα Θεῖον τὸ ποιῆσάν με], iar suflarea Atotțiitorului [este] cea care mă învață pe mine [πνοὴ δὲ Παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με].

5. Dacă ai să poți, dă-mi mie răspuns la acestea! Rămâi! Stai cu mine și eu cu tine!

6. Din pământ ai fost făcut tu, precum [am fost făcut] și eu. Din acesta am fost făcuți [amândoi].

7. Nu frica mea te va răsuci, nici mâna mea [nu] va fi grea peste ție [tine].

8. Dar ai zis în urechile mele [și] glasul cuvintelor tale am auzit.

9. Fiindcă zici: «Curat sunt, nepăcătuind. Și fără pată sunt, căci nu am păcătuit.

10. Și plângere împotriva mea a aflat[1] și m-a socotit ca [pe] un potrivnic.

11. Și a pus în lemn piciorul meu [ἔθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου][2] și a păzit toate căile mele».

12. Căci cum zici: «Drept sunt și nu m-a ascultat[3]»? Căci veșnic este Cel de deasupra celor muritori [αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν].

13. Și zici: «Pentru ce judecății mele nu i-a ascultat tot cuvântul [διὰ τί τῆς δίκης μου οὐκ ἐπακήκοεν πᾶν ῥῆμα]?».

14. Căci o dată [trebuie] să grăiască Domnul, iar a doua oară [este] vis.

15. Sau în cugetarea nopții, ca [și] când are să cadă frică îngrozitoare peste oameni, peste cei adormiți în pat.

16. Atunci descoperă[4] mintea oamenilor în chipuri de frică [și cu] unele ca acestea i-a înfricoșat,

17. [ca] să-l întoarcă pe om de la nedreptate și trupul lui de la cădere l-a izbăvit.

18. Și a cruțat sufletul lui de la moarte și [l-a făcut] să nu cadă el în război.

19. Și iarăși îl mustră pe el în boală, pe pat, și mulțimea oaselor lui a amorțit.

20. Iar toată mâncarea grâului nu are să poată să primească și sufletul lui mâncare [are] să poftească,

21. până are să-i putrezească lui cărnurile și are să se arate oasele lui deșarte.

22. Și s-a apropiat întru moarte sufletul său [ἤγγισεν δὲ εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ] și viața lui în Iad [ἡ δὲ ζωὴ αὐτοῦ ἐν ᾍδῃ].

23. Dacă or să fie mii de Îngeri purtători de moarte [ἐὰν ὦσιν χίλιοι Ἄγγελοι θανατηφόροι], [atunci nici]unul [dintre] ei nu are să-l rănească pe el [εἷς αὐτῶν οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν], dacă are să înțeleagă [cu] inima să se întoarcă către Domnul [ἐὰν νοήσῃ τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆναι ἐπὶ Κύριον]. Și are să vestească[5] omului boala lui și prostia lui are să i-o arate.

24. Îl va opri ca să nu cadă el întru moarte și va reînnoi trupul lui ca ungerea pe zid și oasele sale le va umple de măduvă.

25. Și va înmuia cărnurile sale ca ale pruncului și-l va restabili pe el îmbărbătându-se în[tru cele ale] oamenilor.

26. Și rugându-se către Domnul [εὐξάμενος δὲ πρὸς Κύριον] și primite lui va [vor] fi [καὶ δεκτὰ αὐτῷ ἔσται] și va intra [cu] față curată [și] cu mărturisire [εἰσελεύσεται δὲ προσώπῳ καθαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ] și va da dreptate oamenilor [ἀποδώσει δὲ ἀνθρώποις δικαιοσύνην].

27. Apoi, atunci, se va mustra omul, el însuși zicând: «[Vai,] pe care le împlineam! Și nu [cu] cele vrednice m-a cercetat,[6] [pentru cele] pe care le-am păcătuit.

28. Mântuiește sufletul meu ca să nu vină întru stricăciune [σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθοράν] și viața mea lumină va vedea [καὶ ἡ ζωή μου φῶς ὄψεται]!».

29. Iată, toate acestea le va lucra Cel tare: cele trei căi cu omul!

30. Dar a izbăvit sufletul meu din moarte [ἀλλ᾽ ἐρρύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου], ca viața mea în lumină să-L laude pe El [ἵνα ἡ ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ Αὐτόν].

31. Ia aminte, Iov, și ascultă-mă! Taci și eu sunt voi grăi [și eu voi vorbi]!

32. Dacă sunt cuvinte, răspunde-mi mie! Vorbește, căci voiesc să te îndreptezi!

33. [Iar] dacă nu, tu ascultă-mă! Taci și te voi învăța înțelepciune!”.


[1] Cu referire la Dumnezeu. Ca și în versetul următor.

[2] O profețire a Răstignirii Domnului.

[3] Și nu m-a ascultat Dumnezeu.

[4] Cu referire la Dumnezeu.

[5] Tot cu referire la Dumnezeu.

[6] Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *