Ce profeție avem la Iov 36, 16?

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1)

*

94. Ce profeție avem la Iov 36, 16?

O profeție despre Dumnezeiasca Euharistie a Bisericii. Pentru că în LXX ni se spune: „și s-a coborât masa Ta plină de grăsime [καὶ κατέβη τράπεζά Σου πλήρης πιότητος]”. Căci Dumnezeiasca Euharistie e masa sfântă pe care Domnul ne-o coboară nouă din cer, prin sfințirea Cinstitelor Daruri.

Iov, cap. 35, cf. LXX

1. Și, răspunzând, Elius zice:

2. „De ce pe aceasta ai socotit-o în[tru] judecată? Tu cine ești? Că ai zis: «Drept sunt înaintea Domnului».

3. Sau vei zice: «Ce am să fac păcătuind?»

4. Eu îți voi da răspuns și celor trei prieteni ai tăi.

5. Privește întru cer și vezi! Și află cum norii [sunt mai] sus de tine!

6. Dacă ai păcătuit, ce vei face? Iar dacă și multe ai nelegiuit, ce poți să faci?

7. Și deci, întrucât ești Drept, ce vei da Lui? Sau ce [lucru] din mâna ta va lua[1]?

8. Omului asemenea ție [este] neevlavia ta și fiului omului [este] dreptatea ta.

9. De mulțime asuprindu-se, vor striga, vor țipa de brațul multora.

10. Și nu a zis: «Unde este Dumnezeu, Cel care m-a făcut, Cel care rânduiește străjile de noapte,

11. Cel care mă mărginește [ὁ διορίζων με][2] de dobitoacele pământului și de păsările cerului?».

12. Acolo vor striga și nu are să audă[3], și de ocara celor răi[4].

13. Căci pe cele fără de loc nu voiește Domnul să le vadă [ἄτοπα γὰρ οὐ βούλεται ὁ Κύριος ἰδεῖν]. Căci El, Atotțiitorul, este văzătorul

14. celor care săvârșesc cele fărădelege și mă va mântui. Și judecă înaintea Lui, dacă poți să-L lauzi pe El precum este

15. și acum! Că nu este [nimeni] cercetând urgia Lui [ὅτι οὐκ ἔστιν ἐπισκεπτόμενος ὀργὴν Αὐτοῦ] și [dacă] nu a cunoscut fărădelegii foarte [καὶ οὐκ ἔγνω παραπτώματι σφόδρα][5].

16. Iar Iov în deșert deschide gura sa, în necunoaștere cuvintele îngreuie [ἐν ἀγνωσίᾳ ῥήματα βαρύνει]”.


[1] Dumnezeu.

[2] Mă separă de ele.

[3] Dumnezeu.

[4] Domnul Se va urgisi.

[5] Înțelesul e următorul: „Căci nimeni nu a fost cercetat de urgia lui Dumnezeu, dacă nu a cunoscut mai întâi că a făcut o foarte mare fărădelege”.