Iov, cap. 36, cf. LXX

1. Și încă adăugând Elius, zice:

2. „Îngăduie-mi încă puțin, ca să te învăț! Căci încă este în mine cuvântare.

3. Luând cunoașterea mea îndelungă [ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν] și [cu] faptele mele cele drepte voi grăi [ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρῶ]

4. cu adevărat și nu nedrepte cuvinte în mod nedrept înțelegeai.

5. Și cunoaște că Domnul nu are să-l alunge pe cel fără de răutate, [care este] puternic [cu] tăria. [Iar] inima

6. neevlavioasă nu se va face vie și judecata celor săraci o va da[1].

7. Nu va lua de la cel Drept ochii Săi și cu împărații întru tron [va fi]. Și îi va pune pe ei întru biruință și se vor înălța.

8. Și cei legați în cătușe se vor opri în funiile nevoii [καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας].

9. Și va vesti lor[2] faptele lor și fărădelegile lor, că[ci] se vor întări.

10. Dar celui Drept va asculta[3]. Și a zis că «se vor întoarce de la nedreptate».

11. Dacă au să asculte și au să slujească, [atunci] vor sfârși zilele lor în[tru] bunătăți și anii lor în[tru] bune-cuviințe [ἐν εὐπρεπείαις].

12. Iar pe cei neevlavioși nu îi mântuie, nevrând să cunoască ei pe Domnul. Și, fiind  mustrați, neascultători erau.

13. Și fățarnicii [cu] inima vor rândui mânia[4]. Nu vor striga[5], că[ci El] i-a legat pe ei.

14. Așadar, să moară în tinerețe sufletul lor [ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν], iar viața lor rănindu-se de îngeri [ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων],

15. pentru care [că] au necăjit pe cel slab și neputincios. Și [El] judecata celor blânzi va lămuri.

16. Și, în plus, te-a înșelat pe tine din gura vrăjmașului [καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ][6]. Abis, revărsare dedesubtul ei [ἄβυσσος κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς] și s-a coborât masa Ta plină de grăsime [καὶ κατέβη τράπεζά Σου πλήρης πιότητος][7].

17. Și [El] nu va lipsi judecata de la cei Drepți

18. și mânia [Lui] peste cei neevlavioși va fi, pentru neevlavia darurilor pe care le primeau în[tru] nedreptăți [δι᾽ ἀσέβειαν δώρων ὧν ἐδέχοντο ἐπ᾽ ἀδικίαις].

19. Să nu te abată de bunăvoie mintea [de la] rugăciune [μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νοῦς δεήσεως], în nevoie fiind cei neputincioși [ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων]! Și pe toți cei care au putere [și] tărie

20. să nu-i tragi afară noaptea, [ca] să [nu] se suie popoare în locul lor,

21. ci păzește-te să nu le faci pe cele fără de loc, căci prin aceasta te-ai scos din sărăcie!

22. Iată, Cel tare va întări în tăria Lui! Căci cine stăpânitor ca El?

23. Și cine este cel care cercetează lucrurile Sale? Sau cine [este] cel care a zis: «[El] a făcut cele nedrepte».

24. Adu-ți aminte că mari sunt lucrurile Sale, pe care le-au stăpânit oamenii!

25. Tot omul a văzut în sine câți muritori sunt răniți.

26. Iată, Cel tare [este] mult și nu vom cunoaște numărul anilor Săi și [El este] nemărginit [ἀπέραντος]!

27. Și numărate Îi [sunt] Lui picăturile ploii [ἀριθμηταὶ δὲ Αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ] și [ele] se vor vărsa [în] ploaie, întru nor [καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετῷ εἰς νεφέλην].

28. Vor curge vechiturile. Și [El] a umbrit norii peste muritorii cei de negrăit [ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν]. Ceas a pus dobitoacelor și au cunoscut rânduiala culcușului [ὥραν ἔθετο κτήνεσιν οἴδασιν δὲ κοίτης τάξιν][8]. În[tru] toate acestea nu ți se uimește ție mintea [ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἐξίσταταί σου ἡ διάνοια] și nici [nu] ți se împacă ție inima ta de trup [οὐδὲ διαλλάσσεταί σου ἡ καρδία ἀπὸ σώματος]?

29. Și dacă are să înțeleagă întinderile norului [καὶ ἐὰν συνῇ ἀπεκτάσεις νεφέλης], dreptățile cortului Său [ἰσότητα σκηνῆς αὐτοῦ],

30. iată, întinde peste el bucurie [ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ᾽ αὐτὸν ηδω][9]! Și [El] rădăcinile mării le-a acoperit.

31. Căci [El] în aceștia va judeca popoarele [și] va da hrană celui care este tare.

32. Peste mâini [El] a acoperit lumina și a poruncit despre ea în cel care întâmpină.

33. Și [El] va vesti despre ea prietenului Său, [care este] dobândire și pentru nedreptate.


[1] Dumnezeu.

[2] Tot cu referire la Dumnezeu.

[3] Dumnezeu.

[4] Lui Dumnezeu.

[5] Către Dumnezeu.

[6] Dumnezeu te-a lăsat pe tine să fii înșelat de gura diavolului.

[7] O vorbire profetică despre Dumnezeiasca Euharistie.

[8] Când e momentul ca ele să doarmă.

[9] Se referă la Dumnezeu.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *