Predică la Nuntă

Iubiții mei[1],

Nunta ortodoxă, Nunta pe care abia am săvârșit-o, Nunta dumneavoastră a fost formată din două Slujbe unite între ele: din Logodnă și Cununie. Și la Logodnă (un cuvânt slavon), dumneavoastră, mirele și mireasa, ați primit arvuna Nunții. Pentru că în greacă, în textul original al Slujbei, se spune pentru mire, în mod întreit: „Se arvunește robul lui Dumnezeu [Ἀῤῥαβωνίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ] (Numele) [ὁ δεῖνα] [cu] roaba lui Dumnezeu [τὴν δούλην τοῦ Θεοῦ] (Numele) [τὴν δεῖνα], întru numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin [εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμὴν]”, iar pentru mireasă, tot în mod întreit: „Se arvunește roaba lui Dumnezeu [Ἀῤῥαβωνίζεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ] (Numele) [ἡ δεῖνα] [cu] robul lui Dumnezeu [τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ] (Numele) [τὸν δεῖνα], întru numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin [εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμὴν]”[2].

În română, noi am rostit aceeași frază liturgică din limba greacă veche, numai că am schimbat pe se arvunește cu slavonescul se logodește. Însă slavonescul lagoditi înseamnă legătură sau înțelegere[3] între două persoane cum că se vor căsători într-o bună zi. Adică un lucru identic cu ceea ce înseamnă și arvună din limba greacă: făgăduință pentru căsătorie[4].

Și arvuna pentru căsătorie a Logodnei a fost inelele de logodnă, cărora noi le spunem verighete. Și care verighete, pentru cuplul căsătorit, vor însemna pentru totdeauna semnul legăturii lor duhovnicești. Adică faptul că sunt căsătoriți religios în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.

Dar, după cum ați văzut, noi v-am arvunit unul altuia sau v-am logodit unul cu altul în numele Dumnezeului nostru treimic, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și, în același timp, în semnul Crucii Domnului, pentru că v-am însemnat cruciform cu inelul pe trup, legându-vă astfel pe unul de altul. Și prin aceasta L-am adus martor pe Dumnezeu pentru logodna dumneavoastră! Căci El a fost și este de față și v-a logodit prin mâna noastră, a Preoților Săi, și, în același timp, Dumnezeu v-a pus împreună în asceza cea mare a Crucii Domnului.

Pentru că harul Preasfintei Treimi ne ajută pe fiecare zi în marea asceză a căsătoriei. Fără ajutorul lui Dumnezeu noi nu putem să ducem jugul cel binecuvântat al căsătoriei. De aceea, e nevoie de Dumnezeul nostru treimic pentru viața plină de asceză a căsniciei, a vieții în comun a soților.

Și astfel, după cum vă spuneam, Logodna v-a pus împreună și v-a pregătit pentru viața ca încununare. Căci Cununia a avut în prim-plan încununarea mirelui și a miresei. Și iarăși apelez la textul grecesc al Slujbei, unde avem de această dată cuvântul στέφεται, adică se încununează. Și acesta e singurul cuvânt schimbat în comparație cu textul liturgic de la Logodnă. Pentru că mirelui, de trei ori, i se spune: „Se încununează [Στέφεται] robul lui Dumnezeu [ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (Numele) [ὁ δεῖνα], [cu] roaba lui Dumnezeu [τὴν δούλην τοῦ Θεοῦ] (Numele) [τήν δε], întru numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin [εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν]”, iar miresei, tot de trei ori, i se spune: „Se încununează roaba lui Dumnezeu (Numele) [Στέφεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ] [ἡ δεῖνα], [cu] robul lui Dumnezeu (Numele) [τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ [τόν δε], întru numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin [εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν]”[5].

Pentru ce ați fost încununați? Pentru ce ați primit cununile acestea pe cap? Ce vă spun ele în subsidiar? Că acum, azi, la Nunta dumneavoastră ați primit harul lui Dumnezeu care vă dă puterea să fiți o unitate duhovnicească, să fiți una în două trupuri, pentru că sufletele dumneavoastră sunt unite de o singură iubire, și că împreună trebuie să vă arătați biruitori peste patimile dumneavoastră, că împreună trebuie să vă arătați niște oameni duhovnicești.

Pentru că aceste cununi nu sunt mai ales pentru prezent, ci pentru viitor. Ele vă indică înălțimea sfântă la care sunteți chemați de Dumnezeu. Ele vă arată statura duhovnicească pe care trebuie să o dobândiți împreună. Adică, prin iubire și curăție și înțelegere duhovnicească dumneavoastră trebuie să ajungeți o biserică sfântă, o familie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să fie prezent prin harul Său și în care sfințenia să fie la ea acasă.

Pentru că verighetele Logodnei la acest lucru v-au chemat și pentru acest lucru v-au pregătit: pentru încununarea sfântă a vieții dumneavoastră, pentru unirea sfântă a mirelui cu mireasa sa, pentru a da naștere la copii ai lui Dumnezeu, pe care să îi creșteți în iubire și în sfințenie.

Căci ambele simboluri ale nunții, adică verighetele și cununile, prin rotunjimile lor ne arată că viața conjugală este una împlinitoare, este una care trăiește din sine și pentru sine, dacă e plină de slava lui Dumnezeu. Fiindcă mirele are nevoie numai de mireasa lui, iar mireasa lui numai de mirele ei. Pentru că ambii Îl au pe Dumnezeul treimic în sufletul lor și de la El învață cum să se comporte unul față de altul.

Așadar, iubiții mei, nunta de abia acum începe: de la terminarea Sfintei Taine a Nunții! Pentru că Taina Nunții s-a sfârșit, dar în cadrul ei ați primit tot harul și toată binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră împreună. Și viața conjugală e o continuă nuntă, o continuă nuntire, o împreună purtare a celuilalt. Pentru că Taina Nunții cea prea dumnezeiască v-a introdus în viața conjugală, în viața cu Dumnezeu, în viața în care se înmulțește tot binele, pentru că mirele și mireasa își pun la un loc toate harismele și virtuțile și specializările pentru proiectul lor unic: familia lor.

Și familia care s-a format acum înaintea lui Dumnezeu și a Bisericii Sale este o familie de la care așteptăm o slujire vie, activă în Biserica lui Dumnezeu. Și pe ea trebuie să o ajutăm cu toții, și noi, părinții, și nașii, și rudele, și cunoscuții, dar și noi, întreaga comunitate a Bisericii locale. Pentru că familiile Bisericii trebuie să fie împreună, să fie unite, să se ajute în mod reciproc, dacă vor să se umple de iubirea lui Dumnezeu, dar și de smerenia Lui cea prea bună.

Căci viața de zi cu zi e plină de probleme, de ispite, de neajunsuri. Fiecare dintre noi avem nevoie de ajutor, de sprijin real. Și fiecare familie a Bisericii trebuie să dovedească caracterul ei creștin prin faptele sale. Pentru că nu putem mima viața creștină, ci pe ea trebuie să o îmbrăcăm ca pe un veșmânt interior, ca pe veșmântul mântuirii noastre.

Fiindcă albul miresei și al mirelui reprezintă curăția lor și iubirea lor reciprocă. Căci atunci când tinerii miri sunt curați, ei au și o iubire curată unul față de altul. Și curăția iubirii crește mereu din pocăință și din ascultarea reciprocă și din buna-înțelegere între soți. Pentru că familia este și se manifestă ca o singură ființă, când membrii ei se iubesc și se ajută reciproc întru toate.

De aceea, iubiții mei miri, noi, Preoții care v-am logodit și cununat, care v-am adus Domnului și v-am pus sub binecuvântarea Lui, vă dorim multă bucurie și înțelegere între dumneavoastră, multă îndrăzneală în fața obstacolelor zilnice și înțelepciunea de a le depăși fără să vă stricați liniștea inimii, căci acesta e cel mai important lucru!

Învățați de la toți și țineți pentru dumneavoastră ceea ce vă folosește!  Nu trăiți după modelele trecătoare ale timpului, ci după poruncile lui Dumnezeu care nu se învechesc niciodată și care ne duc în Împărăția Lui cea veșnică! Pregătiți-vă serios pentru a fi părinți! Copiii nu sunt niște „experimente” conjugale și nici nu trebuie să vină „la întâmplare”!  Ci doriți-i în mod sfânt, doriți-i pentru Dumnezeu, pentru că El știe de ceea ce aveți nevoie.

Dumneavoastră trebuie să rămâneți mire și mireasă unul pentru altul! Căci mire vine din limba albaneză, de la mirë, și înseamnă bun[6]. Adică trebuie să rămâneți unul pentru altul cel mai bun dar al lui Dumnezeu pe care l-ați primit în viața dumneavoastră. Un dar pentru care trebuie să fiți mulțumitori și recunoscători lui Dumnezeu, pentru că El v-a pus împreună și El vă poartă de grijă.

La mulți ani și toată binecuvântarea din partea mea! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă îndulcească inimile cu harul Său totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


[1] Scrisă în seara zilei de 30 august 2017, zi de miercuri, începând cu ora 18. 29. Și terminată la 20. 08.

[2] Cf. http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_wedding_translation.htm.

[3] Cf. http://www.dex.ro/logodi.

[4] Cf. http://www.dex.ro/arvună.

[5] Cf. http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_wedding_translation.htm.

[6] Cf. http://www.dex.ro/mire.

Twitter pentru azi (vol. 7)

Twitter pentru azi (vol. 7)

Pagina sursă

În PDFEPUBKINDLETORRENT.

*

„Te vor urî dacă gândești. Pentru că nu suportă gândirea izvor, gândirea de toată ziua. Ei vor gândirea de câteva fraze, eventual comercială” (p. 6).

„Însă credința ortodoxă e tare tocmai prin aceea că judecă lucrurile, că discriminează între ce e bun și ce e rău, că vede profund lucrurile” (p. 13).

„Vlogării sunt ca actorii de teatru: ei nu contează decât ca eveniment. Cred că ambele ocupații trebuie umplute cu informații de referință. Mai pe scurt: avem nevoie de o artă care are nevoie să o revezi. Să o revezi pentru ca să o înțelegi și mai bine. Nu de unică folosință” (p. 26).

„Monica Pop consideră că „hazardul joacă un rol foarte mare în viețile noastre”. Eu cred că „Dumnezeu” trebuie pus în locul „hazardului”” (p. 28).

„Punerea în fotografie nu e niciodată simplă. Chiar dacă simplitatea e la ea acasă într-o imagine” (p. 30).

„Falimentul este inestetic. Lasă spații virane. Însă tot la fel de inestetice sunt și prețurile nesimțite, care duc la falimentul sigur” (p. 30).

„Librăriile devin tot mai goale, pe cât mallurile devin tot mai pline. Pentru că trăim într-o lume care n-are chef de citit lucruri grele” (p. 31).

„Marii scriitori, prin întreaga lor operă, nu trimit la ei înșiși, ci mai presus de ei înșiși. Pentru că sunt oameni ai dăruirii” (p. 31).

„Tot mai mulți extremiști ortodocși au început să vorbească despre „echilibru” și „dialog”, ca și când ar fi practicat vreodată așa ceva. Ba chiar au început să apeleze la „argumente științifice”, când, până mai ieri, ei disprețuiau apelul nostru la cercetare și echilibru” (p. 31).

„Dumnezeu luminează minunat din munții cei veșnici, adică din Sfinții Lui” (p. 32).

Psalmul 75, în traducerea mea: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/14/psalmul-75-cf-lxx/” (p. 32).

Măreția reală a omului stă în truda lui smerită. Predica Duminicii a 5-a din Postul Mare: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/15/predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-2016/” (p. 33).

„Sfântul Acachios, Episcopul Melitinei (17 aprilie), a certat rândunelele pentru ca să nu îl deranjeze la predică. Și ele au amuțit. Și spun asta pentru cei care vorbesc, tușesc, fâșâie pungi, își găsesc de lucru în timp ce se predică. Lucruri care n-ar trebui să existe” (p. 34).

„Cum arată, de fapt, Psalmul 50 în LXX, în Septuaginta: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/18/psalmul-50-cf-lxx/” (p. 35).

„Dacă sistemul de învățământ ar fi sincer, adică de ar ține cont de nevoile pieței, s-ar autodesființa în forma actuală. Pentru că piața muncii are nevoie de oameni prost pregătiți, dar robuști pentru muncă, ce nu trebuie să se complice cultural” (p. 36).

„„Bucătari la cuțite” îți spune că mâncarea e o știință și își asumă acest lucru cu curaj. Tot la fel a scrie este o știință. Puțini o spun. Când scriitorii din România vor dovedi, în direct, ce știință și ce muncă este scrisul unei cărți, atunci vor respectabiliza scrisul” (p. 37).

„Dumnezeu pune ochiul Lui peste inimile noastre, pentru ca să ne arate măreția lucrurilor pe care le face. Sirah 17: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/22/intelepciunea-lui-iisus-sirah-cap-17-lxx/” (p. 38-39).

„Unii dintre „prietenii” lui Nichita Stănescu spun acum că poetul bea mult…Dacă știți ce trebuie, luați sticla în mână și scrieți genial!” (p. 42).

„Despre importanța Sfinților, a celor unici: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/03/sfantul-ioan-gura-de-aur-omilia-24-la-faptele-apostolilor-73/” (p. 47).

„A 133-a carte TPA este Evanghelia după Ioannis: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/evanghelia-dupa-ioannis/” (p. 51).

„Ps. 141, cf. LXX: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/03/psalmul-141-cf-lxx/. Dumnezeu ne scoate din temnița păcatului, pentru ca să ne mărturisim Lui” (p. 61).

„Cum arată începutul de la Ps. 138, 14 în LXX și despre cum a ajuns Luther în ediția sinodală românească: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/18/fraza-care-nu-exista/” (p. 76).

Despre nimic (conferință online): prima mea conferință online și a 138-a carte TPA. Aici: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/despre-nimic-conferinta-online/” (p. 79).

„ÎPS Kallistos Ware propune ca viitorul Sinod Ortodox să se facă în România: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/01/propunerea-ips-kallistos-ware-este-romania/” (p. 82).

„Sfântul și Marele Sinod al Bisericii din Creta a dat mărturia Bisericii și nu a fost unul „tâlhăresc”: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/09/sinod-talharesc/” (p. 85).

„Cântările Dumnezeieștii Scripturi: a 139-a carte TPA de la nivel online. O găsiți aici: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/cantarile/” (p. 86).

„Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Didahiile (prima ediție actualizată): https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/sfantul-sfintit-mucenic-antim-ivireanul-didahiile-prima-editie-actualizata/. A 140-a TPA” (p. 94).

„Poem clandestin: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/30/poem-clandestin/” (p. 97-98).

„Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în canoanele Bisericii? Răspunsul meu: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/02/cand-a-aparut-ideea-de-sinod-ecumenic-in-canoanele-bisericii/” (p. 113).

„Cum am ajuns să scriu despre Sfântul Antim Ivireanul: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/02/cum-am-ajuns-sa-scriu-despre-sfantul-antim-ivireanul/” (p. 113).

„Ce spun canoanele Bisericii despre superstiții? Răspunsul meu: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/06/ce-spun-canoanele-bisericii-despre-superstitii/” (p. 115-116).

„Cum trebuie să înțelegem cuvântul: „Glasul Domnului întărind cerbii” [Ps. 28, 9, LXX]? Răspunsul meu: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/17/cum-trebuie-sa-intelegem-cuvantul-glasul-domnului-intarind-cerbii-ps-28-9-lxx/” (p. 121-122).

„Reîntoarcere la Nichita [55]: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/06/reintoarcere-la-nichita-55/” (p. 135).

„Cum se înțelege duhovnicește Ps. 100, 8? Răspunsul meu: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/16/cum-se-intelege-duhovniceste-ps-100-8/” (p. 139).

„A 145-a carte TPA la nivel online: Ecclisiastis. Poate fi downloadată de aici: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/ecclisiastis/” (p. 144).

„A doua mea conferință online și a 146-a carte TPA: Mântuirea este eclesială: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/mantuirea-este-eclesiala-conferinta-online/” (p. 154).

„Prima carte TPA pe 2017: Dorin Streinu, Opere alese (vol. 9), poate fi downloadată de aici: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/dorin-streinu-opere-alese-vol-9/” (p. 169).

„Greșelile” Scripturii: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/31/greselile-scripturii/” (p. 175).

„Teologie de primăvară: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/04/teologie-de-primavara/” (p. 177).

„Predica acestei zile: Avem nevoie de un cutremur? O puteți citi aici: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/06/avem-nevoie-de-un-cutremur/” (p. 178).

Praedicationes (vol. 12): https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/11/praedicationes-vol-12/. E vorba de a 148-a carte, marca „Teologie pentru azi”, la nivel online” (p. 180).

„Ce înseamnă luna din Ps. 71, 7? Răspunsul meu: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/22/ce-inseamna-luna-din-ps-71-7/” (p. 186).

„Psalmii liturgici: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/psalmii-liturgici/. A 150-a carte TPA la nivel online” (p. 191).

The poesy never stays in vain/ Poezia nu stă niciodată degeaba: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/12/the-poesy-never-stays-in-vain-poezia-nu-sta-niciodata-degeaba/” (p. 194).

„The literalism and the mystical knowledge: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/15/the-literalism-and-the-mystical-knowledge/” (p. 195).

„Predică la Învierea Domnului [2017]: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/15/predica-la-invierea-domnului-2017/” (p. 206).

„Predică la 12 ani de la adormirea Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu [4 mai 2017]: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/03/predica-la-12-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2017/” (p. 211).

Epilog la lumea veche (vol. I. 6). Nichita Stănescu: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/01/epilog-la-lumea-veche-vol-i-6-nichita-stanescu/.  Este a 151-a carte TPA la nivel online” (p. 215).

„Vederea de sine e insuportabilă pentru omul pătimaș. Pentru cel care se pocăiește ea este activitatea lui zilnică interioară” (p. 221).

Iov, cap. 37, cf. LXX

1. Și aceasta a tulburat inima mea și [ea] a căzut din locul ei.

2. Auzi veste în urgia mâniei Domnului și învățătura din gura Lui va ieși!

3. Dedesubtul a tot cerul [este] începutul Lui [ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀρχὴ Αὐτοῦ] și lumina Sa [este] peste aripile pământului [καὶ τὸ φῶς Αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς].

4. Înapoia Lui va striga glasul [ὀπίσω Αὐτοῦ βοήσεται φωνή], va tuna în glasul ocării Lui [βροντήσει ἐν φωνῇ ὕβρεως Αὐτοῦ], și nu îi va schimba pe ei, că[ci] va auzi glasul Său.

5. Va tuna Cel tare în glasul Lui cele minunate și le va face pe cele mari, pe care [oamenii] nu le-au cunoscut.

6. Poruncind zăpezii: «Fii pe pământ!» și iarna, ploaia, și iarna ploilor puterii Sale [καὶ χειμὼν ὑετός καὶ χειμὼν ὑετῶν δυναστείας Αὐτοῦ].

7. În mâna a tot omul pecetluiește [ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει][1], ca să cunoască tot omul slăbiciunea sa [ἵνα γνῷ πᾶς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν].

8. Și a[u] intrat fiarele sub umbră și s-au liniștit în[tru] culcuș.

9. Din cămări vin vârtejuri și din vârfuri [de munte] frigul.

10. Și din suflarea Celui tare va da gheață și [El] călăuzește apa [după] cum are să voiască.

11. Iar cel ales zidește norul [καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη] [și] lumina Sa va risipi norul [διασκορπιεῖ νέφος φῶς Αὐτοῦ].

12. Și El roțile va strica în călăuzire, întru faptele lor [καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτῶν]. Toate câte [El] are să le poruncească lor [πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοῖς], acestea a[u] fost rânduite de El pe pământ [ταῦτα συντέτακται παρ᾽Αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς],

13. dacă [fie] întru învățătură, dacă [fie] întru pământul Lui, dacă [fie] întru milă Îl va afla pe El.

14. Ia aminte la acestea, Iov! Stai! Învață puterea Domnului!

15. Am cunoscut că Dumnezeu a pus lucrurile Lui [οἴδαμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἔθετο ἔργα Αὐτοῦ] [și] lumină făcând din întuneric [φῶς ποιήσας ἐκ σκότους].

16. Și [El] știe deosebirea norilor și căderile cele nelegiuite ale celor răi.

17. Iar veșmântul tău[2] [este] fierbinte și se liniștește pe pământ.

18. Te vei întări cu el întru vechiturile cele tari [στερεώσεις μετ᾽ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ] ca vedenia revărsării [ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως].

19. Învață-mă pentru ce! Ce vom zice Lui? Și avem să încetăm multe zicând:

20. «[Oare] nu cartea sau scriitorul mi-a stat mie, ca omul, stând, să tacă?».

21. Și tuturor nevăzută [este] lumina [Lui], curată este în[tre] vechituri, ca cea de la El în nori.

22. De la miazănoapte [sunt] norii strălucind ca aurul [ἀπὸ βορρᾶ νέφη χρυσαυγοῦντα] [și] pe aceștia mare [este] slava și cinstea Atotțiitorului [ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ Παντοκράτορος].

23. Și nu aflăm pe altul asemenea [cu] tăria Lui, [cu] Cel care judecă pe cele drepte. [Oare] nu gândești a-L auzi pe El?

24. Pentru [a]ce[ea] se vor teme de El oamenii și se vor teme de El și cei înțelepți [cu] inima [καὶ οἱ σοφοὶ καρδίᾳ]”.


[1] Dumnezeu.

[2] Se referă la Sfântul Iov.