Iov, cap. 37, cf. LXX

1. Și aceasta a tulburat inima mea și [ea] a căzut din locul ei.

2. Auzi veste în urgia mâniei Domnului și învățătura din gura Lui va ieși!

3. Dedesubtul a tot cerul [este] începutul Lui [ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀρχὴ Αὐτοῦ] și lumina Sa [este] peste aripile pământului [καὶ τὸ φῶς Αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς].

4. Înapoia Lui va striga glasul [ὀπίσω Αὐτοῦ βοήσεται φωνή], va tuna în glasul ocării Lui [βροντήσει ἐν φωνῇ ὕβρεως Αὐτοῦ], și nu îi va schimba pe ei, că[ci] va auzi glasul Său.

5. Va tuna Cel tare în glasul Lui cele minunate și le va face pe cele mari, pe care [oamenii] nu le-au cunoscut.

6. Poruncind zăpezii: «Fii pe pământ!» și iarna, ploaia, și iarna ploilor puterii Sale [καὶ χειμὼν ὑετός καὶ χειμὼν ὑετῶν δυναστείας Αὐτοῦ].

7. În mâna a tot omul pecetluiește [ἐν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου κατασφραγίζει][1], ca să cunoască tot omul slăbiciunea sa [ἵνα γνῷ πᾶς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν].

8. Și a[u] intrat fiarele sub umbră și s-au liniștit în[tru] culcuș.

9. Din cămări vin vârtejuri și din vârfuri [de munte] frigul.

10. Și din suflarea Celui tare va da gheață și [El] călăuzește apa [după] cum are să voiască.

11. Iar cel ales zidește norul [καὶ ἐκλεκτὸν καταπλάσσει νεφέλη] [și] lumina Sa va risipi norul [διασκορπιεῖ νέφος φῶς Αὐτοῦ].

12. Și El roțile va strica în călăuzire, întru faptele lor [καὶ αὐτὸς κυκλώματα διαστρέψει ἐν θεεβουλαθω εἰς ἔργα αὐτῶν]. Toate câte [El] are să le poruncească lor [πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοῖς], acestea a[u] fost rânduite de El pe pământ [ταῦτα συντέτακται παρ᾽Αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς],

13. dacă [fie] întru învățătură, dacă [fie] întru pământul Lui, dacă [fie] întru milă Îl va afla pe El.

14. Ia aminte la acestea, Iov! Stai! Învață puterea Domnului!

15. Am cunoscut că Dumnezeu a pus lucrurile Lui [οἴδαμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἔθετο ἔργα Αὐτοῦ] [și] lumină făcând din întuneric [φῶς ποιήσας ἐκ σκότους].

16. Și [El] știe deosebirea norilor și căderile cele nelegiuite ale celor răi.

17. Iar veșmântul tău[2] [este] fierbinte și se liniștește pe pământ.

18. Te vei întări cu el întru vechiturile cele tari [στερεώσεις μετ᾽ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα ἰσχυραὶ] ca vedenia revărsării [ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως].

19. Învață-mă pentru ce! Ce vom zice Lui? Și avem să încetăm multe zicând:

20. «[Oare] nu cartea sau scriitorul mi-a stat mie, ca omul, stând, să tacă?».

21. Și tuturor nevăzută [este] lumina [Lui], curată este în[tre] vechituri, ca cea de la El în nori.

22. De la miazănoapte [sunt] norii strălucind ca aurul [ἀπὸ βορρᾶ νέφη χρυσαυγοῦντα] [și] pe aceștia mare [este] slava și cinstea Atotțiitorului [ἐπὶ τούτοις μεγάλη ἡ δόξα καὶ τιμὴ Παντοκράτορος].

23. Și nu aflăm pe altul asemenea [cu] tăria Lui, [cu] Cel care judecă pe cele drepte. [Oare] nu gândești a-L auzi pe El?

24. Pentru [a]ce[ea] se vor teme de El oamenii și se vor teme de El și cei înțelepți [cu] inima [καὶ οἱ σοφοὶ καρδίᾳ]”.


[1] Dumnezeu.

[2] Se referă la Sfântul Iov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *