Iov, cap. 38, cf. LXX

1. Și după să înceteze [ce a încetat] Elius vorbirea, a zis Domnul lui Iov, prin vârtej de vânt și nori [εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Ιωβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν]:

2. „Cine [este] acesta care Îmi ascunde Mie sfatul și, oprind cuvintele în inimă, și pe Mine gândește a Mă ascunde?

3. Încinge ca un om mijlocul tău și te voi întreba și tu să-Mi răspunzi!

4. Unde erai când am pus temelie pământului? Și vestește-Mi Mie dacă cunoști înțelegere!

5. Cine a pus măsurile lui[1], dacă ai cunoscut, sau cine [este] cel care a adus funie peste el?

6. Pe ce inele au fost ridicați [a fost ridicat] el și cine este cel care a pus piatră colțuroasă pe el?

7. Când au fost făcute stelele [ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα], M-au lăudat [cu] glas mare toți Îngerii Mei [ᾔνεσάν Με φωνῇ μεγάλῃ πάντες Ἄγγελοί Μου].

8. Și am închis marea [cu] porți [ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις], când se grăbea din pântecele maicii ei ieșind [ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη] [să iasă].

9. Și am pus ei norul veșmânt [ἐθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν] și [cu] negură pe ea am învelit-o [ὁμίχλῃ δὲ αὐτὴν ἐσπαργάνωσα].

10. Și am pus ei hotare, punându-i ziduri și porți.

11. Și i-am zis ei: «Până aici vei veni și nu vei merge mai departe, ci în[tru] tine se vor sparge valurile tale!».

12. Oare [nu] asupra ta am rânduit lumina cea de dimineață și luceafărul a văzut rânduiala sa,

13. [ca] să apuce aripile pământului, să scuture pe cei neevlavioși dintru el?

14. Oare tu luând tina pământului ai zidit ființa vie și pe cel vorbitor, pe acesta, l-ai pus pe pământ?

15. Și ai luat de la cei neevlavioși lumina și brațul celor mândri l-ai zdrobit?

16. Și ai venit la izvorul mării și în urmele abisului ai umblat [ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας]?

17. Și ți-au deschis ție [cu] frică porțile morții [ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου] și portarii Iadului, văzându-te, s-au înspăimântat [πυλωροὶ δὲ ᾍδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν]?

18. Și ai învățat lățimea cea de sub cer? Așadar, vestește-mi cât de mare [și] care este?

19. Și [în] ce pământ petrece lumina și al întunericului care [îi este] locul?

20. Dacă [poți, atunci] să Mă duci întru hotarele lor. Și [e bine] dacă și cunoști cărările lor.

21. Așadar, ai cunoscut că atunci te-ai născut și numărul anilor tăi [este] mult?

22. Și ai venit la vistieriile zăpezii și vistieriile grindinei ai văzut?

23. Și ți se lasă ție întru ceasul vrăjmașilor, întru ziua războiului și a luptei?

24. Și de unde iese bruma sau se răspândește austrul întru cel de sub cer[2]?

25. Și cine a pregătit ploii celei înfuriate curgerea și calea vuietelor [ei],

26. [ca] să plouă pe pământul, care nu [are] om, [în] pustiu, [în] care nu este om în el,

27. [ca] să sature [pământul] cel necălcat și nelocuit și să răsară ieșire de iarbă?

28. Cine este tatăl ploii și cine este cel care a născut bulgării de rouă?

29. Și din al cărui pântece iese gheața? Și bruma, în cer, cine a născut-o,

30. care se coboară ca apa curgând? Și fața abisului cine a zidit-o?

31. Și ai cunoscut legătura Pleiadei[3] și gardul Orionului[4] l-ai deschis?

32. Oare vei deschide constelațiile [μαζουρωθ] în vremea lor și pe Esperos [Ἕσπερος][5]/ pe luceafărul de seară de părul lui îl vei aduce pe ele [pe el]?

33. Și cunoști schimbările cerului sau cele de sub cer împreună făcându-se?

34. Și vei chema norul [cu] glas și [cu] cutremur de apă mânioasă te va asculta?

35. Și vei trimite trăsnete și vor merge? Și vor zice ție [trăsnetele]: «Ce este?».

36. Și cine a dat femeilor înțelepciunea țesăturii sau știința broderiei?

37. Și cine [este] cel care numără norii [cu] înțelepciune și cerul întru pământ l-a aplecat?

38. Și a fost revărsat[6] ca pământul [cu] țărâna [κέχυται δὲ ὥσπερ γῆ κονία] și l-am lipit pe el ca pietrei cubice [ca pe o piatră cubică] [κεκόλληκα δὲ αὐτὸν ὥσπερ λίθῳ κύβον].

39. Și vei vâna leilor mâncare? Și sufletele balaurilor le vei sătura [ψυχὰς δὲ δρακόντων ἐμπλήσεις]?

40. Căci se tem în culcușurile lor și șed în păduri, pândind.

41. Și cine a pregătit corbului mâncare? Căci puii lui către Domnul au strigat, rătăcindu-se, grâne căutând.


[1] Ale pământului.

[2] În văzduh.

[3] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Pleiadele.

[4] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion_(constelație).

[5] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Luceafăr.

[6] Cu privire la facerea cerului.