Temeiurile dogmatice ale Sfintelor Taine

Pr. Conf. Dr. Vasile Citirigă, Temeiurile dogmatice ale Sfintelor Taine, în rev. Ortodoxia, anul LVI, nr. 1-2, ianuarie-iunie, București, 2005, p. 21-41.

„mijloacele prin care devenim și rămânem membri ai Biserici[i] și beneficiari ai harului în mod actual sunt Tainele”, p. 21. „învățătura despre Taine este prezentă în formă voalată în toată Revelația și [ea] iese la lumină prin tălmăcirea corectă a acesteia”, p. 21-22.

„Mișcarea și relația sunt sădite în făpturi de Creatorul lor”, p. 22. „Valoarea pe care o atribuie teologia ortodoxă materiei în general și trupului în special se întemeiază pe raționalitatea pusă în creație de Logosul creator, pe învățătura că Logosul activează necontenit rațiunile Sale din făpturi, susținându-le în existență”, p. 24.

„Unirea dintre sufletul și trupul omenesc se explică prin faptul că rațiunile și energiile divine[,] care sălășluiesc în materie încă de la creație[,] trupul este creat ca mediu potrivit pentru a fi suport al necreatului”, p. 25. Pentru că „teologia ortodoxă nu cunoaște opoziția dintre creat și necreat, dintre materie și har”, p. 25.

„unirea…lui Dumnezeu cu creația prin energiile și rațiunile divine este baza Tainelor în sens general”, p. 25. Omul e „factor[ul] de activare a raționalității lumii”, p. 26, iar „înaintarea spre Dumnezeu îi este proprie omului”, p. 27.

„restaurarea tainei atotcuprinzătoare”, p. 28.

Fiul „ia firea pe care El Însuși a creat-o cu însușirea de a fi compatibilă cu persoana Logosului divin”, p. 29.  „Omul a fost făcut pentru Hristos, iar prin chipul dumnezeiesc al omului acesta este legat de Hristos”, p. 29.

„identitatea dintre Logosul divin și Hristos este foarte puțin și vag precizată de întreaga teologie protestantă și nu este recunoscută deloc de neoprotestanți. Așa se explică faptul că nu au pe ce să întemeieze Sfintele Taine, cărora, fără unirea Logosului cu trupul omenesc în persoana lui Hristos, le lipsește suportul originar”, p. 31. Hristos „a fost mai tare decât slăbiciunile trupului Său și prin aceasta a reușit să depășească starea de om supus păcatului și să topească în trupul Său urmările păcatului. Acțiunea Sa asupra firii umane și implicit asupra trupului a fost una sfințitoare, fiindcă a pus pe trup și pe fire amprenta Duhului dumnezeiesc, înduhovnicindu-le”, p. 33.

„Sfințirea trupului uman în Hristos constituie premisa acțiunii sfințitoare a lui Hristos[,] cu puterea Duhului Sfânt[,] în Taine”, p. 34. „Dacă nu ar exista Tainele, nu am putea decât să vorbim despre Hristos, să credem în faptele Lui mântuitoare, dar nu am putea să trăim în Hristos, trecând prin toate câte a trecut Hristos”, p. 35.  „De aceea, cei ce nu cred în Taine nu cred în transfigurarea trupului lui Hristos, nu cred că materia poate fi pătrunsă de spirit și transformată prin har”, p. 35.

„Hristos [Se] constituie [în] baza și conținutul Tainelor ca persoană și[,] în această calitate[,] [El] Își comunică prin Taine bogăția personală inepuizabilă persoanelor care se unesc cu El în ambianța Bisericii, susținând viața de comuniune interpersonală”, p. 37.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *