Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor Sfintelor, Cereștilor și Netrupeștilor Puteri [8 noiembrie 2017]

Iubiții mei[1],

când vorbim de sinaxă [σύναξις] vorbim despre o adunare vrednică de Dumnezeu, despre o adunare sfântă înaintea Lui. Și acest substantiv grecesc liturgic indică, deopotrivă, adunarea Sfinților Îngeri, în cer, în jurul Dumnezeului nostru treimic, dar și adunarea noastră, a clerului și a credincioșilor în jurul și înaintea Sfintei Mese, pentru a sluji, împreună cu Puterile cerești, Dumnezeului nostru treimic. Pentru că Biserica e una în cer și pe pământ, iar toate Puterile cerești se roagă împreună cu noi, cei de pe pământ, ca un singur cor bine-plăcut al lui Dumnezeu.

Căci Îngerii lui Dumnezeu au fost creați de Dumnezeu doxologici, ca și oamenii. Ei au fost creați înaintea noastră, a oamenilor, pentru că atunci când Dumnezeu a făcut stelele, toți Îngerii [πάντες Ἄγγελοί] Lui L-au lăudat cu glas mare [Iov 38, 7, LXX]. Însă Îngerii Lui Îl laudă neîncetat, iar noi încercăm, cu toate neputințele noastre, să trăim asemănător Îngerilor celor fără de trupuri, ca unii care ne robim continuu trupul sufletului. Pentru că o avem călăuzitoare și întăritoare a noastră pe Născătoarea de Dumnezeu, „cea care este mai sfântă decât Sfinții Îngeri”[2], și care ne bucură mereu și ne ajută în mod continuu în viața noastră ascetică.

Pentru că noi avem nevoie de ajutor în mod continuu, pentru că avem vrăjmași fără de trup care se luptă cu noi. Care se luptă cu noi zi și noapte, fără de încetare [I Petr. 5, 8, BYZ]. Căci din ceata Îngerilor Lui au căzut și demonii [Is. 14, 12, LXX], care ne sunt acum potrivnici, care ne sunt dușmani neîmpăcați. Și ei caută mereu să ne mintă [In. 8, 44, BYZ], să ne înșele încrederea și atenția, pentru ca să ne propună minciuna drept „adevăr”.

De aceea, pentru a nu fi înșelați de îngerii cei căzuți, adică de demoni, trebuie să-i chemăm în ajutor pe toți membrii Împărăției lui Dumnezeu, adică pe Maica lui Dumnezeu, pe toți Sfinții Îngeri și pe toți Sfinții Lui, pentru ca să lupte împreună cu noi împotriva demonilor. Ca să ne ajute pe noi, cei slabi, cei slăbănogiți prin patimile noastre, în lupta cu demonii cei fără de trup. Căci Sfinții și Îngerii Lui, atunci când sunt chemați de către noi, vin împreună în ajutorul nostru, pentru că ei luptă în mod continuu de partea noastră, a celor care ne sfințim viața în Biserica lui Dumnezeu.

Tocmai din acest motiv, în fiecare clipă a vieții noastre, noi trebuie să știm că nu suntem singuri. Nu am fost, nu suntem și nu vom fi niciodată singuri, pentru că Dumnezeu și întreaga Lui Împărăție sunt de partea noastră. Însă Dumnezeu vrea să ne vadă pe noi smeriți, atenți, răbdători în orice zi a mântuirii noastre, pentru că El vrea să cerem în mod continuu ajutorul Lui și pe cel al Sfinților și Îngerilor Lui în viața noastră. Adică El vrea să învățăm de pe acum, de aici, din Biserica Lui, comuniunea cu toți cei credincioși și cu Sfinții și Îngerii Lui, pentru că Împărăția Lui e spațiul comuniunii și nu al certei.

Cearta, invidia, nesimțirea nu au loc în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, orice patimă și orice păcat sunt lucruri improprii vieții creștine și toate trebuie spovedite. Trebuie spovedite și părăsite, uitate, ca atunci când vrem să uităm un coșmar.

Pentru că toată virtutea e viața creștină, toată bucuria și sfințenia, iar viața cu Dumnezeu e viața reală, profundă, binecuvântată, responsabilă, împlinitoare. Și dacă ne dăm cu totul viața noastră lui Hristos Dumnezeu, după cum spunem în ectenii, dacă ne-o dăruim pe fiecare clipă Lui, pe atât noi avem  viață eclesială, o viață autentică.

Și pe atât vom înțelege viața Îngerilor Lui, viața la care suntem chemați și noi, în Împărăția lui Dumnezeu, și despre care Sfântul Sfințit Mucenic Dionisios Areopagitul, în sec. I al Bisericii, a scris în mod exemplar, pe baza experienței sale celei dumnezeiești. Pentru că de la el știe, după voia lui Dumnezeu, întreaga Biserică, faptul că există o ierarhie cerească și că ea este formată, de sus în jos, din Serafimi, Heruvimi, Tronuri, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii, Arhangheli și Îngeri[3], cu toții stând în jurul lui Dumnezeu și slujindu-I Lui în mod desăvârșit.

Căci explicându-ne viața fiecărei cete de Îngeri în parte, Sfântul Dionisios ne-a spus cum slujește fiecare în mod desăvârșit lui Dumnezeu și cum își transmite una alteia cunoașterea nemijlocită a lui Dumnezeu[4] și cum ne este predată ea, de către ierarhia îngerească, și nouă, ierarhiei celei pământești a lui Dumnezeu. Pentru că ierarhia cerească este creația lui Dumnezeu, pentru ca să fie școala autentică de predare a cunoașterii lui Dumnezeu. Pentru că Puterile cerești din treptele de mai jos sunt introduse în cunoașterea lui Dumnezeu de cele de deasupra lor[5].

Și așa se petrec lucrurile și în Biserica lui Dumnezeu de pe pământ! Pentru că cei care sunt mai introduși în cunoașterea celor dumnezeiești și în cunoașterea Tradiției Bisericii le predau celorlalți despre experiența lor duhovnicească și, în același timp, despre experiența de veacuri a Bisericii. Căci experiența noastră mistică trebuie să fie una cu a Bisericii și trebuie să crească continuu asumându-și viața și Tradiția Bisericii. Pentru că întreaga istorie și teologie a Bisericii trebuie să ne-o asumăm și să ne personalizăm prin intermediul ei, adică devenind creștini.

Căci creștinii se nasc și trăiesc în Biserică, trăiesc și se înduhovnicesc împreună cu toată Biserica, din toate secolele și de pretutindeni, și nu în sciziune cu ea. Din acest motiv, orice despărțire de Biserică, în vreun gând sau faptă sau prin totala ruptură de viața ei, înseamnă moarte duhovnicească, pentru că joardele sunt vii doar dacă sunt ale viei celei duhovnicești [In. 15, 5], adică ale lui Hristos.

Însă, cei care din știință sau din neștiință greșesc împotriva teologiei și a vieții Bisericii, dar rămân în Biserica Lui, aceia se pot pocăi și se pot îndrepta, pentru că se pot însănătoși duhovnicește. Dar cei care, în mod conștient și răutăcios, ies din Biserica mântuirii, pentru a opta pentru diverse pseudo-biserici și religii păgâne sau pentru necredință și viață telurică, aceia se situează în mod voit în focul Iadului [In. 15, 6]. Pentru că se rup de trupul Bisericii și din vase de cinste ale lui Dumnezeu devin vase de necinste [II Tim. 2, 20]. Adică devin oameni care se secătuiesc de slava lui Dumnezeu, pentru că nu mai vor să se sfințească pentru El [I Cor. 6, 19].

– De ce sunt puși în prim-plan Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil în praznicul de astăzi, deși ei sunt Puteri cerești inferioare Heruvimilor și Serafimilor?

– Pentru că Dumnezeu a lucrat prin cei doi Arhangheli ai Lui multe minuni și revelații în Vechiul și în Noul Testament. Iar Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil[6] le subliniază în mod foarte elocvent. E de ajuns să îl citim de la un capăt la altul, pentru ca să vedem ce a făcut Sfântul Mihail pentru lume și pentru poporul lui Israil, apoi Sfântul Gavriil, cu precădere în iconomia întrupării Domnului. Și pentru aceasta ei doi sunt emblema acestui praznic, pe când toți ceilalți sunt pomeniți la un loc, sub titulatura de Puteri cerești și netrupești[7].

Dar prin pomenirea lor la un loc nu se face nicio minimalizare a lor. Căci ei sunt „zeci de mii de zeci de mii și mii de mii [μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων]” [Apoc. 5, 11, BYZ]. Tocmai de aceea, a-i pomeni la un loc, în sinaxă, înseamnă a-i vedea pe toți în jurul lui Dumnezeu, ca slujitori ai Lui și ca ajutători ai mântuirii noastre. Pentru că ei ne învață că adevărata viață e cea în ascultare de Dumnezeu și că adevărata cunoaștere e cunoașterea lui Dumnezeu. Că viața cu Dumnezeu e una plină de armonie și de frumusețe dumnezeiască, în care ascultarea și respectul reciproc sunt la ele acasă.

Mi-am pus de multe ori problema…dacă am simțit lângă mine pe Îngerii lui Dumnezeu, în viața mea de zi cu zi și în slujirea mea preoțească. Și cred că am conștientizat de mai multe ori prezența lor în viața mea, fără ca să știu, bineînțeles, tot aportul lor la viața mea și la viața întregii lumi.

Odată, o putere nevăzută, dar plină de tărie dumnezeiască, m-a dat la o parte în mod fizic din calea unei mașini. Care era pe punctul de a mă strivi. Și atunci am știut în mod clar că a fost un Înger al lui Dumnezeu. Adesea, când slujesc Dumnezeiasca Liturghie, simt că Îngerii și Sfinții lui Dumnezeu sunt cu noi, cu cei care slujim, că sunt plini de slava lui Dumnezeu și că îmi împărtășesc din evlavia și din tăcerea lor și din bucuria lor extatică. Care sunt nespus de profunde și de simple în același timp și care te fac un izvor viu de veselie sfântă.

Sfântul Ilie văzătorul de Dumnezeu[8] îmi vorbea adesea despre prezența Sfinților Îngeri și a Sfinților lui Dumnezeu în rugăciunile sale extatice, cele făcute în vedere dumnezeiască. Și că la un moment dat a văzut în mod extatic cum Îngerii lui Dumnezeu erau incomodați de neputința lui de a trăi o viață mereu sfântă, mereu la cote înalte. Pentru că ei ne vor pe noi, pe noi toți, plini de curăție și de sfințenie, așa după cum sunt ei.

Iar Viețile Sfinților sunt pline, ca și Scriptura, de prezența Sfinților Îngeri în viața lor, a Sfinților, pentru că Îngerii lui Dumnezeu sunt ajutătorii noștri în drumul nostru spre cer.

Într-o predică de sine stătătoare am vorbit despre pomenirea de 5 ani a bunicii mele, Floarea, și despre cum Sfinții Îngeri, astăzi pomeniți, au ajutat-o să meargă la Domnul. Căci pe toți ei ne ajută să ne întoarcem la pocăință, să ne întoarcem la teologia și la viața Bisericii, pentru a ne pregăti eshatologic pentru viața cea veșnică. Pentru că ziua de 8 ne vorbește despre ziua a 8-a, despre ziua Împărăției celei veșnice, în care ne vom bucura împreună cu Sfinții și Îngerii Lui, noi, toți cei care am râvnit pentru El toată viața. Căci acea zi este fără de noapte și nu vom mai avea nevoie de soare, pentru că Dumnezeu va fi lumina noastră și împreună cu El vom împărăți în veci [Apoc. 22, 5, BYZ].

De aceea, iubiții mei, cine este ca Dumnezeu[9]? Cine este puterea noastră, dacă nu e Dumnezeu[10]? Și v-am trimis la numele lor, ale Arhanghelilor Mihail și Gavriil, pentru ca să vedeți că numele lor sunt teoforice. Numele lor în limba ebraică vorbesc despre Dumnezeu. Pentru că Îngerii și Sfinții vorbesc prin toată viața lor despre El. Căci Dumnezeu e tăria și bucuria lor, El e pacea și frumusețea lor cea veșnică.

Iar Îngerii lui Dumnezeu vor ca noi să vorbim despre Dumnezeu și despre Biserica Lui prin tot ceea ce facem. Pentru că ei ne vor biserici sfințite, raiuri cuvântătoare de Dumnezeu, frumuseți desăvârșite, personalizate, în care Dumnezeu să locuiască în veci.

La mulți ani celor care poartă numele celor doi Sfinți Arhangheli ai lui Dumnezeu și multă împlinire în tot ceea fac! Dumnezeu să ne întărească pe toți ca să ne umplem de ajutorul și de rugăciunile Sfinților Îngeri și ale Sfinților Lui pentru noi și pentru mântuirea întregii lumi. Amin!


[1] Scrisă în ziua de 6 noiembrie 2017, o zi de luni, înnorată, cu 7 grade la ora 9.00.

[2] Ultima cântare mariologică din Rugăciunile serii.

[3] Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrij. de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, p. 23-29.

[4] Idem, p. 24. [5] Idem, p. 25.

[6] A se vedea: https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfintilor-arhangheli-mihail-gavriil.

[7] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/m/11/d/8/sxsaintlist.aspx.

[8] A se vedea: https://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/29/despre-omul-imparatiei/.

[9] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghelul_Mihail.

[10] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghelul_Gabriel.

8 comentarii la „Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor Sfintelor, Cereștilor și Netrupeștilor Puteri [8 noiembrie 2017]”

  1. Foarte bune precizările despre cei care sunt prăznuiți astăzi, adică toți Îngerii, toate cetele cerești. Doamne ajută, spor în toate!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *