Înțelepciunea lui Salomon, cap. 15, cf. LXX

1. Iar Tu, Dumnezeul nostru, [ești] bun și drept, îndelung-răbdător și [cu] milă cârmuind toate.

2. Căci și dacă avem să păcătuim, ai Tăi suntem, știind tăria Ta. Și nu vom păcătui, știind că ai Tăi am fost socotiți.

3. Căci a Te înțelege pe Tine [este] întreaga dreptate [τὸ γὰρ ἐπίστασθαί Σε ὁλόκληρος δικαιοσύνη] și să știi [a ști] tăria Ta [este] rădăcina nemuririi [καὶ εἰδέναι Σου τὸ κράτος ῥίζα ἀθανασίας].

4. Căci nici [nu] ne-a înșelat pe noi gândirea oamenilor cea cu rău meșteșug [οὔτε γὰρ ἐπλάνησεν ἡμᾶς ἀνθρώπων κακότεχνος ἐπίνοια], nici truda cea fără de rod a scriitorilor umbrei [οὐδὲ σκιαγράφων πόνος ἄκαρπος] [și nici] chipul mânjit [cu] culori potrivite [εἶδος σπιλωθὲν χρώμασιν διηλλαγμένοις],

5. a căror față vine celor nebuni întru poftă [ὧν ὄψις ἄφροσιν εἰς ὄρεξιν ἔρχεται] și poftește al mortului chip [ποθεῖ τε νεκρᾶς εἰκόνος] [și] vederea cea fără de suflare [εἶδος ἄπνουν][1].

6. [Căci] iubitorii de cele rele [sunt] și cei vrednici de astfel de nădejdi. [Și la fel sunt] și cei care fac și cei care poftesc și cei care se închină [idolilor].

7. Căci și olarul [κεραμεὺς], călcând pământul cel moale, cu osteneală zidește, spre slujba noastră, câte una. Iar din același lut a zidit și vasele cele curate ale lucrurilor cele slujitoare, [dar] și cele dimpotrivă, asemenea pe toate. Și [din] acestea două, [după] care [cum] este folosul fiecăruia, judecător[2] [este] lucrătorul în lut [ὁ πηλουργός].

8. Și lucrătorul cel rău zidește dumnezeu deșert [θεὸν μάταιον] din același lut – [el] care, cu puțin mai înainte, din pământ născându-se, după puțin merge [în cel] din care a fost luat, a sufletului datorie cerându-și –,

9. ci [căci] grija lui nu este că se va osteni, nici că are viață scurtă, ci se sădește aurarilor și argintarilor și pe căldărari îi urmează și slavă crede [că are], că[ci] zidește pe cele înșelătoare.

10. Cenușă [este] inima lui [σποδὸς ἡ καρδία αὐτοῦ] și mai neînsemnată [decât] pământul [este] nădejdea lui [καὶ γῆς εὐτελεστέρα ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ] și mai necinstită [decât] lutul [este] viața lui [πηλοῦ τε ἀτιμότερος ὁ βίος αὐτου].

11. Că nu L-a cunoscut pe Cel care l-a zidit pe el [ὅτι ἠγνόησεν τὸν πλάσαντα αὐτὸν] și pe Cel care i-a suflat lui suflet lucrător [καὶ τὸν ἐμπνεύσαντα αὐτῷ ψυχὴν ἐνεργοῦσαν] și pe Cel care i-a suflat [lui] pe Duhul Cel viu [καὶ ἐμφυσήσαντα Πνεῦμα Ζωτικόν],

12. ci au socotit[3] a fi o jucărie viața noastră [ἀλλ᾽ ἐλογίσαντο παίγνιον εἶναι τὴν ζωὴν ἡμῶν] și traiul [nostru] o sărbătoare avantajoasă [καὶ τὸν βίον πανηγυρισμὸν ἐπικερδη]. Căci trebuie acum, zice [el][4], de unde [se poate], [și] din rău a strânge [ceva].

13. Căci el [mai mult] decât toți a știut că păcătuiește, zidind, al lucrului [din lucrul] de pământ, vase ușor de spart și cioplite.

14. Și toți [sunt] cei mai nebuni [πάντες δὲ ἀφρονέστατοι] și cei bolnavi [mai mult] decât sufletul celui prunc [καὶ τάλανες ὑπὲρ ψυχὴν νηπίου]. [Pentru că sunt] vrăjmașii poporului Tău, asuprindu-l pe el.

15. Că și pe toți idolii neamurilor i-au socotit „dumnezei”, cărora nici folosul ochilor [nu le este] întru vedere, nici nasurile [lor] întru tragere de aer, nici urechile a auzi, nici degetele mâinilor întru atingere și picioarele lor [sunt] nefolositoare pentru urcare.

16. Căci omul i-a făcut pe ei[5] și cel care a fost împrumutat [cu] duh i-a zidit pe ei. [Pentru] că niciun om [nu] poate să zidească un dumnezeu asemenea Lui,

17. ci muritor fiind, muritor face, [cu] mâinile cele fărădelege. Că mai bun este [el decât] lucrurile închinărilor sale, pe care el le-a trăit, iar acelea niciodată.

18. Dar și la vietățile cele mai vrăjmașe se închină, căci [cu] nebunia se unesc [și decât] celelalte sunt mai rele.

19. Și nici [nu] câștigă cele bune, cât să dorești ca în fața vietăților [οὐδ᾽ ὅσον ἐπιποθῆσαι ὡς ἐν ζῴων ὄψει καλὰ τυγχάνει], ci au fugit și de lauda lui Dumnezeu și de binecuvântarea Sa [ἐκπέφευγεν δὲ καὶ τὸν τοῦ Θεοῦ ἔπαινον καὶ τὴν εὐλογίαν Αὐτοῦ].


[1] Se referă la idoli.

[2] El decide ce fel de vas trebuie să zidească.

[3] Se referă la oamenii idolatri.

[4] Omul idolatru, păcătos, avar.

[5] Pe idoli.