Înțelepciunea lui Sirah, Cuvântul înainte, cf. LXX

1. Multe și mari nouă dându-ni-se, prin lege și [prin] Profeți

2. și [prin] altele [care] după ele au urmat,

3. pentru care cuvenit este a lăuda pe Israil de învățătură și de înțelepciune.

4. Și că nu numai cei care citesc cuvenit este a fi învățați [ἐπιστήμονας],

5. ci și celor din afară a putea a fi de folos cei iubitori de învățătură [τοὺς φιλομαθοῦντας],

6. și zicând și scriind,

7. bunicul meu [ὁ πάππος μου], Iisus [Ἰησοῦς], pe cât de mult pe sine dându-se citirii,

8. și întru cea a legii

9. și a Profeților

10. și a celorlalte cărți ale părinților,

11. și în acestea destulă maturitate [ἕξιν] dobândind,

12. înainte s-a adus și el [ca] să scrie ceva [din] cele cuvenite, întru învățătură și înțelepciune,

13. pentru ca cei iubitori de învățătură, și pe aceștia răspunzători [ἔνοχοι] făcându-i,

14. [cu] mult mai mult să adauge prin viețuirea cea legiuită [διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεως].

15. Așadar, ați fost rugați

16. cu gând bun și atenție

17. a face citirea

18. și îngăduință a avea

19. la care or să ne pară [că am avut de-a face cu]

20. cele care au fost grele după erminie [κατὰ τὴν ἑρμηνείαν], [cu] unele ziceri fiind cu neputință [acest lucru].

21. Căci nu au aceeași putere

22. acestea în[tru] acelea, [care sunt] zise evreiește. Și când are să se mute[1] [rândurile de față] întru altă limbă,

23. și nu numai acestea,

24. ci și legea aceasta și Profeții

25. și celelalte cărți [ale Scripturii],

26. nu mică a avea [va fi] diferența [τὴν διαφορὰν] în[tre] acestea zise.

27. Căci în ale celui de al 38-lea an [ἐν γὰρ τῷ ὀγδόῳ καὶ τριακοστῷ ἔτει], în ale Făcătorului-de-bine împărat [ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως],

28. mergând întru Egiptos și petrecând acolo ceva vreme,

29. aflând, de asemenea, nu mică învățătură,

30. am gândit [ca fiind] foarte de folos [ἀναγκαιότατον] și eu însumi să aduc puțină râvnă și iubire de osteneală [ca] să traduc această carte [τοῦ μεθερμηνεῦσαι τήνδε τὴν βίβλον][2].

31. [Căci] multă priveghere și cunoaștere aducând

32. în trecerea vremii,

33. către [ca], la sfârșit aducând cartea, să o las să iasă

34. și celor [care sunt] în pribegie [și] care voiesc a iubi învățătura,

35. mai înainte pregătindu-și obiceiurile,

36. [pentru] a viețui în mod legiuit.


[1] Când se va traduce.

[2] Se subînțelege că a tradus-o din ebraică în greacă.