Înțelepciunea lui Sirah, cap. 4, cf. LXX

1. Copile, viața celui sărac să nu o lipsești și să nu-ți tragi deoparte ochii [de la] cei lipsiți!

2. Suflet flămând să nu întristezi și să nu urgisești pe om în[tru] neliniștea [ἐν ἀπορίᾳ] lui.

3. Inimă urgisită să nu tulburi și să nu tragi deoparte darul [celui care] având nevoie [are nevoie] [καὶ μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεομένου].

4. [De] rugătorul necăjit nu te lepăda și să nu-ți întorci fața ta de la cel sărac.

5. De la rugându-se stăruitor [cel care se roagă stăruitor] să nu-ți întorci ochiul [ἀπὸ δεομένου μὴ ἀποστρέψῃς ὀφθαλμὸν] și să nu dai loc omului să te blesteme [καὶ μὴ δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σε][1].

6. Căci blestemându-te în amărăciunea sufletului său [καταρωμένου γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ], a sa rugăciune va fi ascultată de Cel care l-a făcut pe el [τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ὁ ποιήσας αὐτόν].

7. Iubit fă-te pe tine adunării [προσφιλῆ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει][2] și celui mare[3] smerește capul tău [καὶ μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σου]!

8. Pleacă celui sărac urechea ta [κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου] și răspunde-i lui cele de pace în liniște [καὶ ἀποκρίθητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραΰτητι]!

9. Scoate-l [pe cel] nedreptățit din mâna [celui care îl] nedreptățește [pe el] și să nu fii mic la suflet [μὴ ὀλιγοψυχήσῃς] când judeci tu!

10. Fii orfanilor ca un tată [γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ] și în loc de bărbat mamei lor [καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν]! Și vei fi ca un fiu Celui Preaînalt [καὶ ἔσῃ ὡς υἱὸς Ὑψίστου] și [Dumnezeu] te va iubi pe tine mai mult decât maica ta [καὶ ἀγαπήσει σε μᾶλλον ἢ μήτηρ σου].

11. Înțelepciunea pe fiii ei i-a înălțat[4] și [ea] îi apucă pe cei care o caută pe ea.

12. Cel ce o iubește pe ea[5] iubește viața și cei care se ridică dis-de-dimineață către ea se vor umple de veselie.

13. Cel care o apucă pe ea va moșteni slava [ὁ κρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν][6] și [la] care intră [înțelepciunea], [pe acela] Domnul îl binecuvintează [καὶ οὗ εἰσπορεύεται εὐλογεῖ Κύριος].

14. Cei care slujesc ei vor sluji Celui Sfânt și pe cei care o iubesc pe ea îi iubește Domnul.

15. Cel care o ascultă pe ea va judeca neamurile și cel care ia aminte ei va locui nădăjduind.

16. Dacă are să se încredințeze [de ea] o va moșteni pe ea și în stăpânirea [ei] vor fi neamurile sale.

17. Că stăruitor va merge cu el în cele dintâi, frică și teamă va aduce asupra lui. Și îl va munci pe el în învățătura ei, până ce are să se încredințeze sufletului său. Și îl va ispiti pe el în dreptățile ei

18. și iarăși se va întoarce, pe drept, către el și îl va veseli pe el și îi va descoperi lui cele ascunse ale ei.

19. Dacă are să se rătăcească, îl va părăsi pe el și îl va da pe el întru mâinile căderii sale [καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ].

20. Păzește vremea și păzește-te de cel rău și pentru sufletul tău nu ai să te rușinezi!

21. Căci este rușine aducând [care aduce] păcat [ἔστιν γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν] și este rușine [care aduce] slava și harul [καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις].

22. Să nu iei o față împotriva sufletului tău [μὴ λάβῃς πρόσωπον κατὰ τῆς ψυχῆς σου][7] și nu ai să te rușinezi întru căderea ta [καὶ μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου].

23. Să nu oprești cuvântul în vremea nevoii [μὴ κωλύσῃς λόγον ἐν καιρῷ χρείας].

24. Căci în cuvânt se va cunoaște înțelepciunea [ἐν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται σοφία] și învățătura în cuvântul limbii [καὶ παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσης].

25. Nu te împotrivi adevărului [μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθείᾳ] și pentru neînvățătura ta rușinează-te [καὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἐντράπηθι]!

26. Să nu te rușinezi să mărturisești împotriva păcatelor tale [μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ᾽ ἁμαρτίαις σου] și nu sili curgerea râului!

27. Și să nu te împrăștii pe tine omului celui nebun și să nu iei fața stăpânitorului.

28. Până la moarte luptă-te pentru adevăr [ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας] și Domnul Dumnezeu se va război pentru tine [καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ]!

29. Nu fii îndrăzneț în limba ta și leneș și slăbănog în faptele tale!

30. Nu fii ca un leu în casa ta și jucând un rol în[aintea] slujitorilor tăi!

31. Să nu fie mâna ta întinsă întru să ia și scurtă în a da înapoi!


[1] Prilej, motiv pentru ca să te blesteme.

[2] Adunării liturgice sau comunității religioase.

[3] Celui care este mai mare din punct de vedere religios și politic. Conducătorilor religioși și politici.

[4] Profeție despre Domnul și despre creșterea duhovnicească a Sfinților Săi.

[5] Pe înțelepciune.

[6] Lui Dumnezeu.

[7] Să nu mistifici, prin fața ta, adevărul sufletului tău. Sau să ai fața, după cum ai și inima.