Isaias, cap. 55, cf. LXX

1. Cei care sunteți însetați, veniți la apă și câți nu aveți argint, mergând, cumpărați! Și beți fără de argint și [fără] de preț vin și unsoare!

2. Pentru ce cinstiți argintul? Și [oare] truda voastră nu [este] întru săturare? „Ascultați-Mă și veți mânca cele bune și se va desfăta în[tru] cele bune sufletul vostru!

3. Luați aminte [cu] urechile voastre și urmați căilor Mele! Ascultați-Mă și va trăi în[tru] cele bune sufletul vostru și voi pune vouă făgăduința cea veșnică, cele cuvioase ale lui David, cele credincioase!

4. Iată, mărturie în[tru] neamuri l-am dat pe el, stăpânitor și poruncind neamurilor!”.

5. Neamurile care nu te știau pe tine te vor chema și popoarele care nu te cunosc pe tine la tine se vor adăposti, pentru Dumnezeul tău, a Celui Sfânt al lui Israil, că[ci El] te-a slăvit pe tine.

6. Căutați-L pe Dumnezeu și, când Îl aflați pe El, chemați-L! Iar când are să Se apropie vouă [de voi],

7. să lase cel neevlavios căile sale și omul cel fărădelege sfaturile sale și să se întoarcă la Domnul și va fi miluit! Că [Domnul] în[tru] mult va ierta păcatele voastre [ἐπὶ πολὺ ἀφήσει τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν].

8. „Căci nu sunt sfaturile Mele ca sfaturile voastre, nici căile Mele ca căile voastre”, zice Domnul.

9. „Ci, precum este depărtat cerul de pământ, așa este depărtată calea Mea de căile voastre și cugetele voastre de cugetul Meu.

10. Căci, [ca atunci] când are să cadă ca ploaia sau [ca] zăpada din cer și [apa] nu are se întoarcă, până ce [nu] are să îmbete pământul, și [grâul nu] are să crească și [nu] are să încolțească și [nu] are să dea sămânță celui care seamănă și pâine întru mâncare,

11. așa va fi [și] cuvântul Meu, care are să iasă din gura Mea: nu are să se întoarcă, până ce [nu] are [au] să se împlinească [toate] câte am vrut. Și [astfel] voi spori căile tale și poruncile Mele.

12. Căci în[tru] veselie veți ieși și în[tru] bucurie veți fi învățați. Căci munții și dealurile vor sălta, așteptându-vă pe voi în[tru] bucurie, și toți pomii câmpului va [vor] bate [cu] crengile [lor][1].

13. Și în loc de trestie va sui chiparosul [καὶ ἀντὶ τῆς στοιβῆς ἀναβήσεται κυπάρισσος], iar în loc de margaretă va sui mirtul [ἀντὶ δὲ τῆς κονύζης ἀναβήσεται μυρσίνη]”. Și Domnul va fi întru nume și întru semn veșnic și nu va înceta [să fie].


[1] Ca și când ar aplauda.