Lucas 5, 27-39, cf. BYZ

27. Și după acestea, [Iisus] a ieșit și a văzut un vameș, [cu] numele Levi [Λευί[1]], stând la vamă, și i-a zis lui: „Urmează-Mi Mie [Ἀκολούθει Μοι]!”.

28. Și [Levi], lăsând toate, ridicându-se I-a urmat Lui.

29. Și Levi I-a făcut Lui ospăț mare [δοχὴν μεγάλην] în casa sa! Și era mulțime multă de vameși, [cât] și alții, care erau împreună cu ei șezând.

30. Și cărturarii lor și fariseii cârteau [ἐγόγγυζον] împotriva ucenicilor Săi, zicând: „Pentru ce cu vameșii și [cu] păcătoșii mâncați și beți!”.

31. Și Iisus, răspunzându-le, a zis către ei: „Nu au nevoie cei care sunt sănătoși de doctor [Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ], ci cei care sunt bolnavi [ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες].

32. Nu am venit să chem pe cei Drepți [Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι Δικαίους], ci pe cei păcătoși întru pocăință [ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν]”.

33. Iar ei au zis către El: „De ce ucenicii lui Ioannis postesc deseori și fac rugăciuni, la fel și ai fariseilor, iar ai Tăi mănâncă și bea?”.

34. Și El a zis către ei: „Nu puteți pe fiii însoțitorului Mirelui [Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος], cât Mirele este cu ei [ἐν ᾧ ὁ Νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν], să-i faceți a posti [ποιῆσαι νηστεύειν]!

35. Dar vor veni zilele și când are să se ia de la ei Mirele. Atunci vor posti în zilele acelea”.

36. Și le zicea și parabolă către ei, că: „Nimeni [nu] pune petic de veșmânt nou la veșmânt vechi! Iar de nu [face așa], și cel nou se rupe, și celui vechi nu i se potrivește [peticul] de la cel nou.

37. Și nimeni [nu] pune vin nou întru burdufurile cele vechi! Iar de nu [face așa], vinul cel nou va rupe burdufurile și el se va vărsa și burdufurile vor pieri.

38. Ci vinul cel nou întru burdufurile cele noi trebuie să fie pus și ambele se vor păstra.

39. Și nimeni bând pe cel vechi [nu] voiește numaidecât pe cel nou, ci zice: «Mai bun este cel vechi»”.


[1] Aceasta e forma de N. În text avem forma de Ac.: Λευΐν.