Înțelepciunea lui Sirah, cap. 7, 1-17, cf. LXX

1. Nu fă cele rele [μὴ ποίει κακά]! Iar dacă nu [faci așa], are să te prindă pe tine cel rău [σε καταλάβῃ κακόν][1].

2. Depărtează-te de la cel nedrept și se va abate de la tine!

3. Fiule, nu semăna pe brazdele nedreptății [αὔλακας ἀδικίας] și nu ai să le seceri pe ele de șapte ori [mai mult]!

4. Nu căuta de la Domnul stăpânire, nici de la împărat scaun de slavă!

5. Nu te îndrepta înaintea Domnului și în fața împăratului nu te înțelepți[2]!

6. Nu căuta să te faci judecător, [dacă] nu vei putea să îndepărtezi nedreptățile! Ca nu cumva să te temi de fața stăpânitorului și [astfel] vei pune poticnire în dreptatea ta [καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου].

7. Nu păcătui întru mulțimea cetății [μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως][3] și să nu te cobori pe tine în mulțime [καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ][4]!

8. Să nu legi de două ori păcatul[5] [μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν], căci în una [din dăți] nu vei fi nevinovat [ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃ].

9. Să nu zici: „[Întru] mulțimea darurilor mele va privi [τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται][6] și când am să mă aduc Dumnezeului Celui Preaînalt, [El] va primi [καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με Θεῷ Ὑψίστῳ προσδέξεται]”.

10. Să nu fii puțin la suflet în[tru] rugăciunea ta [μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου][7] și să nu treci cu vederea să faci milostenie [καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς].

11. Nu batjocori pe omul fiind [care este] în[tru] amărăciunea sufletului său [μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ]! Căci este Cel care smerește și Cel care înalță [ἔστιν γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν].

12. Nu ara minciună împotriva fratelui tău [μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ᾽ ἀδελφῷ σου][8], nici prietenului [nu] fă asemenea [μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει]!

13. Nu voi a minți toată minciuna [μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος]! Căci neîntreruperea ei nu [este] întru bine [ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν].

14. Nu flecări în[tru] mulțimea celor mai bătrâni [μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων] și să nu îndoiești cuvântul în[tru] rugăciunea ta [καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου][9]!

15. Să nu urăști munca cea obositoare [μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν] și plugăria[10] de Cel Preaînalt zidită [καὶ γεωργίαν ὑπὸ Ὑψίστου ἐκτισμένην].

16. Nu te socoti pe tine în mulțimea celor păcătoși [μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν][11]! Amintește-ți că urgia [Lui] nu va întârzia [μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ]!

17. Smerește foarte sufletul tău [ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου], că[ci] răzbunarea celui neevlavios[12] [este] focul și viermele [ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ][13]!


[1] Satanas.

[2] Cu sensul: Nu te crede „Drept” în fața lui Dumnezeu și nici înțelept în fața împăratului.

[3] Nu păcătui la vedere! Nu păcătui încât să te vadă toată lumea din cetate!

[4] Nu te comporta ca un om nedemn, pentru ca să nu fii nesocotit de către oameni! Ca să nu fii în ochii lor „unul oarecare”.

[5] Acest îndemn scriptural a devenit o prescripție de drept canonic. Pentru că nu se pedepsește de două ori același păcat.

[6] Cu referire la Dumnezeu.

[7] Să nu te rogi lui Dumnezeu cu descurajare, cu neîncredere, fără nădejde!

[8] Nu te munci să inventezi minciuni la adresa fratelui tău!

[9] Să nu spui de două ori același lucru lui Dumnezeu, ca și când El „nu te-ar fi auzit” din prima!

[10] Munca câmpului, agricultura.

[11] Nu trăi ca cei păcătoși! Nu considera că „adevărata viață” e viața celor păcătoși, pentru că aceștia păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu!

[12] Răzbunarea lui Dumnezeu pe cel neevlavios.

[13] Focul și viermele ca pedepse ale Iadului, despre care va vorbi Domnul în propovăduirea Sa.

2 comentarii la „Înțelepciunea lui Sirah, cap. 7, 1-17, cf. LXX”

    1. A-ți smeri foarte mult sufletul, doamnă Olivia, înseamnă a te considera nevrednic de viața aceasta și de toată milostivirea lui Dumnezeu! A trăi tot timpul cu simțirea acestui mare adevăr în sufletul tău. Vă doresc numai bine!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *