Înțelepciunea lui Sirah, cap. 9, 1-9, cf. LXX

1. Nu râvni femeia sânului tău [μὴ ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου][1], nici să te înveți pe tine învățătura cea rea!

2. Să nu dai femeii sufletul tău [μὴ δῷς γυναικὶ τὴν ψυχήν σου], [ca nu cumva] să pună ea piciorul peste tăria ta [ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου][2].

3. Nu te întâlni [cu] femeia însoțind [μὴ ὑπάντα γυναικὶ ἑταιριζομένῃ][3] [pe alții], ca nu cumva să cazi întru cursele ei!

4. Cu [cea] cântând[4] nu rămâne, ca nu cumva să fii biruit în încercările ei [de a te ademeni]!

5. [Pe] fecioară nu o privi [παρθένον μὴ καταμάνθανε][prea bine], ca nu cumva să te poticnești în[tru] certările ei [μήποτε σκανδαλισθῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς][5]!

6. Să nu dai curvelor sufletul tău [μὴ δῷς πόρναις τὴν ψυχήν σου][6], ca să nu pierzi moștenirea ta.

7. Nu privi împrejur în străduțele cetății [μὴ περιβλέπου ἐν ῥύμαις πόλεως] și în[tru] pustiile ei nu te rătăci [καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ][7]!

8. Întoarce-ți ochiul de la femeia cea bine-făcută/ frumoasă [ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου] și nu privi [prea bine] frumusețea cea străină [καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον][8]! [Căci] în frumusețea[9] femeii mulți s-au rătăcit [ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν][10] și, din aceasta[11], iubirea ca focul se aprinde [καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται].

9. Cu femeia cea măritată nu ședea împreună și să nu împarți masa cu ea în[tru] vin [καὶ μὴ συμβολοκοπήσῃς μετ᾽ αὐτῆς ἐν οἴνῳ][12], ca nu cumva să se abată sufletul tău asupra ei [μήποτε ἐκκλίνῃ ἡ ψυχή σου ἐπ᾽ αὐτὴν][13] și [cu] duhul tău să aluneci întru pieire [καὶ τῷ πνεύματί σου ὀλίσθῃς εἰς ἀπώλειαν][14]!


[1] Nu căuta să ai relații sexuale cu sora ta! Dacă „sânul tău” înseamnă „sânul mamei tale”. Sânul de la care ați supt amândoi.

[2] Să nu-ți iubești soția mai mult decât pe Dumnezeu! Căci ea va moleși tăria ta duhovnicească.

[3] În Biblia de la 1688 avem: „cu muiarea ce să face talaniță”. Iar talaniță = târfă, prostituată, cf. http://www.dex.ro/talaniță.

[4] Cu femeia cântăreață.

[5] Nu te uita prea mult la o fecioară și nu te îndrăgosti de ea și nu avea relații sexuale cu ea, ca să nu primești de la Dumnezeu aceleași certări ca și ea, ca una care și-a pierdut fecioria ei în mod păcătos!

[6] Să nu te îndrăgostești de ele și să nu te culci cu ele!

[7] Nu căuta să te culci cu femei desfrânate, pentru că te va înșela pofta desfrânată și te va duce la pieire!

[8] Nu privi insistent la femeia care nu-ți aparține! Căci ea este „frumusețea cea străină”.

[9] Din cauza frumuseții ei.

[10] S-au rătăcit de la viața cuvioasă.

[11] Din vederea frumuseții femeii.

[12] Să nu mănânci și să nu bei vin împreună cu ea!

[13] Ca nu cumva să te îndrăgostești de ea.

[14] Și cu sufletul tău să aluneci în păcat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.