Înțelepciunea lui Sirah, cap. 10, 1-13, cf. LXX

1. Judecătorul cel înțelept va învăța pe poporul său și stăpânirea celui înțelegător rânduită va fi.

2. După judecătorul poporului, așa [sunt] și slujitorii lui, și după conducătorul cetății [sunt] toți cei care locuiesc [în] ea.

3. Împăratul cel neînvățat va nimici pe poporul său și cetatea va fi locuită în[tru] înțelegerea stăpânitorilor.

4. În mâna Domnului [este] stăpânirea pământului [ἐν χειρὶ Κυρίου ἡ ἐξουσία τῆς γῆς] și pe cel folositor îl va ridica întru vreme peste el [καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ᾽ αὐτῆς][1].

5. În mâna Domnului [este] buna-călătorie a omului [ἐν χειρὶ Κυρίου εὐοδία ἀνδρός] și feței cărturarului îi va pune slava Sa [καὶ προσώπῳ γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν Αὐτοῦ].

6. În toată nedreptatea să nu te înfurii aproapelui [pe aproapele tău] și nu fă nimic în[tru] lucrurile semeției!

7. Urâtă [este] înaintea Domnului și a oamenilor trufia [μισητὴ ἔναντι Κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὑπερηφανία] și din amândouă [este] nedreptatea cea rea.

8. Împărăția de la un neam întru [alt] neam se mută, pentru nedreptăți și semeții și averi.

9. De ce se trufește [se trufesc] pământul și cenușa [τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός][2]? Că[ci], în viață [fiind], am lepădat cele dinăuntru ale sale [ὅτι ἐν ζωῇ ἔρριψα τὰ ἐνδόσθια αὐτου][3].

10. Doctorul taie boala cea îndelungată și împăratul astăzi și mâine va muri.

11. Căci [atunci] când [are] să moară [ἐν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν], pe om îl va [îl vor] moșteni târâtoare și fiare și viermi [ἄνθρωπον κληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ θηρία καὶ σκώληκας].

12. Începutul trufiei omului [este] a se îndepărta de Domnul [ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφίστασθαι ἀπὸ Κυρίου] și de la Cel care l-a făcut pe el s-a îndepărtat inima lui [καὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη ἡ καρδία αὐτοῦ].

13. Că[ci] păcatul [este] începutul trufiei [ὅτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία] și cel care o ține pe ea va turna urâciune [καὶ ὁ κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδέλυγμα]. Pentru aceasta, Domnul a făcut minunate aducerile și i-a nimicit până la sfârșit pe ei.


[1] Profeție hristologică. Pentru că Hristos este Cel folositor nouă, tuturor, și El a fost ridicat întru vreme, în timp, prin întruparea Sa, ca stăpânitor al pământului.

[2] De ce se trufește omul, al cărui trup e pământ și cenușă?

[3] Ale trupului meu. Căci, pe când eram în viață, eu am lepădat prin defecare cele dinăuntru ale trupului meu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *