Înțelepciunea lui Sirah, cap. 10, 1-13, cf. LXX

1. Judecătorul cel înțelept va învăța pe poporul său și stăpânirea celui înțelegător rânduită va fi.

2. După judecătorul poporului, așa [sunt] și slujitorii lui, și după conducătorul cetății [sunt] toți cei care locuiesc [în] ea.

3. Împăratul cel neînvățat va nimici pe poporul său și cetatea va fi locuită în[tru] înțelegerea stăpânitorilor.

4. În mâna Domnului [este] stăpânirea pământului [ἐν χειρὶ Κυρίου ἡ ἐξουσία τῆς γῆς] și pe cel folositor îl va ridica întru vreme peste el [καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ᾽ αὐτῆς][1].

5. În mâna Domnului [este] buna-călătorie a omului [ἐν χειρὶ Κυρίου εὐοδία ἀνδρός] și feței cărturarului îi va pune slava Sa [καὶ προσώπῳ γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν Αὐτοῦ].

6. În toată nedreptatea să nu te înfurii aproapelui [pe aproapele tău] și nu fă nimic în[tru] lucrurile semeției!

7. Urâtă [este] înaintea Domnului și a oamenilor trufia [μισητὴ ἔναντι Κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὑπερηφανία] și din amândouă [este] nedreptatea cea rea.

8. Împărăția de la un neam întru [alt] neam se mută, pentru nedreptăți și semeții și averi.

9. De ce se trufește [se trufesc] pământul și cenușa [τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός][2]? Că[ci], în viață [fiind], am lepădat cele dinăuntru ale sale [ὅτι ἐν ζωῇ ἔρριψα τὰ ἐνδόσθια αὐτου][3].

10. Doctorul taie boala cea îndelungată și împăratul astăzi și mâine va muri.

11. Căci [atunci] când [are] să moară [ἐν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν], pe om îl va [îl vor] moșteni târâtoare și fiare și viermi [ἄνθρωπον κληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ θηρία καὶ σκώληκας].

12. Începutul trufiei omului [este] a se îndepărta de Domnul [ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφίστασθαι ἀπὸ Κυρίου] și de la Cel care l-a făcut pe el s-a îndepărtat inima lui [καὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη ἡ καρδία αὐτοῦ].

13. Că[ci] păcatul [este] începutul trufiei [ὅτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία] și cel care o ține pe ea va turna urâciune [καὶ ὁ κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδέλυγμα]. Pentru aceasta, Domnul a făcut minunate aducerile și i-a nimicit până la sfârșit pe ei.


[1] Profeție hristologică. Pentru că Hristos este Cel folositor nouă, tuturor, și El a fost ridicat întru vreme, în timp, prin întruparea Sa, ca stăpânitor al pământului.

[2] De ce se trufește omul, al cărui trup e pământ și cenușă?

[3] Ale trupului meu. Căci, pe când eram în viață, eu am lepădat prin defecare cele dinăuntru ale trupului meu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.