Lucas 6, 20-38, cf. BYZ

20. Și El, ridicându-Și ochii Lui spre ucenicii Săi, zicea: „Fericiți cei săraci, că a voastră este Împărăția lui Dumnezeu.

21. Fericiți cei care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți cei care plângeți acum, că veți râde.

22. Fericiți sunteți, când or să vă urască pe voi oamenii și când or să vă despartă pe voi și or să vă ocărască și or să scoată numele vostru ca un rău din cauza Fiului omului.

23. Bucurați-vă în acea zi și săltați! Căci, iată, plata voastră cea multă [este] în cer! Căci părinții lor [unele] ca acestea făceau Profeților [κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν τοῖς Προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν].

24. Dar, vai vouă, celor bogați, că primiți [acum] mângâierea voastră [ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν]!

25. Vai vouă, cei [celor] care v-ați săturat, că veți flămânzi! Vai vouă, cei [celor] care râdeți acum, că veți jeli și veți plânge!

26. Vai [Οὐαὶ], când oamenii au să vă zică vouă bine [ὅταν καλς ὑμᾶς εἴπωσιν οἱ ἄνθρωποι]! Căci părinții lor [unele] ca acestea făceau profeților celor mincinoși [τοῖς ψευδοπροφήταις].

27. Dar vouă vă zic, celor care auziți: Iubiți pe vrăjmașii voștri! Faceți bine celor care vă urăsc pe voi!

28. Binecuvântați pe cei care vă blestemă vouă [pe voi]! Rugați-vă pentru cei care vă necăjesc pe voi!

29. Celui care te lovește peste obraz [Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα], dă-l și pe celălalt [πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην]! Și de la cel care ia veșmântul tău [καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον], și [nici] cămașa să n-o oprești [καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς].

30. Și la tot celui care cere de la tine dă-i! Și de la cel care îți ia pe ale tale nu le cere!

31. Și precum voiți ca să vă facă vouă oamenii [Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι], faceți și voi lor asemenea [καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως]!

32. Și dacă îi iubiți pe cei care vă iubesc pe voi, ce har vă este vouă [ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν]? Căci și cei păcătoși îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei.

33. Și dacă aveți să faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce har vă este vouă? Căci și cei păcătoși fac aceasta.

34. Și dacă aveți să-i împrumutați [pe aceia,] de la care nădăjduiți să primiți înapoi, ce har vă este vouă? Căci și cei păcătoși împrumută celor păcătoși, ca să primească înapoi cele asemenea.

35. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și împrumutați, nimic nădăjduind [μηδὲν ἀπελπίζοντες][1]! Și plata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt. Că[ci] El este bun cu cei nemulțumitori [τοὺς ἀχαρίστους] și [cu] cei răi [καὶ πονηρούς].

36. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este!

37. Și nu judecați și nu aveți să fiți judecați! Nu osândiți și nu aveți să fiți osândiți! Iertați și veți fi iertați!

38. Dați și vi se va da vouă! Măsura cea bună, îndesată și scuturată și vărsându-se pe deasupra: [pe aceasta] o vor da întru sânul vostru. Căci [cu] aceeași măsură [cu] care măsurați, vi se va măsura înapoi vouă [Τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ᾧ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν]”.


[1] De la oameni. Nu faceți acestea așteptând lucruri în schimb de la oameni!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *