Înțelepciunea lui Sirah, cap. 10, 14-31, cf. LXX

14. Domnul a dărâmat tronurile stăpânitorilor și i-a așezat pe cei blânzi în locul lor.

15. Domnul a smuls rădăcinile neamurilor și i-a sădit pe cei smeriți în locul lor.

16. Domnul a nimicit țările neamurilor și le-a nimicit pe ele până la temeliile pământului.

17. A uscat dintre ei și i-a nimicit pe ei și a oprit de pe pământ pomenirea lor.

18. Trufia nu a fost zidită oamenilor [οὐκ ἔκτισται ἀνθρώποις ὑπερηφανία][1] și nici urgia mâniei [lui Dumnezeu nu a fost dintru început întru] urmașii femeilor [οὐδὲ ὀργὴ θυμοῦ γεννήμασιν γυναικῶν].

19. Sămânța cea cinstită care [este]? Sămânța omului. Sămânța cea cinstită care [este]? Cei care se tem de Domnul. Sămânța cea necinstită care [este]? Sămânța omului. Sămânța cea necinstită care [este]? Cei care încalcă poruncile [Sale].

20. În mijlocul fraților [este] cinstit[2] cel care îi călăuzește pe ei și cei care se tem de Domnul [sunt] în ochii Săi [καὶ οἱ φοβούμενοι Κύριον ἐν ὀφθαλμοῖς Αὐτοῦ].

21.

22. Cel bogat și cel slăvit și cel sărac [au o singură laudă:] lauda lor [este] frica Domnului [πλούσιος καὶ ἔνδοξος καὶ πτωχός τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος Κυρίου].

23. Nu [este] drept să-l necinstești pe săracul cel înțelegător și nu se cuvine să-l slăvești pe omul cel păcătos.

24. Omul cel mare și judecătorul și stăpânitorul vor fi slăviți și nu este [dintre] ei cineva mai mare [decât] cel care se teme de Domnul.

25. Slujitorului celui înțelept cei liberi îi vor sluji și omul cel înțelegător nu va murmura [împotriva lui Dumnezeu].

26. Nu te înțelepți [ca] să faci lucrul tău [μὴ σοφίζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου][3] și nu te slăvi în vremea suferinței tale!

27. Mai bine [este] lucrând și prisosind în toate decât umblând slăvindu-te și lipsindu-te de pâini.

28. Copile, în blândețe slăvește-ți sufletul tău [τέκνον ἐν πραΰτητι δόξασον τὴν ψυχήν σου][4] și dă-i lui cinste după vrednicia sa [καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῆς][5]!

29. Pe cel care păcătuiește întru sufletul său cine îl va îndrepta? Și cine îl va slăvi pe cel care își necinstește viața sa?

30. Cel sărac este slăvit pentru cunoașterea lui și cel bogat este slăvit pentru bogăția sa.

31. [Iar] cel care a fost slăvit întru sărăcie, și [atunci] în bogăție cu cât [mai mult va fi slăvit]? Și cel neslăvit în bogăție, și [atunci] în sărăcie cu cât [mai mult va fi slăvit]?


[1] Dumnezeu nu a zidit trufia în ființa oamenilor.

[2] Cu sensul: este respectat și ascultat.

[3] Nu le spune oamenilor că muncești mai mult decât muncești! Nu minți vizavi de efortul pe care îl depui ca să îți faci meseria ta!

[4] În blândețe umple sufletul tău de slava lui Dumnezeu! Pentru că adevărata slăvire a sufletului nostru e sfințirea lui, e umplerea lui de slava lui Dumnezeu.

[5] Și cum ne cinstim sufletul nostru după vrednicia lui spirituală? Făcându-ne și noi duhovnicești! Făcându-ne Sfinți, pentru că Dumnezeul nostru e Cel preasfânt și ne sfințește pe noi, pe măsură ce împlinim sfintele Sale porunci.