Înțelepciunea lui Sirah, cap. 11, 1-17, cf. LXX

1. Înțelepciunea va înălța celui smerit capul său [σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ] și în mijlocul oamenilor celor mari îl va așeza pe el [καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν].

2. Să nu-l lauzi pe bărbat în frumusețea lui și să nu te scârbești de om în[tru] vederea lui.

3. Albina [este] mică în[tre] zburătoare, dar începutul dulceților [este] rodul ei.

4. În[tru] acoperirea veșmintelor să nu te lauzi și în ziua slavei nu te înălța[1]! Că minunate [sunt] lucrurile Domnului [ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα Κυρίου] și ascunse [sunt] oamenilor lucrurile Sale [καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα Αὐτοῦ ἀνθρώποις].

5. Mulți tirani și-au pus scaunul pe pământ[2], iar cel nepresupus[3] a purtat diademă.

6. Mulți stăpânitori au fost necinstiți foarte[4] și cei slăviți au fost dați întru mâinile altora[5].

7. Mai înainte să cercetezi [πρὶν ἐξετάσῃς], să nu învinuiești [μὴ μέμψῃ]. Înțelege mai întâi [νόησον πρῶτον] și apoi ceartă [καὶ τότε ἐπιτίμα]!

8. Mai înainte să auzi, nu răspunde, și în mijlocul cuvintelor nu te baricada [καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου][6]!

9. Pentru lucrul de care nu îți este ție nevoie, nu te certa[7], și în judecata celor păcătoși nu ședea împreună!

10. Copile, faptele tale să nu fie multe împrejur [τέκνον μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου][8]! [Căci,] dacă ai să le înmulțești [pe acestea][9], nu vei rămâne nepedepsit. Și, dacă ai să prigonești [și] nu ai să prinzi, și [atunci] nu ai să scapi fugind.

11. Este [om] trudindu-se și ostenindu-se și sârguindu-se [la lucrul său] și [cu] atât mai mult se lipsește [de ceea ce are].

12. Este [om] încet și având nevoie de ajutor, [fiind] lipsit [cu] tăria și [cu] sărăcia prisosește. Și ochii Domnului au privit [asupra] lui întru cele bune [καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθά] și l-a îndreptat pe el din smerenia sa [καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτοῦ][10].

13. Și [Dumnezeu] a înălțat capul lui și s-au uluit mulți în[tru] el [καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ᾽ αὐτῷ πολλοί].

14. Cele bune și cele rele [ἀγαθὰ καὶ κακά], viața și moartea [ζωὴ καὶ θάνατος], sărăcia și bogăția este [sunt] de la Domnul [πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ Κυρίου ἐστίν].

15.

16.

17. Darul Domnului rămâne celor evlavioși și bunăvoirea Lui întru veac va bine-călători.


[1] Nu te înălța cu mintea! Nu te înfumura!

[2] Mulți au stăpânit pe pământ.

[3] Cel la care nu se gândea poporul, acela a ajuns să-l conducă.

[4] Au fost necinstiți de către oameni, batjocoriți.

[5] Au ajuns în robie.

[6] În Biblia de la 1688: „și în mijlocul cuvintelor nu te învălui”. L-am tradus pe παρεμβάλλω cu „a se baricada”, pentru că, potrivit Friberg Greek Lexicon, el este un termen militar tehnic și înseamnă „surround with barricades [a înconjura cu baricade]”. Iar sensul textului e acesta: În timpul discursurilor tale nu căuta să fii greu de înțeles pentru public!

[7] Nu te certa pentru lucrul de care nu ai nevoie!

[8] Să nu ai multe fapte în afara poruncilor lui Dumnezeu!

[9] Dacă ai să înmulțești păcatele.

[10] L-a îndreptat pe el întru smerenia lui, pe măsura smereniei sale.