Înțelepciunea lui Sirah, cap. 11, 18-34, cf. LXX

18. Este[1] îmbogățindu-se din grija și înfrânarea lui și aceasta[2] [este] partea plății sale,

19. când își zice el: „Am aflat odihnă și acum voi mânca din cele bune ale mele”. Și nu a știut ce vreme va trece și le va lăsa pe ele altora și va muri.

20. Stai în făgăduința ta [στῆθι ἐν διαθήκῃ σου][3] și stai de vorbă în[tru] ea [καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ][4] și în lucrul tău îmbătrânește [καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι][5]!

21. Nu te minuna în lucrurile celui păcătos, ci crede Domnului și rămâi [în] truda ta! Că ușor [este] în ochii Domnului, [ca] degrabă [și] fără de veste, să-l îmbogățească pe cel sărac.

22. Binecuvântarea Domnului [εὐλογία Κυρίου] [este] în plata celui evlavios și în ceasul cel grabnic răsare binecuvântarea Lui.

23. Să nu zici: „Pentru ce este a mea nevoia [aceasta] și care de acum îmi va fi [îmi vor fi] mie cele bune?”.

24. Să nu zici: „De ajuns îmi este [sunt] mie și de ce mă voi mai chinui de acum?”.

25. În ziua celor bune [este] uitarea celor rele [ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν] și în ziua celor rele nu va fi pomenirea celor bune [καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν].

26. Că ușor [este] înaintea Domnului [ὅτι κοῦφον ἔναντι Κυρίου], în ziua sfârșitului [ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς] [nostru], să răsplătească omului după căile sale [ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ].

27. Răutatea ceasului uitare face vieții îmbelșugate [κάκωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς] și în[tru] sfârșitul omului [avem] descoperirea lucrurilor sale [καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτοῦ][6].

28. Mai înainte de sfârșit nu ferici pe nimeni [πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα][7]! Și bărbatul va fi cunoscut în[tru] copiii săi [καὶ ἐν τέκνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ][8].

29. Nu adu întru casa ta pe tot omul [μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου], că multe [sunt] cursele celui viclean [πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου]!

30. Potârniche vânătoare în coș [πέρδιξ θηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ]: așa este inima celui trufaș [οὕτως καρδία ὑπερηφάνου]. Și ca iscoada privește căderea [καὶ ὡς ὁ κατάσκοπος ἐπιβλέπει πτῶσιν][9].

31. Căci cele bune întru cele rele schimbându-le pândește [τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει][10] și în[tru] cele de dorit va pune prihană [καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμον][11].

32. Din scânteia focului se înmulțește cărbunele și omul cel păcătos în[tru] sânge[le său] pândește [καὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύει][12].

33. Ia aminte de la [la] făcătorul de rele! Căci lucrează cele rele. Ca nu cumva prihană întru veac să-ți dea ție.

34. Găzduiește pe cel străin[13] și te va întoarce pe tine în[tru] tulburări și te va înstrăina pe tine de ale tale!


[1] Există om.

[2] Bogăția.

[3] Rămâi în ea în fiecare zi, împlinește-ți făgăduința în mod continuu!

[4] Stai de vorbă cu oamenii împlinindu-ți făgăduința ta! Vorbește cu ei din mijlocul nevoinței tale pentru a-ți împlini făgăduința pe care ai făcut-o lui Dumnezeu!

[5] Îmbătrânește în lucrarea ta bună, în vocația ta, în lucrul în care te-ai specializat toată viața!

[6] În clipa morții aflăm ce fel de viață a dus omul.

[7] Nu socoti că cineva e Sfânt până nu moare, căci oricând omul poate cădea!

[8] După cum Părintele duhovnicesc se va cunoaște în fiii lui duhovnicești, pe care îi va lăsa în urma sa.

[9] Căderea altora în cursă.

[10] Cel care te invidiază le prezintă altora pe cele bune ale tale ca fiind „rele” și te pândește continuu ca să afle căderile tale.

[11] Și în loc să prezinte altora cele de dorit pentru toți, adică faptele tale cele bune, el va inventa întotdeauna un defect, o greșeală, și pe aceea o va populariza, pe aceea o va spune tuturor.

[12] Pândește cu toată ființa lui, până la înfierbântarea sângelui din el, ca să facă rău altora. Caută mereu prilejul ca să facă cele rele.

[13] Străin de obiceiurile tale cele bune.

2 comments

 • Doamne ajută! Înțeleg din vers. 20 si din explicațiile pe care le-ați oferit sfinția voastră, dar și din ce ați spus altădată, că e foarte important înaintea lui Dumnezeu să ne descoperim vocația, care nu este decât talantul sau talanții pe care El ni i-a dat, și să o practicăm toată viața. Aș dori să vă întreb: cum putem fi siguri la ce ne cheamă Dumnezeu sau că înclinațiile pe care le simțim sunt darul și voia Lui? Mulțumesc mult, binecuvântați!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Domnule Gabriel,

   dacă vă rugați mult și încercați să trăiți creștinește, dacă cereți și Duhovnicului dumneavoastră opinia, dimpreună cu a celor din familie sau a prietenilor de încredere, puteți să înțelegeți la ce vă cheamă Dumnezeu. Da, știu, nu e ușor de înțeles și nici nu se poate înțelege imediat! Dar cred, că la un moment dat, dacă aveți răbdare și încredere în Dumnezeu, veți înțelege în mod clar voia lui Dumnezeu cu dumneavoastră.

   Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întărească în tot ceea ce faceți! Numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *